"kereken" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"kereken" İngilizce çeviri

HU kereken
volume_up
{zarf}

1. genel

kereken (ayrıca: határozottan, nyíltan)
volume_up
flat {zarf}
I'm not going to disturb her and that's flat, miss.
They built my ship in two weeks flat.
He didn't say it that flat-out, but we understood.
kereken (ayrıca: határozottan, laposan)
volume_up
flatly {zarf}
Én kereken visszautasítom, hogy leírjam azt az érzést.
I flatly refuse to describe the sensation.
Denied, Kipler says flatly.
She's— 'She's alive,' Beaver says flatly.
kereken (ayrıca: őszintén, azonnal, tüstént, nyíltan)
De megmondom kereken, valami sokkal nagyobb baj történik Lestattal, amit senki sem sejt.
But to put it plainly, something is more wrong with him than anyone has guessed.
I tell you that plainly, I don't want her!
A levél kereken közölte, hogy apád szívességet kér a görögtől, a vendégbarátság, a tisztesség nevében; és a szívesség fejében törli valamennyi adósságát.
The letter plainly stated that a favor was being asked of the Greek by your Father in the name of Hospitality and Honor.
Ezért jöttem, hogy kereken megkérdezzem, tudna-e segíteni.
I came here to ask you point blank if you'd help.
Kereken megtagadta, hogy a várható merénylet miatt bármiben is megváltoztassa kidolgozott útitervét.
He has refused point blank to change an item of his itinerary for the future to shield himself from this killer.
Felkapott, kereken megmondta, hogy nem jár odalent semmiféle kísértet, és mostantól nem lenne szabad odamennem, amiben én a fiatalságom ellenére is észrevettem az ellentmondást.
She told me point-blank that there were no ghosts down there and I should stay away from the place altogether from now on.
kereken (ayrıca: teljesen, alaposan, erőteljesen)
Mivel ezt kereken el kell utasítani, a jelentés ellen szavaztam.
Because this should be roundly rejected, I voted against this report.
. - (EL) Kereken elutasítjuk a totalitarianizmus bármely formáját, ugyanakkor pedig hangsúlyozzuk a múltra való emlékezés fontosságát.
We roundly condemn any form of totalitarianism and, at the same time, underline the importance of remembering the past.
Örömteli, hogy ma a végéhez közeledő vita során a Ház kereken elítélte a kialakult helyzetet.
It was good that this state of affairs was roundly condemned in the House today during the debate, which is now drawing to a close.
kereken (ayrıca: egyenesen)
to tell sb sth straight from the shoulder

2. "megmond vmit"

kereken (ayrıca: nyíltan, magyarán, nyersen)
Kereken kimondva: az asszonyról kiderült, hogy alkoholista.
To put it bluntly, Mrs Ackroyd was a dipsomaniac.
Fogg kereken kijelentette: - Az asszony jóformán mindent beismert.
Fogg said bluntly, She admitted most of them.
Maguk, fiúk mindnyájan másfelé néztek felelte kereken Ryan.
Because you guys were all looking the other way, Jack answered bluntly.

İngilizce' de "kereken" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianAmint a fedőt leveszik, olyan illat csap ki - nincs több olyan a föld kerekén!
When the lid is raised, the aroma of the steam is like nothing else in the world.
HungarianSebességbe kapcsolt, és két szétlőtt kerekén megpróbált elhajtani Julie mellett.
He shifted gears at last and tried to drive past her on two ruined tires.
HungarianKét hely, a föld kerekén, melyek nem is különbözhetnének jobban egymástól.
I guess one part of me has always been a nomad, physically and spiritually.
HungarianKereken elutasítani, hogy ilyesmi előfordulhat közöttünk, nem más, mint önteltség.
No, it's egotism, our refusal to believe it could occur in our midst.
HungarianNacacia szemei még mindig kereken és szomorúan meredtek rá, sötéten és üresen.
The eyes of Nacacia, still wide in sad and vain pleading, stared up at him, dark and empty.
HungarianA diplomáciai életben nem szabad kereken megtagadni semmit mondta Hercule Poirot.
One does not give plain refusals in diplomacy, said Hercule Poirot.
HungarianAkár gyalog, akár négy keréken próbál távozni valaki az utcából, elkapják.
On foot or four wheels, anyone wishing to leave the alley would have to pass the ambush.
Hungarian- Hogy kereken kimondjam - mondta mogorván -, pokoli slamasztikában vagyok.
'Not to mince matters,' he said gloomily, 'I'm in the devil of a mess.
HungarianKereken visszautasította, hogy véleményt mondjon, s ezt valószínűleg helyesen tette.
He entirely refused to commit himself, wherein he was probably wise.
HungarianMegmondtam kereken, miért nem szabad engednie, hogy a lény mutáljon.
I have told her in the plainest language why she must not allow this being to mutate.
HungarianPersze én aztán megmondtam kereken: Emlékezzetek rá, ezt a lányt én nem veszem vissza!"
Only I say to everybody, 'Zut, I do not take her back, that one!'
HungarianKisebb civakodás csak akkor támadt, amikor Alacrity kereken visszautasította a nyugtatókat.
The only altercation came when the breakabout refused a sedative.
HungarianMár sötét volt, amikor papi kikapcsolta a motort, és idegesen elkezdett dobolni az ujjaival a kormány keréken.
It was dark when Pappy turned off the engine and tapped his fingers on the wheel.
HungarianÖt pár keréken járt, és dúracél páncélzata legyőzhetetlenné tette.
Its five sets of wheels moved on independent axles, allowing it to roll through difficult terrain.
HungarianDe a vén vámpír kereken megmondta, hogy a nap ugyanolyan biztosan elpusztít, mint a fény.
But the old vampire had been plain enough in telling me the sun could destroy me as surely as the fire.
HungarianKereken megkérdeztem tőle, feleségül veheti-e Amyas Elsát.
I asked her then outright if it were possible for Amyas to marry Elsa.
Hungarian- Emlékszel, mikor gyermekkorunkban... az édesapád hintáztatott minket azon a fára akasztott keréken?
- Remember when we were kids... your dad used to swing us on that tyre he hung from that tree?
HungarianBennet kereken megmondta, hogy leánya a szeretet legcsekélyebb jelét sem várhatja tőle ez alkalomból.
He protested that she should receive from him no mark of affection whatever on the occasion.
HungarianGrant kereken kijelentette, hogy semmi hír Tommyról.
He stated definitely that no news of any kind had come from Tommy.
Hungarian- Az angolok közt sok a ferde hajlamú - mondta meg Garpnak kereken.
The British are often perverse, she told Garp, simply.