"külön" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"külön" İngilizce çeviri

EN
HU

külön {isim}

volume_up
Külön-külön éles kattanások jelezték, hogy Csavar is beszállt a tűzharcba.
Single sharp cracks marked Twist's contribution.
Külön megközelítést kellene alkalmazni minden egyes ország esetében.
There should be a separate approach to every single country.
Külön elismerést érdemel az a felhívás, hogy tegyék közzé az EU egyszeri kifizetéseit.
The call to publicise EU single payments deserves special recognition.

İngilizce' de "külön" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianKét csuklója külön-külön oda volt bilincselve a mahagóniágy hátsó oszlopaihoz.
Her wrists had been secured to the mahogany bed-posts with two sets of handcuffs.
HungarianA korlátozások jövőbeni felülvizsgálatai külön foglalkoznak majd a nanoanyagokkal.
Nanomaterials will be looked at specifically in future reviews of restrictions.
HungarianSzeretnék neki külön köszönetet mondani kiváló munkájáért és együttműködéséért.
I would like to thank him specifically for his excellent work and cooperation.
HungarianTöbb képernyő használata esetén a gamma-korrekció mindegyiknél külön megadható.
On multi head systems you can correct the gamma values separately for all screens.
HungarianTudom, hogy bármelyik téma felvetésekor külön is foglalkozhatunk a módszertannal.
I know that, on any one point, we can always have an extraordinary focus on method.
HungarianKülön megemlítették az EFSF-t, és azt mondták, hogy készen állnak megerősítésére.
They specifically mentioned the EFSF and said that they were ready to reinforce it.
HungarianAz Ecofin keretében októberben külön vitát folytatunk majd a munkanélküliségről.
We will be having a special discussion on unemployment at Ecofin in October.
HungarianA közös kül- és biztonságpolitikát szigorúan külön kell választani a NATO-tól.
The common foreign and security policy must be rigorously separated from NATO.
HungarianEngedélyeztük, hogy két külön szavazás legyen egy saját kezdeményezésű jelentésről.
Now we have been allowed to have individual votes on an own-initiative report.
HungarianSzámtalanszor elolvasták, külön-külön, majd együtt, egyszerre, néma csendben.
They'd read it over and over, one by one, collectively, in silence, in unison.
HungarianDe akkor valószínűleg külön raktárházat kell nyitniuk a papírok tárolására.
But they'll probably manufacture a storehouse of papers of one kind or another.'
HungarianEgy külön válságalap létrehozására irányuló eljárás hosszadalmas lett volna.
The procedure for creating a specific crisis fund would have been far too long.
HungarianEz két külön dolog, amit nem szabadna összemosnunk, de bizonyos fokig ezt tettük.
These are two things that cannot be equated, but to an extent we have been doing so.
HungarianNem volt indokolt, hogy a korábbi cikk szerint külön konzultációt indítsunk.
There was no reason to launch a specific consultation under the former article.
HungarianKülön szeretném felhívni a figyelmet az egész életen át tartó tanulás programjára.
I would like to draw particular attention to the Lifelong Learning Programme.
HungarianA választásmegfigyelési iránymutatásokban szerepel egy külön szakasz a nőkről.
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
HungarianNem tartalmaz külön javaslatot a kulturális cikkek jogi lehetőségeinek fejlesztésére.
It includes no specific proposals to improve the legal supply of cultural goods.
HungarianE tekintetben külön figyelmet kell szentelnünk a szociális lakások bérlőinek.
Special attention must be paid to the tenants of social housing in this connection.
HungarianÚgy gondolom, hogy valóban külön figyelmet kell fordítanunk erre a jelenségre.
I believe that we really should pay particular attention to this phenomenon.
HungarianKülön-külön kell elkapnia őket, mielőtt felocsúdnának, hogy rájuk vadászik valaki.
He had to confront them singly, before they realized they were being hunted.