"engedélyez" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"engedélyez" İngilizce çeviri

HU engedélyez
volume_up
{fiil}

engedélyez (ayrıca: átruház, meghatároz, megjelöl, eloszt)
engedélyez (ayrıca: felhatalmaz, feljogosít, meghatalmaz)
volume_up
to authorise {fi.} [Brit.]
Hogyan bízhatnának az uniós polgárok az Európa által nyújtott "előnyökben”, amikor ilyen "trükköt” engedélyez?
How can European citizens have faith in the 'benefits' of Europe when it authorises this kind of 'trick'?
Ezen irányelv nem érinti azon feltételeket, amelyeket valamely tagállam engedélyez saját állampolgárainak, amennyiben részt vesznek az ezen irányelvben említett tevékenység egyikében.
This Directive shall not affect the conditions under which any Member State authorises its own nationals to engage in the activities mentioned in this Directive.
engedélyez (ayrıca: felhatalmaz, feljogosít, meghatalmaz)
A legjobb választás az lenne, ha W-80 robbanófejjel ellátott levegő-föld cirkálórakétákkal lőnénk ki őket, feltéve hogy az elnök engedélyez egy nukleáris csapást.
Best option to take those silos out would be air-launched cruise missiles with W-80 warheads, assuming the President will authorize a nuclear strike on them.
engedélyez (ayrıca: bérbe vesz, kibérel, szabadalmaz)
engedélyez (ayrıca: elfogad, teljesít, nyújt, elismer)
engedélyez (ayrıca: engedélyt ad)
volume_up
to licence {fi.} [Brit.]
engedélyez (ayrıca: engedélyt ad)
engedélyez (ayrıca: megenged, enged, engedélyt ad vmire)
Az egyház engedélyez nekem egy ölelést... persze csak egy visszafogottat?
'Would the Church permit us an embrace - a chaste one, of course?
Ez a vita nélküli szavazás nem engedélyez felszólalásokat, így nem engedélyezi a szóban forgó képviselőnek, hogy elmondja véleményét társai, képviselőtársai előtt.
This vote without debate does not permit speeches and thus does not permit the Member concerned to express himself before his peers, before his fellow Members.

İngilizce' de "engedélyez" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianAhogy Önök is tudják, az eljárási szabályzat öt felszólalást engedélyez.
As you know, the Rules of Procedure make provision for five to speak.
HungarianBiztos vagyok abban, hogy engedélyez nekem öt percet.
(DE) Madam President, I am sure you will allow me five minutes.
HungarianUgyanakkor ez a Parlament nem engedélyez semmilyen, a megállítására irányuló ellentmondást.
However, this Parliament will not let a contradiction stop it.
HungarianÚgy döntött, a beszámoló után engedélyez magának egy kis repülést.
HungarianHogyan bízhatnának az uniós polgárok az Európa által nyújtott "előnyökben”, amikor ilyen "trükköt” engedélyez?
How can European citizens have faith in the 'benefits' of Europe when it authorises this kind of 'trick'?
HungarianA reform viszonylag hosszú átmeneti időszakot engedélyez, mivel a részben termelésfüggő támogatás 2009-ig tarthat.
The reform allows a relatively long transitional period because the partly coupled aid can run until 2009.
HungarianAz igazgatótanácsom úgy döntött, nem engedélyez több indítást, míg eleget nem teszünk a szerződéses kötelezettségeinknek.
My board of directors voted not to approve any more launches until our other contractual obligations are-
HungarianCsak olyan neveket engedélyez, amelyek az SQL92 elnevezési megszorításoknak megfelelő karaktereket használnak az adatforrásban.
Only allows names that use characters that conform to the SQL92 naming constraints in the data source.
HungarianAzonban a jelenleg előttünk fekvő kompromisszum négyhetes, esetleg hat hétre kitolható fizetési határidőt engedélyez.
However, the compromise currently on the table provides for a pay-out delay of four weeks, which can be further extended to six weeks.
Hungarianbizonyos mozgási lehetőséget engedélyez vkinek
Hungarianbizonyos mozgási szabadságot engedélyez vkinek
HungarianA tapasztalatok azt mutatják, hogy több mint kétszer annyi felszólalási kérelmet kapunk, mint amennyit az adott időkeret engedélyez.
Experience shows that we receive over two times more requests to speak than we can accept in view of the time available.
HungarianMiss Birdie egy csésze neszkávét meg egy szelet pirítóst engedélyez nekem, aztán rögtön a fenyőforgácsról kezd beszélni, csak úgy ömlik belőle a szó.
She allows me one cup of instant coffee and a piece of toast before she starts rumbling about the mulch.
Hungarianszabad rablást engedélyez
HungarianEzen irányelv nem érinti azon feltételeket, amelyeket valamely tagállam engedélyez saját állampolgárainak, amennyiben részt vesznek az ezen irányelvben említett tevékenység egyikében.
This Directive shall not affect the conditions under which any Member State authorises its own nationals to engage in the activities mentioned in this Directive.