"idejétmúlt" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"idejétmúlt" İngilizce çeviri

EN

HU idejétmúlt
volume_up
{isim}

idejétmúlt (ayrıca: ósdi)

İngilizce' de "idejétmúlt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianÚgy gondoljuk, hogy a szépség a limbikus rendszerben van -- ha ez nem idejétmúlt teória.
We're thinking beauty is in the limbic system -- if that's not an outmoded idea.
HungarianAz EU költségvetési tervezési folyamata igencsak idejétmúlt, és így figyelmet sem érdemel.
The EU's budgetary process is profoundly outmoded and therefore beneath contempt.
HungarianAztán erre alapozva azzal érvelnek, hogy a régi megállapodás idejétmúlt, újra kell tárgyalni.
Then use it to argue that the old treaty is flawed, that it needs to be revised.
HungarianMeg kell értenünk, hogy a világ irányító struktúrája idejétmúlt.
We need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
Hungarian- A végén még az idejétmúlt skrupulusai lesznek a legfőbb ellenségei!
His worst enemy, over the next few hours, could be his archaic scruples.
HungarianAz "egy Kína” politika idejétmúlt, és morálisan árt az Európai Unióról kialakult képnek.
The one-China policy is outdated and morally undermining to the image of the European Union.
HungarianEgy időben nagy divatját élte, emlékszem, de manapság már valóban egy kissé idejétmúlt.
There was quite a vogue for it at one time, I remember, but it's really a bit dated these days.
HungarianAz európai adófizetők egy idejétmúlt rendszert finanszíroznak, amely már túlélte hasznosságát.
EU taxpayers are financing an antiquated system which has seen its day.
Hungarian- Talán idejétmúlt, de olyan korok öröksége, amikor a férfiak még férfiként viselkedtek.
Ryan turned away from the scene, just as everyone else had done.
HungarianA mennyiségi növekedés a "gyorsabban, magasabbra, messzebbre” idejétmúlt filozófiájának eredménye.
The quantitative growth comes from an outdated philosophy of 'faster, higher, further'.
HungarianTámogatom azt az elgondolást, hogy a 77/486/EK irányelv idejétmúlt.
I also support the idea that the Directive 77/486/EC is outdated.
HungarianNekik, de nekünk is már abban a szemétégetőben a helyünk, amelybe az idejétmúlt politikai rendszerek kerülnek.
We and they must both be delivered into the ash can of outmoded political systems.
Hungarian"...egy ma már idejétmúlt, stilizált szertartás, amellyel a rabbik és a papok megpróbálták kiűzni a szellemei.
...stylized ritual now out of date in which rabbis and priests tried to drive out the spirit.
HungarianNem nehéz felismerni, hogy egy idejétmúlt paramétereken alapuló vagyonmutató ma, 2011-ben már anakronisztikus.
It is easy to see how a wealth indicator based on dated parameters is anachronistic now, in 2011.
HungarianA jelentés idejétmúlt és kudarcos gondolkodásmódot tükröz.
This report reflects outdated and failed thinking.
HungarianAz EU politikája e régiók tekintetében idejétmúlt.
EU policy with regard to these regions is outdated.
HungarianMiért ragadtak le ennél az idejétmúlt szarságnál?
Why are they sticking with this age-old horseshit?
HungarianNincs szükségük azokra az idejétmúlt liberális elméletekre, amelyek belerántottak minket egy soha nem látott világválságba.
They do not need the outmoded liberal theories that have drawn us into an unprecedented world crisis.
HungarianA jelenlegi irányelv reménytelenül idejétmúlt.
HungarianNem futkoshatunk idejétmúlt felszereléssel!
We can't be running around with outdated equipment.