"jövedelem" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"jövedelem" İngilizce çeviri

HU jövedelem
volume_up
{isim}

1. genel

jövedelem
volume_up
income {isim}
. - (EL) Az adópolitika a tőkének kedvező jövedelem-újraelosztást szolgálja.
. - (EL) Tax policy is used to redistribute income for the benefit of capital.
- Kétszázötven font jövedelem - adólevonás nélkül, ahogy mondani szokták?
'Two hundred and fifty pounds free of income tax, as the saying goes?'
Azonban a szegénység egy összetett probléma, így a jövedelem csak egy tényező.
And yet the complexity of poverty really has to look at income as only one variable.
jövedelem (ayrıca: haszon, hozadék, bevétel)
volume_up
proceeds {çoğ.}
Ezen kívül, a 6. cikk a) bekezdése kifejezetten megemlíti az ilyen fajta bűncselekményből származó jövedelem és az elkövetési eszközök lefoglalását és elkobzását.
In addition, Article 6a makes explicit reference to the seizure and confiscation of instrumentalities and proceeds from this kind of offence.
jövedelem (ayrıca: haszon, nyereség, kiegyenlítés, visszatérés)
volume_up
return {isim}
jövedelem (ayrıca: nyereség, zsákmány, bevétel)
volume_up
takings {çoğ.}

2. Finans

jövedelem (ayrıca: haszon, kereset, üzleti haszon)
volume_up
earnings {çoğ.}
Ez az újrabefektetett jövedelem jövedelemként és ellensúlyozó tételként pénzügyimérleg-tranzakcióként is elszámolásra kerül.
These reinvested earnings are recorded as income with an offsetting capital transaction.

İngilizce' de "jövedelem" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA fizetés alsó határa az éves átlagos bruttó jövedelem 1,7-szeresének kell lennie.
The lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.
HungarianEz a helyzet Portugáliában is, ahol a nők csak 16 hétre jogosultak a teljes jövedelem mellett.
This is the case in Portugal, where women are only entitled to 16 weeks fully paid.
Hungarian80 milliárd dolláros öko-turisztikai jövedelem áramlik be Afrikába.
There's an 80-billion-dollar-a-year ecotourism revenue stream into Africa.
HungarianÉszaki régiói az egy főre eső jövedelem tekintetében Európa leggazdagabb területei közé tartoznak.
Italy's northern regions are per capita amongst the richest in Europe.
HungarianBecslések szerint, a rendszer éves szinten több milliárd eurós jövedelem létrehozására lehet képes.
It is estimated that the scheme would have the potential of generating annually billions of euros in terms of revenue.
HungarianElőször is szeretnék rámutatni arra, hogy az Unió költségvetése jelenleg kevéssel több a bruttó nemzeti jövedelem 1%-ánál.
First of all, I would point out that the EU budget currently amounts to a little over 1% of GNI.
HungarianElőször: én is szeretném hangsúlyozni a kiosztott jövedelem felhasználásával kapcsolatos jobb irányítás szükségességét.
Firstly, I would also like to emphasise the need for better control over the use of assigned revenue.
HungarianÉvekig meg kell élnie különösebb jövedelem nélkül, ráadásul szép kocsit és lovat kell tartania.
Besides this preliminary outlay, he must be prepared to keep himself for some years, and to hire a presentable carriage and horse.
HungarianA pénzügyi közvetítési szolgáltatások közvetett módon mért díjának (FISIM) a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) megállapításához történő felosztása (
Allocation of FISIM for the establishment of GNI (
HungarianAz előadásom üzenete szerintem az, hogy képesek vagyunk javítani az emberi élet minőségén a jövedelem-különbségek csökkentése által.
I think the take-home message though is that we can improve the real quality of human life by reducing the differences in incomes between us.
HungarianTízezer font évi jövedelem!
HungarianEz biztosítja, hogy a FISIM felosztása 2010-től megfelelően történjen, ami a bruttó nemzeti jövedelem pontosabb számítását teszi majd lehetővé.
This ensures that the allocation of the FISIM is properly carried out from 2010, resulting in a more accurate calculation of the GNI.
HungarianPéldául, ha az egy főre jutó GDP-t vesszük, akkor látjuk, hogy a leggazdagabb térségekben a jövedelem közel tízszerese a legszegényebb térségekének.
If, for example, we consider per capita GDP: in the wealthiest regions this is nearly 10 times higher than in the poorest regions.
HungarianAz elmúlt évtizedben számos jelentős eredményt értünk el: erős gazdasági növekedést, az egy főre jutó jövedelem növekedését és egy modellértékű oktatási rendszert.
In the last decade, we have achieved significant gains: strong economic growth, rising per capita incomes, and a model education system.
HungarianNémetországban, konkrét példát említve, az elmúlt években mérséklődött az alacsony jövedelem szintje, de emelkedett azoknak száma, akik ilyen jövedelemmel rendelkeznek.
In Germany in particular, recent years have seen a fall in the level of low incomes but a rise in the number of people who earn them.
HungarianA teljes évi jövedelem, amely az asszony halála idején úgy ezeregyszáz fontsterling körül mozgott, mára az árak ingadozása következtében évi hétszázötven fontsterlingre csökkent.
To determine its exact meaning I have been obliged to work out the present prices of the investments with which it is concerned.
Hungarian- Hogy itt valaki márki legyen, ahhoz százezer frank jövedelem kell, és aki a Vauquer-házban él, az éppenséggel nem a szerencse kegyeltje.
A marquis here in Paris, if he is not the veriest sham, ought to have a hundred thousand livres a year at least; and a lodger in the Maison Vauquer is not exactly Fortune's favorite.
HungarianEzért egyetértünk az előadó álláspontjával, és azt javasoljuk, hogy a FISIM bruttó nemzeti jövedelem megállapításához történő felosztására ne kerüljön sor 2010. január 1-jéig.
Therefore, we agree with the rapporteur's position, advocating that the allocation of the FISIM for establishing the GNI should not begin until 1 January 2010.
HungarianCsökkentenünk kell az olyan tagállamok terheit, amelyekben alacsony az egy főre eső jövedelem, vagy amelyek költségvetése pénzügyi nehézségekkel küzd; ide tartozik Románia is.
We must reduce the load being shouldered by Member States with low per capita incomes or whose budgets are facing financial difficulties, which also includes Romania.