"gyéren" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"gyéren" İngilizce çeviri

HU gyéren
volume_up
{zarf}

gyéren (ayrıca: alig, hiányosan, szűkösen)
A bolt mögött csöpp kis lakókonyhafélére bukkantunk rend és tisztaság uralkodott benne, de szegényesen és gyéren volt berendezve.
Behind the shop was a microscopic sort of parlour and kitchen combinedit was neat and clean but very dreary looking and scantily furnished.
gyéren (ayrıca: alig, hiányosan, szűkösen, szűken)
gyéren (ayrıca: elszórtan, ritkásan, szórványosan)
A March szegény, gyéren lakott vidék volt, egyetlen vásárvárossal, Blantize-zel.
The March was a poor land, sparsely populated, with a single market town, Blantize.
A két kisebb gyéren lakott, turisták által ritkán látogatott hely volt.
The two smaller ones were sparsely populated and seldom visited.
Az egész megye csupán 20.000 ember otthona, és nagyon gyéren lakott.
The entire county is home to just 20,000 people, and they're very sparsely distributed.
gyéren (ayrıca: ritkán, vékonyan)
volume_up
thin {zarf}
gyéren (ayrıca: ritkán, soványan, vékonyan)
volume_up
thinly {zarf}
Az irányelvről szóló korábbi vitában már hangot adtam azon félelmemnek, hogy a gyéren lakott területek szükségleteiről esetleg nem fognak gondoskodni.
In previous debates on the directive I have expressed fears that the needs of thinly populated areas might not be catered for.
Most egy olyan kompromisszum van előttünk, amely garantálja, hogy a gyéren lakott területeken élők postáját a hét öt napján összegyűjtik és kézbesítik, ahogy mindenki másnak is.
We now have a compromise which gives guarantees that those of us who live in thinly populated areas will have our post collected and delivered five days a week just like everyone else.

İngilizce' de "gyéren" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianDianne megfogta Mark kezét, és végigsétáltak a gyéren megvilágított folyosón.
She took his hand and they walked through the dim hallway to the sitting area.
HungarianCsak az az egy baj volt, hogy gyéren cseperésztek a gyilkosok, kiken élhettem volna.
And the only problem I had was that murderers to feed upon were scarce.
HungarianLementem a csigalépcsőn is, és gyéren megvilágított, meglehetősen magas boltozató folyosóba jutottam.
At the end of this, I came to a dim passage with a higher, vaulted ceiling.
HungarianKékesszürke fényei gyéren megvilágították a szobát: a dupla ágyat és az ócska bútorokat.
Its gray and blue shadows cast a dim light over the small room with its double beds and cheap furniture.
HungarianA parányi előtérben gyéren megvilágított lépcsőt látok.
In the tiny foyer, I see a stairwell with a dim light at the top.
HungarianGyéren megvilágított, holtíves mennyezetű, hatalmas kriptában voltunk.
HungarianA korrupció burjánzik, a lángész gyéren virul.
Corruption is a great power in the world, and talent is scarce.
HungarianEgy gyéren megvilágított, a park szökőkútjait idéző műszikla falú, föld alatti teremben találtam magam.
Descending, I came to a room below the ground, dimly lighted, with walls in rocaille like those of fountains in a park.
HungarianAz utasfülke kopott és gyéren bútorozott volt.
HungarianA belső udvar kicsi volt és gyéren megvilágított.
HungarianEgy gyéren megvilágított, ócska szőnyeggel borított, kihalt folyosórészre jutottak, a szoba, amit kerestek, a hatodik volt jobbra.
They found a neglected hallway with ancient carpet and bad lighting, and six doors down to the right was their room.
HungarianHolmes éppen befejezte az elbeszélését, amikor két gyéren lakott falun haladtunk keresztül, ahol néhány ablakból még világosság szűrődött ki.
Just as he finished, however, we drove through two scattered villages, where a few lights still glimmered in the windows.
HungarianEgy gyéren megvilágított szobában találta magát, benne asztalok, melyeken könyvek és folyóiratok hevertek, a polcokon pedig rengeteg könyv.
She found herself in a dimly lit room with tables covered with books and periodicals and more books ranged round on shelves.
HungarianA bírák az egybegyűltek gyéren felfelhangzó füttyögése kíséretében teljes díszben, tiszteletet parancsoló talárban vonultak a kövezeten.
There were a few hisses and jeers from the spectators as the judges ambled across the tile floor in full regalia, their robes flowing.
HungarianTávol a lifttől és a kórtermektől volt egy gyéren megvilágított terület televízióval, üdítőautomatával, folyóiratokkal és bibliákkal, ahol a hozzátartozók várakozhattak.
Down from the elevators, away from the rooms, was a small, dark sitting area with a television, soft drink machines, magazines, and Gideon Bibles.
HungarianPéldaként hozhatjuk fel a sajnálatos módon gyéren lakott területeket, amelyeknek az elkövetkező időszakban szintén szükségük van a 71. cikk szerinti önálló külön támogatásra.
One example is the areas which, unfortunately, have sparse populations, which also need their own separate aid under Article 71 in the forthcoming period.