"jelentés" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"jelentés" İngilizce çeviri

HU

jelentés {isim}

volume_up
1. genel
Ez a Wortmann-Kool asszony által készített kiváló jelentés alapvető üzenete.
That is the basic message of this excellent report produced by Mrs Wortmann-Kool.
Ez átvezet ezen éves jelentés negyedik és egyben utolsó kulcsfontosságú üzenetéhez.
This brings me to the fourth and last key message of this Annual Report.
A jelentés első üzenete tehát az, hogy egy kicsit tovább kell mennünk.
So that is the first message of the report: that we need to go a little further.
jelentés (ayrıca: szándék, értelem)
A helyes szó, az 'urald' a jelentés buzdítássá, felszólítássá változtatja.
The correct word, 'rule', makes the meaning an exhortation and a warning.
Ez a jelentés pedig az összes európai polgár érdekéről szól.
This meaning is the general interest of all Europeans.
Szinte hang nélküli suttogás hallatszott, jelentés nélküli.
The whisper was a mere sound, without meaning.
jelentés (ayrıca: megjelölés, jel)
jelentés (ayrıca: feladás, sürgöny, elküldés, sietség)
volume_up
despatch {isim} (dispatch)
Másodszor, csatlakoznék Rehn úrhoz, aki együttérzéséről biztosította azokat a német turistákat, akiket egy jelentés szerint kurd lázadók raboltak el Törökországban.
Secondly, I should like to join Mr Rehn in expressing great sympathy for the German tourists who, according to a dispatch, have been kidnapped by Kurdish rebels in Turkey.
Az Európai Bíróság számos döntése, amelyekkel az Andersson-jelentés szándékozik foglalkozni, arcátlan támadást jelent az említett alapvető jogok ellen.
The series of European Court of Justice rulings which the Andersson report purports to address represent an audacious attack on these basic rights.
A Goldstone-jelentés egy nagyon fontos jelentés, és egy komoly jelentés.
The Goldstone report is a very important one. It is a serious report.
A jelentés javaslatai megerősítik a fogyasztók védelmét. A jelentés mellett szavaztam.
The report's recommendations bolster consumer protection and I voted in favour of the report.
A versenypolitikáról szóló 2009. évi jelentésről szóló jelentés mellett szavaztam.
I voted in favour of this report on the Report on Competition Policy 2009.
A Brok-jelentés megerősíti az Európai Unió bővítési stratégiáját.
Mr Brok's report confirms the sense of the European Union's enlargement strategy.
Az elemzők most próbálták értelmezni, legalábbis a Ryan kezében lévő jelentés erről számolt be.
Analysts were trying to make sense of it now, the report in Ryan's hands told him.
Devonet pislogott, próbálva felfogni nem csupán a szavak, de a mögöttük rejtőző jelentés értelmét is.
Devonet blinked, trying to grasp not only the sense but also the overtones of Madoucs remarks.
Ez a jelentés túlbecsüli az atomenergia jelentőségét.
In this report, the significance of nuclear energy is overrated.
Ennek fényében, magam is értékelem a jelentés fontosságát.
I also see the significance of the report in this light.
A jelentés most már jobban felhívja a figyelmet a kérdés jelentőségére.
The report now highlights more clearly the significance of this issue.
jelentés (ayrıca: értelem, jelzés)
2. "vmiről"
Ez a rendkívül széleskörű jelentés figyelembe veszi a különböző érdekeket.
This very comprehensive report takes account of all the various interests involved.
A jelentés figyelembe veszi az európai energia- és környezetpolitikát.
It takes account of European energy and environment policies.
E kritikák miatt úgy döntöttünk, hogy a jelentés ellen szavazunk.
On account of these criticisms we have chosen to vote against the report.

İngilizce' de "jelentés" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianEz azonban nem jelenti azt, hogy nem vettük észre a jelentés gyenge pontjait.
However, this does not mean that we have not noticed the document's weak points.
HungarianA jelentés az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság honlapján megtekinthető.
It is available on the website of the Directorate-General for Energy and Transport.
HungarianÉppen múlt héten érkezett több nyugtalanító jelentés a brazíliai erdőirtásról.
Just last week there were more alarming reports about deforestation in Brazil.
HungarianA jelentés szerint Horvátország közel van a csatlakozási tárgyalások lezárásához.
It shows that the country is close to completing the accession negotiations.
HungarianVégezetül, a jelentés a nemzetközi és a nemzeti szállításra egyaránt vonatkozik.
Finally, the proposal relates to both international and national transport.
HungarianNincs mit hozzátennem a jelentés tartalmához, így módosítást sem nyújtottam be.
I have nothing to add to the content and I have therefore not tabled any amendments.
HungarianEz a két jelentés fenntartja a közös mezőgazdasági politika létező struktúráit.
These two reports maintain the existing structures of the common agricultural policy.
HungarianEzért a gazdasági kormányzásról szóló jelentések közül négy jelentés mellett szavaztam.
Therefore, I have voted in favour of four of the reports on economic governance.
HungarianÚgy gondolom, ez dicséretes dolog, és ezért a jelentés mellett szavaztam.
I think this is a positive thing to do and have therefore voted in favour of it.
Hungarian. - (DE) Én lényeges fenntartásaim ellenére a jelentés mellett szavaztam.
in writing. - (DE) I voted in favour despite having strong reservations.
HungarianArra kérem a Házat, hogy szavazza meg a jelentés visszautalását a bizottsághoz.
I therefore ask for the House's support for a referral back to committee.
HungarianAztán jelentés érkezett Harbinból és Pejanból is, ahol a vasutat érte támadás.
Then came re­ports from Harbin and Bei'an of air raids that had damaged the rail­roads.
HungarianA három jelentés ezzel kapcsolatosan számos lehetséges irányt körvonalaz.
The three reports outline several possible directions of work in this respect.
HungarianMert ezt értem én ennek a konferenciának a címe alatt: Megtalált jelentés.
Because that's what I take from the theme of this conference: Gained in Translation.
HungarianA jelentés jó, de bizonyos kérdésekben további finomításokra van szükség.
This is a good thing, but in at least some cases further improvements are required.
HungarianVégül a jelentés felsorolja azokat az országokat, amelyek kiemelt partnerek lesznek.
Finally, it creates a list of countries which will be privileged partners.
HungarianAzonban nem ez a legfontosabb oka annak, hogy a jelentés ellen szavazunk.
However, this is not the most important reason to vote against this document.
Hungarian. - (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, én a jelentés mellett szavaztam.
in writing. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I voted in favour.
HungarianA kibocsátott jelentés szerint végül jóformán alig terhelte felelősség az elnököt.
When it was finally released, the President deflected most of the blame.
HungarianA jelentés egyebekben nem vizsgálja mélyrehatóan az okokat, nem keresi a megoldásokat.
As for the rest, it does not examine the causes in depth, or seek solutions.