"kísérlet" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"kísérlet" İngilizce çeviri

HU kísérlet
volume_up
{isim}

kísérlet (ayrıca: merénylet)
A következő fontosabb merényletem kísérlet volt egy úriasszony aranyórája ellen.
The next thing of moment was an attempt at a gentlewoman's good watch.
Ez nyilvánvaló kísérlet arra, hogy az ellenzéket kirekesszék a választásokból.
This is an obvious attempt to keep the opposition out of the elections.
Ez egyértelműen az Amnesty International törökországi megnyomorítására irányuló kísérlet.
This is clearly an attempt to cripple Amnesty International in that country.
kísérlet
A kommunista kísérlet nem jelentett megoldást a helyzetre, de a neoliberális kísérlet sem.
The communist experiment was not the answer there, but neither was the neo-liberal experiment.
- A kísérlet a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején is folytatódott.
The experiment went on through the late eighties and early nineties.
Such an experiment unfolded during the settlement of Polynesia.
kísérlet (ayrıca: megegyezés, mozgás, járás, engedély)
volume_up
go {isim}
A 16. kísérlet szerint ha látjuk, hogy valaki elmegy a végsőkig, 90 százalék elmegy a végsőkig.
In study 16, where you see somebody like you go all the way, 90 percent go all the way.
Már megint ez megy: még több pózolás, egy újabb önhitt kísérlet Amerika felülmúlására.
Mr President, here we go again: more posturing, another hubristic attempt to emulate America.
- A kísérlet a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején is folytatódott.
The experiment went on through the late eighties and early nineties.
kísérlet (ayrıca: írásbeli dolgozat, esszé, tanulmány)
volume_up
essay {isim}
kísérlet (ayrıca: próba, lenyomat, bizonyíték, kipróbálás)
volume_up
proof {isim}
kísérlet (ayrıca: golyó, lövedék, rúgás, ágyúgolyó)
volume_up
shot {isim}
Persze, tudom feleli szomorúan, az első kísérlet után feladva a próbálkozást.
Yeah, I know, he says sadly, surrendering after the first shot.
kísérlet (ayrıca: próba, ismérv, mérték, vizsgálat)
volume_up
test {isim}
- Egy orvosi kísérlet - felelte Barbara, és nekiállt kitölteni a kérdőívet.
It's a medical test, Barbara replied, filling out the form.
Ez a kísérlet pedig bebizonyíthatja mindezt még a mi életünk folyamán.
And this is an experiment that may test for them in our lifetime.
S ami még ennél is jobb, a kísérlet az egész világ szeme előtt zajlott, s még csak észre sem vették.
And better yet, the test had been carried out in front of the whole world and still not been seen.
kísérlet (ayrıca: hárompontos gól)
volume_up
try {isim}
Harold és Alfred azt gondolják, hogy csak kísérlet volt, és a nő csaló.
Harold and Alfred think it was a try on and not genuine.
És a második kísérlet után már ahhoz se volt bátorságom, hogy még egyszer próbálkozzam.
And after the second time I couldn't even get courage to try again.

İngilizce' de "kísérlet" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianSzámos újraegyesítési kísérlet ellenére az ország a mai napig kettéosztott maradt.
Despite numerous efforts to reunify the country, it remains divided to this day.
HungarianA többieket legyilkolták, és minden kísérlet a pótlásukra kudarcba fulladt.
The rest have been murdered, and all attempts to replace them brought to nothing.
HungarianAntwerpen nem kapott esélyt, annak dacára, hogy sok kísérlet történt az eladásra.
Antwerp was not given a chance, despite the many attempts to find a buyer.
HungarianFigyelmünket valószínűleg a repülőgép felrobbantására tett kísérlet ragadta meg.
Our attention may have been generated by the attempted airline bomber.
Hungarian01:25:50.69,01:25:54.11 hogy néhány jogosulatlan kisérlet, még Ok, de nem a gyilkosság!
We thought... some unauthorized experiments would be okay, but not murder!
HungarianTalán olyan jól sikerült a kísérlet, hogy úgy döntött, érdemes megismételni.
Maybe he thought you turned out so well he decided to repeat the idea.
HungarianA kísérlet időpontja és pontos időtartama, az elvégzett vizsgálatok időpontja.
Date and exact duration of testing, date of examinations performed.
HungarianElőbb baltás gyilkosság, most pedig mérgezési kísérlet a posta közvetítésével.
First a brutal murder and now attempted poisoning through the post.
HungarianEgy normális tudomány egy szép egyensúly az elmélet és a kísérlet között.
Normal science is a nice balance between theory and experimentalists.
HungarianEz csak egy vicces kis kísérlet példának arra, hogy mivel foglalkozunk.
So that's just a fun little example here of the sorts of things we do.
HungarianÚgy nézem, ez a kísérlet nem a legsikeresebbek közül való jegyezte meg az ügynök.
It looks to me like e research still needs a lile Mulder said.
HungarianÉs semmi trükk, semmi átverési kísérlet jegyezte meg Reich baljós hangon.
And I don't want any double-cross, Reich growled in a deadly voice.
HungarianA kísérlet, jóllehet Gorbacsovval szemben Jelcint állította az előtérbe, lényegében véve meghiúsult.
The coup failed, although it brought Gorbachev down and Yeltsin to preeminence.
HungarianNem valószínű, hogy az eltérítési vagy rablási kísérlet a háború előtt történt volna.
The attempted hijacking or robbery could not have been prewar.
HungarianTöbb kísérlet kimutatta, hogy a gondolat és az érzékelés a nyelvtől függetlenül létezik.
Plenty of research shows that thought and perception precede talk, exist independent of language.
HungarianKi kell küszöbölni minden olyan kísérlet, amely megpróbálja leblokkolni az EU döntéshozó folyamatát.
Any attempts to block the EU's decision-making process should be ruled out.
HungarianBizarr kísérlet volt, azt a címet adtam neki, hogy Egy monogám Casanova emlékiratai.
'I would just as gladly burn my own right arm,' she said.
Hungarian- A kísérlet, hogy Gilchrist kisasszonyt elhallgattassa, már hiba volt.
For now there are two occasions about which you make inquiry.
HungarianA kapcsolódási kísérlet a(z) %S kiszolgálóhoz túllépte a maximális várakozási időt.
The operation timed out when attempting to contact %S.
HungarianA Taréliai hajó figyelmeztetésére tett minden kísérlet kudarcot vallott.
All attempts at warning off the Tarellian ship have failed.