"késlekedik" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"késlekedik" İngilizce çeviri

HU késlekedik
volume_up
{fiil}

késlekedik (ayrıca: elhalaszt, halogat, késleltet)
késlekedik (ayrıca: elhárít, elmarad, késik, távol tart)
késlekedik
Megvan a pénz, a know-how, de az európai erőfeszítés késlekedik.
We have the money, we have the know-how, but the European effort is lagging behind.
késlekedik (ayrıca: marad, habozik, időben elnyúlik, időzik)
késlekedik (ayrıca: halogat)

İngilizce' de "késlekedik" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianMegvan a pénz, a know-how, de az európai erőfeszítés késlekedik.
We have the money, we have the know-how, but the European effort is lagging behind.
HungarianA görög válság és az euró elleni támadás közös választ kíván, ez azonban sajnos késlekedik.
The crisis in Greece and the attack on the euro require a joint response, but unfortunately, this has been delayed.
HungarianNem értettem, miért késlekedik Cowboy, ha meg akar küzdeni Hankkel.
HungarianTalán azért késlekedik ennyit, mert túlságosan korán ért ide.
HungarianÍgérete teljesítésével immár másfél éve késlekedik.
The delay has now lasted for over one and a half years.
HungarianAttól félt, ha késlekedik, végképp elveszti az eszméletét.
HungarianCsak menj és nézd meg, miért késlekedik Raze, rendben?
HungarianMiért késlekedik a többi tagállam kormánya?
HungarianAz irányelv végrehajtása néhány tagállamban késlekedik, de ez főleg értelmezésbeli eltérésekből ered.
Implementation of the directive is being delayed in some Member States, but this is due, in particular, to the different ways of interpreting it.
HungarianVajon hol késlekedik a hercegnő?
HungarianAhogy azt már elmondtam, ez azért nem történt még meg, mert az Európai Bizottság késlekedik a megfelelő fordítások elkészítésével.
This has not been produced, as I have told you, due to the European Commission's delay in producing the relevant translations.
HungarianKéslekedik - s gyászom megöl."
HungarianA robbanás késlekedik.
HungarianTudniuk kell, hogy a vízumrendszer liberalizációja nem az európai szőrszálhasogatás miatt késlekedik, hanem azért, mert ők még nem tettek meg mindent.
They must know that the visa regime is being delayed not because of European nit-picking, but because they have not done their bit.
HungarianMég Lady Ashton és Füle biztos európai szomszédságpolitikáról szóló áttekintését is harmadszor halasztják el - és ez a főképviselő irodájában késlekedik.
Even Lady Ashton's and Commissioner Füle's review of the European Neighbourhood Policy is delayed for the third time - and delayed in her office.
HungarianAz egyes országok és témák előrehaladásában is jelentős különbségek mutatkoznak: néhány stratégiai szempontból fontos területen jelentősen késlekedik a projektkiválasztás.
Progress varies significantly between countries and across themes: certain strategic areas are facing particular delays in project selection.
HungarianMindazonáltal a természeti csapások és egyéb válsághelyzetek mértékének köszönhetően gyakran megesik, hogy a segítség nem megfelelő, vagy késlekedik az odaítélése.
Nonetheless, due to the scale of natural disasters and other crisis situations it often happens that the aid is inadequate, or that there are delays in granting it.
HungarianRemélem, hogy az Európai Bizottság nem késlekedik a szükséges lépések megtételével, amelyek megvédhetik a kis- és középvállalkozásokat e rosszindulatú praktikáktól.
I hope the European Commission will not drag its feet over taking the appropriate steps to protect small and medium-sized businesses from these dishonest practices.
HungarianMiközben a világban néhány ország már kielégítő eredményekkel járó bevándorlási politikát érvényesít, addig a mi tagállamaink többsége késlekedik a választással.
While a number of countries around the world have already adopted an immigration policy with fairly satisfactory results, most of our countries have delayed these choices.
HungarianA jelenlegi probléma az, hogy az Európai Bizottság késlekedik az ezen irányelvek felülvizsgálatára irányuló javaslattal, ami hátráltatja az ügy általunk történő mérlegelését.
The current problem is that the European Commission is delaying in proposing a review of these directives, which is detrimental to our consideration of the issue.