"külföldi" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"külföldi" İngilizce çeviri

HU külföldi
volume_up
{isim}

Van egy lemezem, teli nagykutyák külföldi bankszámláival szerte a világon..
I got a disk loaded with offshore accounts of the biggest dogs in the world.
"Az adott napon," "a pénz egy vállalati bankszámlán egy külföldi banknál lesz."
On the given day, the money's wired into a corporate account in an offshore bank.
Del Greco azt hallotta, hogy Mattiece külföldi bankokon és cégeken keresztül irányít.
Del Greco heard that Mattiece operates from behind offshore banks and companies.
külföldi (ayrıca: idegen, nem búr)

İngilizce' de "külföldi" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianMegértette, hogy túlságosan sokat tud: ő volt a bizottság egyetlen külföldi tagja.
He understood now that he knew too much; he was the one foreigner in the group.
Hungarian1989-ben kétségtelenül tudtuk ezt, és számos külföldi emberrel konzultáltunk.
In 1989, we undoubtedly knew and had consultations with many people from abroad.
HungarianÚgy látszik, a rendőrség azt gondolja, hogy a halott nő külföldi volt, talán francia.
Apparently the police think that the dead woman was a foreigner, perhaps French.
HungarianA legtöbb külföldi utas Barcelonában, Marseille-ben és Nápolyban száll föl rá.
The bulk of her Western pas-sengers would join at Barcelona, Marseilles, or Naples.
HungarianAmikor visszatértem arról a külföldi utazásról, az anyám... mondott valamit.
Finally she said, When I returned from abroad my mother ... told me something.
HungarianNéhány héttel korábban megszervezte külföldi kezelését és kinntartózkodását.
She organised her treatment and her stay in country B some weeks in advance.
HungarianCélja, hogy megkönnyítse a határozott időre szóló külföldi foglalkoztatást.
It is designed to make it easier for you to work abroad for a limited period.
HungarianMindenki számára bővítenünk kell a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségeit.
We need to expand the possibilities of acquiring experience abroad for all.
HungarianVégül, az Unió adjon választ az orosz útlevelek külföldi elterjesztésére.
Finally, the EU has to react to the ongoing distribution of Russian passports abroad.
HungarianMiss Marple elmosolyodott, és azt mondta, hogy ez egyike a külföldi utazás gyönyörűségeinek.
Miss Marple smiled and said that that was one of the pleasures of coming abroad.
HungarianA külföldi munkavállalás és tanulás előnyös lehet a litván fiatalok és hazánk számára is.
Work and study abroad may be beneficial to Lithuania's young people and our country.
HungarianCélja, hogy megkönnyítse a munkavállalók határozott időre szóló külföldi foglalkoztatását.
It is designed to make it easier for you to work abroad for a limited period.
HungarianVolt még néhány szabadságolt milicista, és akadt egypár külföldi is.
There was also a number of militiamen on leave, and a sprinkling of foreigners.
HungarianCsakúgy mint annak idején a szüleim, amikor befejezték külföldi tanulmányaikat, hazatértem.
And just like my parents did when they finished studying abroad, we went back home.
HungarianAz áldozat, úgy hiszik, Londonból jött, és feltehetőleg külföldi volt.
The murdered woman is thought to have come from London and was probably a foreigner.
HungarianA külföldi az egysaroknyival odébb lévő metrólejárat felé igyekezett, és majdnem oda is ért.
The foreigner walked toward the underground station a block away and nearly made it.
HungarianA közös valuta továbbá utazásra és külföldi vásárlásra ösztönöz.
A common currency also encourages people to travel and shop in other countries.
HungarianA külföldi kiküldetés alatt szerzett jövedelmet az adott országban megadóztathatják.
Income earned during a posting abroad may be taxed in that country.
HungarianCsak most jött rá, hogy a két vendég külföldi, az pedig azt jelenti, hogy dollárban fizetnek.
He realized the two tourists were foreigners, and that would mean payment in dollars.
HungarianKülföldi utazás miatt sötétkék női kosztüm eladó... se a méretet, se az árat adja meg...
Lady going abroad will sell her navy two piece suiting ... no measurements or price given.