"keveredik" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"keveredik" İngilizce çeviri

HU

keveredik {fiil}

volume_up
Néha okosabb, ha az ember nem keveredik bele olyan dolgokba, melyekhez nem ért.
Sometimes it is wiser not to mix oneself up in things one does not understand.
Henryt elönti a reménytelenség hulláma, ami furcsán keveredik a derűvel.
Henry feels a wave of hopelessness, which is strangely mixed with amusement.
A görbe az egy görbe, a sík az sík, és a kettő nem keveredik.
A curve's a curve, a plane's a plane, and the two won't mix.
keveredik (ayrıca: egyesít, egyesül)
keveredik (ayrıca: kever, vegyül)
A csónakban volt egy másik férfi is, amilyent manapság gyakran lehet látni, akinek ruházatában furcsán keveredik a nyugat és a kelet.
There was another man in the boat, a figure often seen nowadays, with a pathetic mingling of West and East in his clothing.
Egyike volt azoknak a gyönyörű gyerekeknek, akikben dúsan, titokzatosan keveredik a vér, az afrikai, az indián, a spanyol, a francia, vélhetőleg a Mayfair.
He was one of those beautiful children with a great mysterious mingling of blood-African, Indian, Spanish, French, probably Mayfair.

İngilizce' de "keveredik" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianHenryt elönti a reménytelenség hulláma, ami furcsán keveredik a derűvel.
Henry feels a wave of hopelessness, which is strangely mixed with amusement.
HungarianAmi Marignyt illeti, ő a király elhunyta után sikkasztás gyanújába keveredik.
Once the king is gone, Marigny comes under suspicion of embezzlement.
HungarianA régi és az új meglehetősen különösen keveredik ebben az emberben és az egész vállalatnál.
There was such a strange mixture of the old and the new in this man-and his company.
HungarianHa bárki úgy látta volna, hogy megrúgja, Felix ugyancsak nagy bajba keveredik.
If Felix had seemed to kick him intentionally, Felix would have been in very serious trouble.
HungarianMozdulatlanul hever, fiatal arcán csodálkozás és harag keveredik.
Lying, perfectly still, a mixture of surprise and dismay on his young face.
HungarianHa egy orvos botrányba keveredik, akkor egy életre befellegzett neki!
And if any funny business crops up with a doctor, he's done for life!
HungarianAkkor se bölcs dolog ez... és a fia egyszer még bajba keveredik miatta.
All the same it's an unwise thing to do - and your boy will get into trouble over it some day.
HungarianAz emberekben különösen keveredik a hősiesség és a gyávaság.
The truth is people are an extraordinary mixture of heroism and cowardice.
HungarianÉs, ha nagyobb incidens keveredik ki ebből, mint amit ő maga akarna.
And ifthere would be a larger incident over this than he wanted.
HungarianElsétál mellettem, és megcsapja az orromat az olcsó kölni illata, ami a kókuszolaj szagával keveredik.
She walks past me, and I get a nose full of a cheap perfume that's scented with coconut oil.
HungarianLegalább tiszta levegő, amely nem keveredik azzal, amit már kileheltem!
HungarianÍgy, közelről Elminster érezte a mosdatlan férfi szagát, amint olaj és fafüst bűzével keveredik.
This close, Elminster could smell the stench of an unwashed man in armor, the stink of oil and wood smoke.
HungarianHilary tekintetében düh és megvetés keveredik.
The look she gave him was a withering mixture of anger and disgust.
HungarianNem tudta, csak azt, hogy az illat nemszeretem módon keveredik a fejében a halál gondolatával.
He didn't know, only that he didn't like the way the smell seemed all mixed up in his mind with the idea of death.
HungarianRemélhetőleg nem keveredik összetűzésbe a telepesekkel.
I wouldn’t bother any of them unless you have to.
HungarianÚgy tűnik, ezen a helyen, az univerzum fizikai valósága és az ideák világa valamilyen módon keveredik.
It seems that in this place, the world of the physical universe and the world of ideas is somehow intermixed.
HungarianDe ha valamelyikük beismeri, hogy valamit tud, akkor bajba keveredik, mint bűnrészes a gyilkosságban.
But if any of them admits knowing anything, then he lets himself in for trouble as an accomplice in the murder.
HungarianAzért, mert elf vérem keveredik emberi véremmel.
It is because of my Elf blood mixing with my human blood.
HungarianHolnap tizenegy nulla-nulla órakor jelentkezik a hallban, s ha valami szarba nem keveredik, addig látni se akarom.
I don’t want to see you until eleven hundred tomorrow in the lobby, unless you get into trouble.
HungarianAzt is mondta, hogy fáradt, és ledőlne egy órára, ha Danny addig elfoglalja magát, és nem keveredik bajba.
She said she was tired and might lie down for an hour or so, if he thought he could amuse himself and not get into trouble.