"felfelé" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"felfelé" İngilizce çeviri

EN

HU felfelé
volume_up
{zarf}

felfelé
Hilary Tony kezét szorongatta, miközben a gondola lassan elindult felfelé.
Hilary held Tony's hand as the red gondola moved slowly, slowly up the line toward the top of the cliff.

İngilizce' de "felfelé" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianMegint felfelé emeltük orrunkat a biztonságos levegőbe talán nincs is ágyújuk.
We lifted our nose again into the safe air-perhaps they didn't even hav^e a gun.
HungarianAz ezredes csillagja szépen ívelt felfelé, várható volt, hogy Nyugatra helyezik.
The Colonel was thought to be a rising star, due for a posting to the West.
HungarianAz egyik félhomályos sarokból lépcs indult felfelé, egy íves kfalra simulva.
He saw some steps over to one side in the gloom, set into a curved stone wall.
HungarianAz út megkerült egy felfelé meredő sziklát; előtte indigókék folt ragyogott.
The trail twisted around a shoulder of rock; ahead shone a patch of indigo heaven.
HungarianFelfelé fordultak, ahogy a jó ráncok szoktak ahogy az anyjuk mondogatta valaha.
They turned upward, the way their mother had always said the good ones did.
HungarianBelépett a restaurátor műterembe és enyhe borzongással felfelé pillantott.
She stepped into the restoration studio and glanced upward with a slight shudder.
HungarianWatson szavai kellemes dörmögéssé halkultak, amint felfelé indultak a lépcsőn.
Watson's words faded away to a comforting drone as they mounted the stairs.
HungarianA szél belekapott a köpenyébe, amint kemény, céltudatos léptekkel mászott felfelé.
The wind whipped at her cloak as she ascended with firm, purposeful steps.
HungarianEgy rugalmas és integrált, alulról felfelé irányuló megközelítést kell szorgalmaznunk.
We should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
HungarianA lépcsőn felfelé menet felkapcsolta a lámpákat, aztán visszabújt az ágyba.
She flipped on lights as she climbed the stairs, and eased back into the bed.
HungarianAz infláció egészen alacsony, és amennyire én látom, nincs felfelé irányuló nyomás.
Inflation is pretty flat, and there's no upward pressure anywhere that I see happening.
HungarianA dél-erdélyi hegyek lábainál kaptattak felfelé, a bolgár határ közelében.
They'd just climbed through the low Transylvanian mountains on the Bulgarian border.
HungarianMost a jelenre összpontosított, és kapaszkodott tovább, felfelé a fák között.
He concentrated only on the present and climbed higher through the trees.
HungarianA repülőgép néhány lábnyit felfelé lendült, amikor a négy bomba kizuhant belőle.
The aircraft jumped upwards a few feet when the six weapons fell free.
HungarianZa kézen fogta Gurgehet, autójuk már a felfelé emelkedő rámpa felé gurult.
Za took Gurgeh by the hand as their car trundled towards the ascending ramp.
HungarianFelfelé indult a lépcsőn az emeletre, ahol a család valószínűleg aludt.
He began to climb toward the second floor, where the family was probably sleeping.
HungarianMost már nem por kezdett felfelé emelkedni egy örvényben, hanem az élő katonák.
Now it was not dust that began spiralling upward, but living soldiers.
HungarianElindultak felfelé, az emelkedőn kerülgetniük kellett a sárból és jégből álló akadályokat.
Lets go- They climbed the slope, winding their way between masses of ice and mud.
HungarianAz orbitális pályán haladó csillagrombolók jelentik a legnagyobb veszélyt mutatott felfelé.
The Star Destroyers in orbit are the primary threat, he said, gesturing upward.
HungarianA hullám felfelé és oldalra rántotta a bobot, majdnem lerázta róla a fiút.
The- wave jerked the sled upward and sideways, almost shaking the boy off.