HU gyors
volume_up
{isim}

gyors (ayrıca: nagy, olajréteg, remek, baró)
volume_up
slick {isim}
Időközben a kínai fővárosban egy gyors tisztogatás megy végbe, állítja az Amnesty International.
In the meantime the Chinese capital is undergoing a slick clean-up, says Amnesty International.
Hirtelen, szorongató szükség, egy villanásnyi ötlet, gyors kivitelezésben.
A sudden dire necessity, a flash of inspiration, rapid execution.
Aztán egyetlen gyors mozdulattal felállt, és felemelte a fegyvert.
Then, in one sudden fluid motion, he stood up and extended his weapon.

İngilizce' de "gyors" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianSherlock Holmes gyors pillantást vetett rám, és vállát könnyedén megrándította.
Sherlock Holmes glanced sharply across at me with a slight shrug of his shoulders.
HungarianFurulya halkan énekelni kezdett, és az egyik kezével gyors, furcsa mozdulatot tett.
She began to sing softly, and then she made a brief gesture with one small hand.
HungarianA kötél még a levegőben kígyózott, amikor gyors pillantást vetettem Jennyére.
Whilst it was still snaking through the air, I glanced quickly at Jenny's line.
HungarianAz Uniónak képesnek kell lennie a gyors reakcióra és az ügy további támogatására.
The EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
HungarianRolland ezredes gyors pillantást vetett Guibaud tábornokra, majd Bouvier felügyelőre.
Colonel Rolland glanced quickly at General Guibaud, then at Commissaire Bouvier.
HungarianA gyors keresést lehetővé tevő webes rövidítések használatának engedélyezése.
Enable shortcuts that allow you to quickly search for information on the web.
HungarianTisztelegnünk kell az előtt a gyors reakcióképesség előtt, amit 2008 ősze óta tanúsít.
We should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
HungarianOtt postaállomások és kutak vannak, meg minden, ami kell a gyors utazáshoz.
There would be post-houses and wells, everything to get them quickly on their way.
HungarianA trantori bürokrata arcán gyors egymásutánban egy sor érzelem tükröződött.
The Trantorian bureaucrat underwent a series of flickering lacial expressions.
HungarianBagdadban pillanatnyilag hiány van gyors-gépírónőkben mondta dr. Rathbone.
There is a shortage at present of shorthand typists in Baghdad, said Dr Rathbone.
HungarianGyors, majdnem szemrehányó pillantást vetett Evelyn Hillingdonra, aztán elsietett.
She looked sharply and almost offensively at Evelyn Hillingdon, and then hurried off.
HungarianÉppen, amint odaértek, Lemoine gyors futásban jött a kanyarulat felől, gyalog.
Just as they reached it, Lemoine came round the corner of the bend on foot.
HungarianDorman gyors léptekkel közeledett a tornáchoz, de Patrice nem mozdult a bejárattól.
Dorman strode toward the porch with great speed, but Patrice moved to block his path.
HungarianEvelyn gyors pillantást vetett rá, aztán megfogta a fiatalasszony kezét.
Evelyn looked sharply down into her face, then she took the girl's hand in hers.
HungarianA tálcában futtatás lehetősége csak a gyors elérhetőséget és az állapotkijelzést segíti.
Running in the system tray simply provides easy access and a status indication.
HungarianA 2005 óta gyors ütemben nő a piac, és egyre inkább függ az importárutól.
Having grown rapidly since 2005, this market is increasingly dependent on imports.
HungarianMegtalálta a tárcáját, majd gyors belepillantás után a holttestre lökte.
He found a wallet and, after only a brief glance, tossed it on the man's chest.
HungarianBefektethetjük őket most a foglalkoztatás és a növekedés gyors előmozdítására?
Can we invest them now in order to trigger employment and growth quickly?
HungarianTürelmetlenül várjuk ezeket a javaslatokat, és sürgetjük a gyors reakciót.
We are eagerly awaiting these proposals and would urge you to react promptly.
HungarianEgy kultúráról szóló könyv, és amint látják, a kultúra gyors ütemben sodródik körbe-körbe.
It's a book on culture, and, as you can see, culture is rapidly drifting around.