"fontosabb" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"fontosabb" İngilizce çeviri

EN

HU fontosabb
volume_up
{sıfat}

fontosabb (ayrıca: fő-, jelentős, nagykorú)
volume_up
major {sıf.}
Különösen vonatkozik ez a fontosabb határokon átnyúló infrastrukturális projektekre.
This applies particularly to major trans-boundary infrastructure projects.
Fontos megjegyezni, hogy minden fontosabb CSD pozitívan reagált a kezdeményezésre.
It is important to note that all major CSDs have responded positively to our initiative.
A jelen körülmények között minden fontosabb utat fel kell javítani.
Under the circumstances all major roads have to be brought up to standard.

İngilizce' de "fontosabb" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianAmi a finanszírozást és az egyszerűsítést illeti, vannak fontosabb intézkedések.
With regard to funding and simplification, there are more significant measures.
HungarianHa a cél fontosabb mint, mint maga a cselekvés, akkor valószínűleg az nem játék.
If its purpose is more important than the act of doing it, it's probably not play.
HungarianTudod, hogy akkor még sokkal fontosabb volt a görögöknek a metrum és az ütem.
You know that meter and rhythm were much more important to the Greeks back then.
HungarianEnnek megfelelően még fontosabb, hogy a járművek kifogástalan állapotban legyenek.
It is therefore that much more important the vehicle be in faultless condition.
HungarianOlyan valamire, ami érzelmileg sokkal fontosabb, mint a színpadi show-műsorok.
Tina's ambition was, in part, what had led to the disso-lution of their marriage.
HungarianSokkal fontosabb, hogy támogatást biztosítsunk az információk keresése során.
On the contrary, support needs to be provided during the search for information.
HungarianŐk még ennél is fontosabb szerepet fognak betölteni a végrehajtás folyamatában.
They will play an even more significant role in the process of its implementation.
HungarianSzerintem sokkal fontosabb, hogy az erőforrások megmentésére összpontosítsunk.
I believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
HungarianFontosabb volt neki a jó sportember szerepét játszani, mint megnyerni a meccset.
His rôle as a good sportsman was more important to him than winning matches.
HungarianA 2000. évi millenniumi csúcson kidolgozott jelentés fontosabb, mint valaha volt.
The report drafted during the Millennium Summit in 2000 is more relevant than ever.
HungarianEnnél is fontosabb, akiket vezettem 20 különböző országban voltak szétszórva.
More importantly, the force that I led was spread over more than 20 countries.
Hungarian- Addig is - folytatta Tony - fontosabb, mint valaha, hogy ezt titokban tartsuk.
'In the meantime,' Tony said, 'it's more important than ever that we keep this quiet.
HungarianEz még fontosabb most, amikor a liberális, Európa-barát erők vannak hatalmon.
This is all the more important now when liberal, pro-European forces are in power.
HungarianE tekintetben az eladások előmozdítása fontosabb, mint a készletek felhalmozása.
In this regard, the promotion of sales is more important than stockpiling.
HungarianAz európai polgárokkal folytatott kommunikáció most fontosabb, mint valaha volt.
The need to communicate with European citizens is more pressing than ever.
HungarianFontos volt, hogy éjszakára szállást találjanak, de még fontosabb, hogy elrejtőzzenek.
Shelter for the night was important, but even more so, security and concealment.
Hungarian(Taps) És talán még fontosabb, én vagyok a büszke keresztanyja a 14 éves fiának.
(Applause) And perhaps more important, I am the proud godmother to her 14 year-old son.
HungarianAzt hiszem, hamarosan asszisztálhatsz majd nekem néhány fontosabb restaurálásnál.
I think soon you may be ready to assist me in some of the more important restorations.
HungarianAz adatok tárgyilagossága, reprezentativitása és pontossága fontosabb szempont.
Objectivity, representativeness and accuracy of data are important issues.
Hungarian- Nem sürgős férjhez mennem, és Cainak nem vagyok fontosabb, mint ő nekem.
I am in no great haste to be wed, and Cai had no more mind to me than I to him.