HU egyenesen
volume_up
{isim}

egyenesen (ayrıca: nagy, olajréteg, gyors, remek)
volume_up
slick {isim}
A hátsó kerekek megtapadtak a sima úton, és az autó oldalvást egyenesen Pierce látta egy másik Crestába csúszott.
The rear wheels locked on the slick road, causing the car to skid sideways into, he saw, an- other Cresta.
Zsíros haját egyenesen hátrafésülve hordta, rövidlátó szeme egy bagolyéra emlékeztetett, tömött bajusza elfedte erőtlen vonalú szája felső részét.
Monk noticed the greasy hair slicked back straight from the forehead, the thick moustache covering the upper section of a weak and vain mouth, the owlish myopic eyes.

İngilizce' de "egyenesen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Hungarian- Azt mondta, egyenesen önhöz jöjjek, Mr. Ash, mert ez a szokás, ha ő telefonál.
He said to come to you directly, Mr. Ash, that it was the custom when he called.
HungarianIgraine nem hallotta a hangját, de mintha egyenesen a fejében szólalt volna meg.
Igraine could not hear her, but it was as if Viviane spoke directly to her mind.
HungarianEgyenesen a csúcsnemű szemébe nézett, és tudta, hogy folytatni fogja a játékot.
He looked levelly into the apex's eyes and he knew he was going to keep playing.
HungarianAhelyett, hogy elfojtaná, amit mondok, a szél egyenesen hozzá vinné a hangomat.
Instead of muffling what I said, the wind might carry my voice directly to him.
HungarianFölállt, gyorsan odament Lizhez, fölültette egyenesen, és megpaskolta az arcát.
He got up and went to her quickly, straightened her, tapped her cheeks lightly.
HungarianAz OECD-iránymutatások nemhogy nem megfelelőek, egyenesen veszélyt jelentenek.
As for the OECD guidelines, far from being adequate, they actually pose a threat.
HungarianFoyle egyenesen a vezérlőhöz ment, leült, és bekapcsolta a rövidhullámú adó-vevőt.
Foyle went directly to the controls, sat down and switched on his micro-wave set.
HungarianVégül is Cora, ha nem is nevezhető egyenesen abnormisnak, de megdöbbentően naiv.
After all, Cora had always been, if not subnormal, at any rate embarrassingly naïve.
HungarianEgyenesen a ruháihoz rohanna, de addig néhány csodálatos másodpercig látnék mindent.
She would go for her clothes, but for a few glorious seconds I would see it all.
HungarianNew Yorkból egyenesen Londonba jauntolt, eszébe sem jutott, hogy átöltözzön.
She had jaunted immediately from New York to London without bothering to change.
HungarianMondja meg nekik, hogy ha Dabourban sikerrel járunk, egyenesen hazaindulunk.
Tell them that if everything works out at Dabour, we'll be going home from there.
HungarianA teste végiggördült a lejtőn, be egyenesen a feltáruló terembe, a tűz kitöréséhez.
Unable to resist it, she slid backwards down the slope, into the erupting chamber.
HungarianEz a fiatalember segítségért fordult hozzám, én pedig egyenesen ä halálba küldtem.
That he should come to me for help, and that I should send him away to his death--!
HungarianKinyitotta a szemét, és egyenesen a gyűlölt férfival találta szemben magát.
She blinked her eyes open-and stared into those of the hated human, inches away.
HungarianPersze, ha a csalásra valaha is fény derülne, mehetne egyenesen a Fullasztóba.
Of course, hed be headlining the Drownings if the deceit was ever discovered.
HungarianJelentőségteljes szünetet tartott, és most először nézett egyenesen a völgylakóra.
He paused meaningfully and for the first time looked directly at the Valeman.
HungarianAmikor a kanyarba ért, kicsit megdőlt, majd egyenesen robogott tovább a hídon.
It banked round the remainder of the curve, then set out across the slender bridge.
HungarianEzért most egyenesen továbbmegyünk a képviselőcsoportok nevében felszólalókkal.
I will therefore proceed directly to those speaking on behalf of the groups.
HungarianMások egyenesen Reiskyre néznek, és derűs hitetlenkedéssel csóválják a fejüket.
Others look directly at Reisky and shake their heads in amused bewilderment.
HungarianElkerülni akarjuk a szenvedést, ehelyett mintha egyenesen feléje rohannánk.
Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.