"hatás" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"hatás" İngilizce çeviri

HU hatás
volume_up
{isim}

Animációs hatás eltávolításához pedig válassza a Nincs hatás lehetőséget.
To remove an animation effect, select No Effect.
intézkedéseket kell hozni az úgynevezett statisztikai hatás kiküszöbölésére;
measures must be adopted to cancel out the so-called statistical effect;
A hatás a külvilág mozgásának azonnali, fantasztikus lelassulása volt.
The effect was an instantaneous reduction of the external world to extreme slow action.
A természetre gyakorolt hatás átfogó elemzésének számottevő jelentőséget tulajdonítunk.
We place great importance on an overall analysis of the impact on nature.
Pénzügyi instabilitás és a valós gazdaságra gyakorolt hatás (vita)
Financial instability and the impact on the real economy (debate)
Az emelkedő olajárak inflációt okoznak, ez a hatás már most megfigyelhető.
Increased oil prices create inflation and that impact can be noticed already.
hatás (ayrıca: tett, cselekvés, cselekedet, cselekmény)
volume_up
action {isim}
E hatás ellensúlyozása érdekében összehangolt európai szintű fellépésre van szükség.
We need coordinated action at European level to counter this effect.
Minden hatás ellenhatást vált ki, márpedig Lamar ösztönös reakciója a halálra a vigyorgás volt.
For every action there was a reaction, and Lamar's reaction to death was a grin.
Minden hatás egy azonos nagyságú, de ellentétes irányú reakciót vált ki.
For every action there is an equal and opposite reaction.
hatás (ayrıca: befolyás)
- Egy bizonyos külső hatás megváltoztatta a programjaimat - felelte Lodovik.
An outside influence altered my programming in subtle ways, Lodovik said.
Olyan hatás, ami jelentősen meghaladja a más térségekre gyakorolt hatást.
An influence which is significantly greater than in other regions.
- Lady Desdea felvetette az idegen hatás lehetőségét.
Lady Desdea alluded to the possibility of an alien influence.
hatás (ayrıca: ütközés, visszaverődés)
Az élőlénynek sajnos nyoma veszett, a hatás azonban, amelyet páciensem lelkivilágára gyakorolt, megmaradt.
It was gone, however, and the incident appeared to make the worst impression upon his mind.

İngilizce' de "hatás" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA járvány megölhet néhány millió embert, de a lényeg a pszichológiai hatás.
The original outbreak may kill a few million people, but that's mainly psychological.
Hungarianválaszolta Rowan türelmesen, kissé le is fojtva a hangját a hatás kedvéért.
`Of course I don't,' she said patiently, dropping her voice a little for emphasis.
HungarianValóban hasonló volt a hatás, mint egy kisebb földrengésnél... valahogy azonban mégis más.
It had been similar to the effects of a moderate earthquake yet ... somehow different.
HungarianTehát ha elpusztítjuk a falvakat, akkor a hatás talán keményebb lesz, mint hinnénk.
Thus, when we destroy those villages, the result may well prove more profound than we imagine.
HungarianA drámai hatás tényezője az, hogy a rész fontosabb, mint az egész.
It's a basic fact of the dramatic emotions that the part is greater than the whole.
HungarianAz erkölcs, az elrettentő hatás és a méltányosság kulcsszavak a halálbüntetésről szóló vitában.
Morality, deterrence and fairness are key in the debate on the death penalty.
HungarianA hatás olyan volt, mintha Ryan elfordította volna a kulcsot a lelkész méltóságkapcsolójában.
It was as though Jack had turned the key in the minister's dignity switch.
HungarianAz uniós jog szerint bármilyen ezzel kapcsolatos negatív hatás jogellenesnek minősül.
If there are any adverse effects, these are illegal under EU law.
HungarianAztán miután a hatás elmúlt, visszakapcsolnak és visszatöltenek mindent.
And then reactivate their system and transfer the information back.
HungarianTovábbra is az idegen szeme közé világított, bízva abban, hogy a megfélemlítő hatás nem marad el.
He continued to shine the flashlight, counting on its intimi dation factor.
HungarianA teljes hatás ugyan még nem volt érzékelhető, de már így is túl volt a felfoghatóság határán.
The full effects weren't in yet, but it was so bad as to be almost beyond compre- hension.
HungarianAz államügyész levette a csíptetőt, és a hatás kedvéért megrázta.
The District Attorney took his glasses off and shook them for emphasis.
HungarianDe az első négy lánynál ez a hatás nem volt tartós, csak néhány hétig, esetleg hónapig tartott.
But with the first four, it wasn't long-lasting, never longer than a few weeks or months.
HungarianA ködtől minden homályosnak és szürkének látszott, és ez a hatás csak fokozódott az alkony közeledtével.
The roots were sweeping and arched, forming dark warrens for innumerable creatures.
HungarianSzárazon elmosolyodott, aztán eszébe jutott, a hatás kedvéért végig kellene néznie a hallgatóságán.
He smiled dryly, remembering to sweep his gaze across all the audience.
HungarianTehát a természetes hatás elérése szerintem a tervezésen múlik.
So to achieve a realistic result, I think it comes down to planning.
HungarianAlig fél mérföld távolságból a hatás gyors volt és látványos.
From less than a half-mile away, the kill was quick and spectacular.
HungarianA hátas közönyösen megbillentette a fülét legalábbis a jobbot.
Faran flicked his ears - his right one, anyway - with an ostentatious display of indifference.
HungarianAz irányelv hozzáadott értéke az egészségre és környezetre gyakorolt potenciális pozitív hatás.
The added value offered by this directive lies in the potential health and environmental benefit.
HungarianNyergeljetek fel hátas állatot is, és ültessétek fel rá Pált, hogy épségben jusson el Félix helytartóhoz."
And provide beasts, that they may set Paul on and bring him safe to Felix the governor.