"idegen" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"idegen" İngilizce çeviri

HU idegen
volume_up
{isim}

Az idegen megérintette abszurd ormányát egyik zöld, ízelt végtagjával.
The alien touched its absurd proboscis with one of its green digital members.
Csupán egy felhő magja volt, egy falat emésztetlen étel egy idegen gyomorban.
He was just a kernel in a cloud, a bit of undigested food in an alien gut.
Az idegen lény el sem tudott képzelni ilyen hihetetlen méretű fegyvert.
The alien didn't seem terribly thrilled at the magnificence of this new weapon.
idegen (ayrıca: jövevény, újonnan érkező)
Erre az újonnan érkezett sisakjához emelte kezét, ami nyilvánvalóan tisztelgés volt az idegen előtt.
Seeing that, the newcomer touched his helm in what was clearly a salute to the outlander.
Nincs idő játszadozni, Shea szólalt meg hirtelen az idegen, szelíd, de fáradt hangon.
There is no time for games, Shea, the newcomer spoke suddenly in a mild, but weary voice.
Az idegen rendkívül sápadt volt, bár a Pico Mundó-i sivatagi nyárban mindenki csokoládébarnára sül.
In a desert summer that had toasted every resident of Pico Mundo, this newcomer remained as pale as bread dough.
idegen (ayrıca: külföldi, nem búr)
- Az istenek köpjenek le, idegen! - átkozódott a varázsló kínjában, amikor talpra állt.
Gods spit on you, outlander! the wizard cursed, clawing his painful way to his feet.
You are this outlander, then, who has taken service with the Guards? lam.
Végül is Ran lett volna az idevalósi; én csak egy barbár idegen voltam ezen a bolygón.
He was supposed to be the expert, I was the barbarian outlander.
idegen (ayrıca: ismeretlen ember)
Az agyam azonban egy idegen volt, egy kőszívű idegen pisztollyal a kezében.
But my mind was like a stranger, a cold hearted stranger with a gun in his hands.
Õ - az - idegen volt, de valahogy egyáltalán nem volt idegen.
He it was a stranger, but in a way no stranger at all.
Szóval megint egy idegen leskelődik utánunk, hasonlóképp, mint Londonban.
A stranger then is still dogging us, just as a stranger dogged us in London.

İngilizce' de "idegen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianEz egy régi hely, és idegen az embernek, más, mint az a hatalom, amit mi ismerünk.
This place is old, also it is apart from human kind and from the powers we know.
HungarianFüleiket széttárva, feszült figyelemmel kutattak idegen, fenyegető hangok után.
Their wide ears were flared, straining to detect unfamiliar threatening sounds.
HungarianÉnekelni kezdett a kórus, de valami idegen nyelven, Chris nem értette a szöveget.
A choir began singing, but the language was foreign, and he didn't understand.
HungarianUjjai karmokként belemélyedtek az idegen karba, és próbáltak megkapaszkodni rajta.
His fingers clawed and tore, moving convulsively toward the point of leverage.
HungarianA helyzet, ahogy hevertek, arra utalt, hogy a magas idegen lehetett a gyilkosuk.
The way they lay suggested that the white-skinned man had been their killer.
HungarianAz orosz férfitól nem idegen a sírás, de most még ezt sem engedhette meg magának.
Russian men were not averse to shedding tears, but they wouldn't have helped either.
HungarianÖnnek az volt a benyomása, hogy az idegen szántszándékkal Miss Blacklockra célzott?
Did it seem to you that the intruder was definitely aiming at Miss Blacklock ?
HungarianMintha egy idegen nevet mondott volna ki, miközben közelebb lépett testvéréhez.
The word came out like an unfamiliar name as the Prince moved a step closer.
HungarianA személyazonosító okmányokban nem használható az idegen nevek eredeti írásmódja.
The original spelling of foreign names cannot be used in identity documents.
HungarianMindenki úgy gondolja, hogy ez az idegen lány hetet-havat összehord mondta Flecher.
Everyone seems to agree that this foreign girl tells whoppers, said Fletcher.
HungarianKezedet elhamarkodva ne tedd föl senkire, s idegen bűnben ne legyen részed.
Impose not hands lightly upon any man, neither be partaker of other men's sins.
HungarianEz egy balsors sújtotta ház, és nem szívesen okoznék szomorúságot idegen utazóknak.
This is an unhappy house, and I do not willingly inflict its sorrows on strangers.'
HungarianMeg tudjuk különböztetni a saját nyelvünk hangjait, nem így az idegen nyelvekét.
We can discriminate the sounds of our own language, but not those of foreign languages.
HungarianDe nem árulhatta el őket, nem hagyhatta őket a sors és egy idegen férfi szeszélyeire.
He could not betray them as he'd been betrayed, he was too much of a man for that.
HungarianA turistaházból csapatostul érkeztek a lármás, idegen nyelveken beszélő fiatalok.
Students from the Youth Hostel arrived in batches conversing loudly in foreign tongues.
HungarianAz utcán elkaptunk egy szőke nőt, aki egy idegen kocsit próbált beindítani.
Down on the street we got a blonde trying to start a car that didn't belong to her.
HungarianDe amit most tudunk, annak alapján az idegen zászló technika lehet a magyarázat.
But with what we now know, the false-flag technique could be the answer.
HungarianEgyedül volt, unatkozott s bárki idegen látogató kellemes újdonság volt a számára.
She was alone and bored and the onset of any kind of visitor was an agreeable novelty.
HungarianÚgy véltem nem tartozik, a személyes életem egy idegen asztaltársaságra.
'Cause I didn't fancy discussing my private life with a table full of strangers.
HungarianA garázstulajdonos jelentette a lopott kocsik osztályán az idegen kocsit.
A garage man reported it to the stolen car detail, said it didn't belong there.