HU

egyesít {fiil}

volume_up
1. genel
egyesít (ayrıca: egyesül, összenő)
Combines two consecutive tables into a single table.
Másrészt gratulálni szeretnék az Európai Bizottságnak az irányelvtervezet elindításához, amely egyetlen jogi eszközben egyesít négy meglévő irányelvet.
On the other hand, I would like to congratulate the European Commission for initiating this draft directive, which combines four existing directives into a single legislative instrument.
egyesít (ayrıca: szövetkezik)
Kis képpont-csoportokat egyszínű, téglalap alakú területekké egyesít.
Joins small groups of pixels into rectangular areas of the same color.
egyesít (ayrıca: összerak)
A javaslat ezért egyesít egyetlen irányelvben hét hatályos jogi aktust.
That is why the proposal merges seven current legislative acts into one directive.
egyesít (ayrıca: újra egyesül)
Ez a közös, de ugyanakkor eltérő kulturális örökség egyesít majd bennünket.
Common but diverse cultural heritage is what will unite us.
Az Európai Unió értékközösségében ez egyesít bennünket.
It unites us in the community of shared values of the European Union.
Valamennyiünket ez a demokratikus alapelv egyesít.
This basic democratic principle unites all of us.
2. "pl családokat"

İngilizce' de "egyesít" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA javaslat ezért egyesít egyetlen irányelvben hét hatályos jogi aktust.
That is why the proposal merges seven current legislative acts into one directive.
HungarianDurkheim azt hitte, hogy bármi, ami egyesít bennünket, a szentséggel felruházva jelenik meg.
Durkheim believed that anything that unites us takes on an air of sacredness.
HungarianA caodaizmus egy kokinkínai államhivatalnok találmánya; három vallást egyesít magában.
Gaodaism, the invention of a Cochin* civil servant,* was a synthesis of the three religions.
HungarianKis képpont-csoportokat egyszínű, téglalap alakú területekké egyesít.
Joins small groups of pixels into rectangular areas of the same color.
HungarianÖn azt mondta, hogy sokkal több olyan dolog van, ami egyesít minket, mint ami szétválaszt.
You said that what unites us is much more than that which divides us.
HungarianEz a mai Európában nem állít akadályokat; épp ellenkezőleg, egyesít bennünket.
This is a fact which does not create obstacles in contemporary Europe; on the contrary, it unites us.
HungarianItt fejezzük ki identitásunkat, a különbségeinktől kezdve egészen addig eljutva, ami egyesít bennünket.
Here we express our identities, starting from diversity to arrive at what unites us.
HungarianAz Európai Unió értékközösségében ez egyesít bennünket.
It unites us in the community of shared values of the European Union.
HungarianAz EBESZ tagsága igen széles körű: a szervezet Vancouvertől Vlagyivosztokig elhelyezkedő országokat egyesít.
The members of the OSCE are also very varied, including countries that stretch from Vancouver to Vladivostok.
HungarianA ma vitára kerülő jelentés egyesít bizonyos, a folyamat során elért változtatásokat.
This commitment that we are discussing here today is one which brings together some of the changes obtained throughout this process.
Hungarian_ Egy hozzá hasonló ember, ha megfelelő nevelésben és kiképzésben részesül... erő lehet, amely egyesít - mondta Hari.
Because someone like her, raised properly, trained properly, could be a force that unites, Hari said.
HungarianValamennyiünket ez a demokratikus alapelv egyesít.
HungarianEgyesít két egymást követő táblázatot.
Combines two consecutive tables into a single table.
HungarianA szabadság értéke az, ami egyesít bennünket.
HungarianA jelentés nem tartalmaz egyetlen érdemi változtatást sem, de koherens szövegben egyesít egy sor eltérő irányelvet.
The report does not involve any change of substance but brings together a number of different directives into a coherent text.
HungarianA szolidaritás az, ami egyesít bennünket.
Hungarian(PL) Elnök úr, a mai vitánk tárgyát képező téma nem megoszt, hanem sokkal inkább egyesít bennünket itt az Európai Parlamentben.
(PL) Mr President, the issue we are discussing today, as you can see, unites rather than divides us in the European Parliament.
HungarianA szociális Európának olyan térségnek kell lennie, amely egyesít, nem pedig megoszt minket, mert közös európai érdekekről beszélünk.
Social Europe should be an area that unites us and not divides us, because we are talking about common European interests.
HungarianA mare nostrum két partja között meglévő összes különbség ellenére, sokkal erősebb az, ami egyesít bennünket, mint ami elválaszt.
In spite of all the differences between the two shores of the mare nostrum, what unites us is even stronger than what separates us.
HungarianA jelentés elismeri a Bizottság erőfeszítéseit a valódi európai kikötői politika kidolgozásában, és ez az, ami bennünket egyesít.
The report acknowledges the efforts made by the Commission in developing a genuine European ports policy, and that is what unites us.