"egyesült" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"egyesült" İngilizce çeviri

HU

egyesült {sıfat}

volume_up
egyesült (ayrıca: kombinált, egyesített, kevert)
Egyfajta bizarr módon a romafóbia románellenességgel egyesült.
In a bizarre way the Roma phobia was combined with a Romanian phobia.
De a törzsek egyesült ereje sem eredményez negyedmilliónál több harcost.
But the combined tribes amounted to less than a quarter-million.
Számszerűsített célkitűzéseink vannak, amelyeket most egyesült erővel kell elérnünk.
We have quantified targets which we must reach by combined efforts.
egyesült (ayrıca: eggyé vált)
Az Egyesült Királyságban természetesen 1998-ban átültettük az EJEE-t saját jogrendszerünkbe, amivel lehetővé vált, hogy az EJEE minden bíróságunknál joghatályos legyen.
Of course, in the UK, we incorporated this into our law in 1998, allowing the ECHR to have effect in all our courts.
Az Egyesült Királyságban természetesen 1998-ban átültettük az EJEE-t saját jogrendszerünkbe, amivel lehetővé vált, hogy az EJEE minden bíróságunknál joghatályos legyen.
Of course, in the UK, we incorporated this into our law in 1998, allowing the ECHR to have effect in all our courts.

İngilizce' de "egyesült" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Hungarian1945-ben az Egyesült Államok nem szakította meg a japán császári család uralmát.
In 1945, Uncle Sam specifically did not termi-nate the Japanese imperial house.
HungarianEz tehát teljes mértékben Kuba és az Egyesült Államok közötti kétoldalú kérdés.
Therefore, it is an entirely bilateral issue between Cuba and the United States.
HungarianAz Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve 24.
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change 24.
HungarianCsupa udvarias, kíváncsi és lelkendező sor az újjászületett Egyesült Államokról.
They were courteous, curious, even enthusiastic about the stories of a reborn U.S.
HungarianEnnek legutóbbi bizonyítéka az Egyesült Államok Kongresszusára gyakorolt nyomás.
The most recent proof of this was the pressure brought to bear on the US Congress.
HungarianMarokkó most írt alá az Egyesült Államokkal egy szabadkereskedelmi megállapodást.
Morocco, at the moment, has signed a free trade agreement with the United States.
HungarianSem Isten, sem a sajnálat, sem az Újjáalakult Egyesült Államok nem hatotta meg!
Not God, nor pity, nor the ‘Restored United States’ would move you!
HungarianAz Egyesült Államok ezt a múltban elfogadott zöld kártya rendszerrel szemléltette.
The US has demonstrated this with the Green Card scheme it launched in the past.
HungarianAz Egyesült Államok például 1930-ban vezetett be egy ilyen jellegű követelményt.
The United States, for example, brought in a requirement of this kind in 1930.
HungarianAz Oroszországi Föderáció örömmel elfogadja az Amerikai Egyesült Államok ajánlatát.
The Russian Federation gladly accepts the offer of the United States of America.
HungarianMcDermott békeszerződést ír alá... az Egyesült Államok és a Szovjetunió között.
McDermott went to sign a peace treaty... between the United States and Russia.
HungarianAz Egyesült Királyság polgárai híresek a pragmatizmusukról és a higgadtságukról.
Citizens of the United Kingdom are noted for their pragmatism and their sang froid.
Hungarian(PL) Elnök úr, az Egyesült Államok mintegy 500 milliárd dollárt költ a védelemre.
(PL) Mr President, the United States spends around USD 500 billion on defence.
HungarianLegfőképpen pedig időt kértem arra, hogy az Egyesült Államokkal tárgyalhassak.
Even more importantly, I have asked for time to consult with the United States.
HungarianSzólni szeretnék most a Kínához és az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyunkról is.
I would like to talk for a while on relations with China and the United States.
HungarianTalán az Egyesült Államok egyedül is fennmaradhat ebben a világméretű versenyben.
Perhaps the United States can survive on its own in this global-style competition.
HungarianA kiaknázás tekintetében 10 évvel vagyunk lemaradva az Egyesült Államok mögött.
We are nonetheless 10 years behind the United States in terms of exploitation.
HungarianAz Egyesült Királyság kormánya hatékonyabb, és nem nagyobb ráfordításokat kér.
The United Kingdom Government is asking for better spending, not more spending.
HungarianAz Egyesült Államok és Európa együtt sokkal többet tudna tenni mindkét területen.
The United States and Europe could do a lot more together in both these areas.
Hungarian- az Egyesült Államok és a Közösség között a sajtokról létrejött megállapodás;
- ARRANGEMENT BETWEEN THE UNITED STATES AND THE COMMUNITY CONCERNING CHEESES ;