"hasadék" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"hasadék" İngilizce çeviri

HU hasadék
volume_up
{isim}

hasadék (ayrıca: szakadék)
volume_up
cleft {isim}
Az alagút szája valamivel mögötte volt, a Hasadék meg előtte, talán ha kétszáz lépésnyire.
The tunnel was some way behind; the Cleft a couple of hundred yards ahead, or less.
A völgy túlsó felén újabb hegysor következett, és annak a közepén mély hasadék látszott, azon át haladt az út.
Across the valley was another range of hills, and in their center a deep cleft, through which the road ran.
A hasadék, Cirith Ungol, ott volt előtte, homályos bevágás a hegy fekete taraján, s jobbra-balra tőle feketén rajzolódott ki az égre a két torony.
The Cleft, Cirith Ungol, was before him, a dim notch in the black ridge, and the horns of rock darkling in the sky on either side.
hasadék (ayrıca: rés, nyílás, baklövés, csattanás)
volume_up
crack {isim}
Hátat fordított a zokogó férfinak, és a hasadék felé indult, ahonnét a fény beszüremlett.
She let him sob, and started towards the crack in the wall through which the light was coming.
Nem nézte meg alaposabban, hanem visszafordult a hasadék felé, és kínosan lassú tempóban elindult.
She didn't stare, but turned back towards the crack and headed on, her pace painfully slow.
It's just a crack in the road.
hasadék (ayrıca: rés, hasadás, repedés)
A hasadék szája körül csoportosulók között hirtelen izgalom hullámzott végig.
There had been a sudden galvanizing of forces around the fissure.
Egy hasadék felett úszott, mely valahogyan magához vonzotta barátnőit.
She was swimming over a fissure, which was somehow claiming the other girls.
Néhány pillanat múlva ott álltak a hasadék előtt, és némán meredtek a feliratra.
Moments later they stood before the fissure, staring upward in silent contemplation of the writing.
hasadék (ayrıca: rés, hasadás, hullámtörés, meghasonlás)
volume_up
breach {isim}
hasadék (ayrıca: engedély, csapás, változás, védjegy)
volume_up
chop {isim}
hasadék (ayrıca: rés, repedés)
volume_up
cranny {isim}
'There are all sorts of nooks and crannies along the walls.
hasadék (ayrıca: rés)
Kipiru egy hasadék felé vette útját, hogy fedezéket találjon, de hirtelen megtorpant.
Keepiru headed for a crevice to take cover, and stopped suddenly as the death-taste became suddenly overpowering.
A hasadék közelében állt a levegőben, kezében előretartott kard.
He was standing on empty air, sword in hand, near his crevice.
Kipiru a hasadék felszínére úszott, de közben meg kellett küzdenie a rátekeredő indákkal.
Keepiru shot to the surface of the crevice, struggling to reach the top before vines closed in around him.
hasadék (ayrıca: lakmározás, bevágás, hornyolat, vájat)
volume_up
gorge {isim}
At once, the gorge ended.
Move toward the gorge-now!
hasadék (ayrıca: repedés, hézag, kapcsolás, kapcsolódás)
volume_up
joint {isim}
hasadék (ayrıca: rés, szivárgás, hézag, folyás)
volume_up
leak {isim}
There was a I-There was a leak i-in the cryo-unit and....
hasadék (ayrıca: hasítás)
volume_up
rip {isim}
hasadék (ayrıca: rés, part, hasadás, repedés)
volume_up
rive {isim}
hasadék (ayrıca: rés, hasadás, repedés, elszakadás)
volume_up
split {isim}
A deep gash split the side of the metal-mound.

İngilizce' de "hasadék" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianAmikor Tesla visszanézett a hasadék felé, rögtön rájött, mit értett a fiú sötétségen.
When she looked back towards the schism she understood what he meant by darkness.
HungarianFelette, a Quiddity tajtékzó vize felett, a levegőben függve ott volt a hasadék.
Above it, just visible through Quiddity's spillage, was the schism, hanging in the air.
HungarianA hasadék szélesedett, mintha a nő homloka mögött földrengés dúlt volna.
The crevasse was spreading, as if an earthquake was going on behind her brow.
HungarianAz ötezer tonnás teherhajó parancsnoki hídjáról nem látszott olyan veszélyesnek a hasadék.
Viewed from the bridge of a 5,000 ton freighter that gap didn't look quite so bad.
HungarianSparhawk a hasadék szélén térdelt, jobbjában a Bhelliomot szorongatva.
Sparhawk knelt at the edge of the abyss with the Bhelliom held tightly in his fist.
HungarianMár a hasadék nyílásában voltunk, éppen a kizúduló hullámverés útjának kellős közepén.
We were inside the entrance now, right in the path of the spilling surf.
HungarianTöbbszáz rés és hasadék azonban volt a sírhant oldalán, ahonnét beáradt a hold fénye.
There were chinks in the tomb, hundreds of them, and a few admitted the moon's radiant gaze.
HungarianA hasadék keletnek fordult, s ahogy továbbhaladtak, kiszélesedett és egyre sekélyebb lett.
The gully turned eastward, and as they went on it broadened and got gradually shallower.
HungarianMindhárman letelepedtek a hasadék fala mellé, hogy megpihenjenek.
' The three of them settled down to rest at the foot of the rocky wall of the gully.
HungarianEgyetlen ékessége egy rézszegélyű, oldalt számozott skálájú hasadék volt.
Its only other decoration was a slit bordered in brass and marked along one side with figures.
HungarianEgy lélegzetvételnyi ideig apja ellenségét látta, tágra nyílt szájjal, majd a hasadék jött.
He saw his father's enemy for an instant, gaping, followed by the hole, gaping wider still.
HungarianA mögötte elterülő teret már teljes egészében a hasadék szelleme uralta.
The space behind him had been entirely commandeered by the schism.
HungarianNem sokkal arrébb a hasadék ismét kitágult, megint fölállhattak.
After a short distance the defile widened again, and they were able to stand once more.
HungarianAz az éles szélű horpadás biztosan a Cassini hasadék, gondolta Corbell.
The sharp-edged rift must be Cassini's Divide, Corbell thought.
HungarianA hasadék felszippantotta könnyeit, kiegyenesítette szempilláit.
The tears were being sucked from his eyes, his eyelashes plucked out.
HungarianNem kelled a hasadék felé fordulnia, hogy tudja, az óriások immár láthatóvá váltak.
She didn't look back towards the schism to see if the giants were visible, though she was sorely tempted.
HungarianJobbra tőlük a Sárkány-hasadék kígyózott lefelé a hegyeken át.
To their right, the Dragon's Crease wound its way downward to the open hill country below.
HungarianKözelebb lépve Tess meglátta, hogy a hasadék egy barlang bejárata!
Stepping closer, she saw that the gap was the entrance to a cave.
HungarianÚtjukat hasadék keresztezte, legalább tizenöt lépés széles.
A broad crevasse cut across their path, the span at least fifteen paces.
HungarianSemmi kétség, ez volt az a hasadék, pontosan szemben a kis partsávval, amelyen a Trikkala pihent.
No doubt about it, that was the gap right opposite the little beach on which the Trikkala rested.