"düh" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"düh" İngilizce çeviri

HU

düh {isim}

volume_up
Düh, felháborodás és tiltakozás találkozott, amelynek az eredménye a felzúdulás.
Anger, indignation and protest have met with explosive results.
Düh, gyűlölet az elviselhetetlen igazság ösztönös visszautasítása.
Anger, hatethe instinctive rejection of an intolerable truth.
Megpróbált megint felállni, mialatt a düh és indulat kiáltássá formálódott benne.
He tried to rise again, a shout of anger and frustration forming in his throat.
Időnként a düh fényes villámai vágódtak ki belőle, és fúrták át a testét.
Bolts of bright fury lanced out of it from time to time to transfix him.
Thad vadul markolta a telefont, fejében csak úgy lüktetett a beteges düh.
Thad clenched the phone tight, his head throbbing with sick fury now.
Rémítő volt a düh ordítása, amely válaszul kitört a gnómok között.
The roar of fury that went up from the Gnomes was frightening.
düh (ayrıca: hév, felindulás, , láz)
A forróság és a düh egyforma erővel sújtott le a dobhártyájára és a lelkére.
The heat and the anger struck his soul as it had struck his eardrums.
Olyan rettenetes düh az, hogy a föld is belepusztulhat!
And that heat is so terrible that the earth itself may not survive.
Olyan keserű düh és harag öntötte el, hogy maga is megdöbbent.
The heat of her anger and bitterness surprised her.
Nem volt idő a szenvedélyre, a düh, a fájdalom és a szerelem nem nyerhette el a kétségbeesetten sóvárgott beteljesülést.
And there was no time now for the passion he felt, for the consummation of anger and hurt and love that he needed so desperately.
Másodjára is kudarcot vallván, fájdalmának szenvedélye másik levezető utat talált, s a halálos düh szenvedélyévé lett.
Balked for the second time, the passion of his grief had found another outlet, was transformed into a passion of agonized rage.
Mit szenvedélyem arcodról beszélt, Bocsásd meg: a düh vak volt bennem, és A vérbe fordult szem rút képzete Csúfabbnak tüntetett fel, mint valál.
Forgiue the Comment that my passion made Vpon thy feature, for my rage was blinde, And foule immaginarie eyes of blood Presented thee more hideous then thou art.
Hirtelen sírva fakadt, a düh, a félelem és a csalódottság egyszerre tört ki belőle.
Suddenly she was crying: in a turmoil of rage and fear and frustration.
Sötét düh tolult föl Jerle Shannarában, ha az átkozott talizmánra gondolt.
A dark rage surged through Jerle Shannara as he thought of the cursed talisman.
Vad düh fogta el, az a fajta düh, amely embereket ölt valaha.
as she had ever known, the kind of rage which in the past had killed others.

İngilizce' de "düh" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianAzt hittem, tombol magában a düh, hajtja az igazságérzete, és fűti a bosszú.
I thought you were outraged and morally indignant and motivated by revenge.
HungarianMaga csodálkozott erőmutatványán, de félt is, háborgott is, és a düh majd fölvetette.
She was afraid, she was revolted but more than anything else, she was angry.
HungarianNina megtalálásának reménye balzsam volt, ami eloltotta lelkében a düh lobogó lángjait.
Now, Nina was in the world again, waiting to be found, waiting to be brought home.
HungarianA düh egy parányi szikrája, mely a maga életét élte, gondolta a lány.
Trinity:' she said, throwing the question out to delay his touching and claiming her.
HungarianTombolt bennem a düh, hogy holttestük ott maradt azon a förtelmes helyen.
I was outraged that their bodies remained there in that vile place.
HungarianA hangjából most már kicsendült mindaz a tehetetlen düh, amit hetekig nem engedett a felszínre.
An outrage she had not allowed to show in weeks of frustration came out in her voice.
HungarianIsmét elöntötte az a tehetetlen düh, amit először az Eukaliptusz sugárúton levő házban érzett.
'Damn it, Shep, are you going to let them kill us the way they killed Mom?
HungarianDe az entek még akkor is óvatosak és türelmesek, ha rázza őket a düh.
But even when they are roused, Ents can be very cautious and patient.
HungarianEweirlt majd szétvetette a düh, az asztalon tovább szaporodtak az üres kupicák.
Eweirl watched the big Invisible go about his duties, his white-furred body looking tensed and coiled.
HungarianMíg a tovatűnő autót figyelte, Sault megint elöntötte a düh, a szíve hevesen zakatolt.
Watching it disappear, Saul bristled, his heartbeat thunderous.
HungarianAgyát részben a düh borította el, de még inkább a közeledő pánik.
Part of his mind was out- raged, but more of it was approaching panic.
HungarianMikor felocsúdott, és látta, hogy ugyanitt fekszik az asszony házikójában, rettenetes düh fogta el.
He had to adopt a more workable method, and thus he had hit upon this feigned illness.
Hungarian- kérdezte faarccal, készen arra, hogy kirobbanjon belőle a düh.
Whose house? he asked, stonefaced and ready to explode.
HungarianCallahan lehajtotta az italt, rendelt még egyet, Darbyban pedig feszült a düh.
He gulped it and ordered another, and she was furious.
HungarianDe a szemében ülő, sötét őrült düh elárulta, hogy nem hisz nekem.
But the dark frenzy in her eyes told me that she didn't believe me.
HungarianÁm közben a düh is tovább forrt benne éppoly vadul, mint azon a napon, amikor Will a fenekébe bökött.
But she was also still angry - as angry as she had been on the day Will had goosed her.
HungarianRalph hátranézett Jackre, s most első ízben kapta el a düh.
Ralph looked back at Jack, seeing him, infuriatingly, for the first time.
HungarianAnatolij Grisin kijött a kihallgatóhelyiségből, és visszament a szobájába; majd szétvetette a düh.
The panel of officers who had carried out the ques-tioning were satisfied they had it all.
HungarianA férfi szaga erős volt, az arca még félelmetesebb, csupa gyanakvás, sőt talán düh.
The scent of the man was strong, and the face was more terrible, filled with suspicion and perhaps even wrath.
HungarianKapsz segítséget mondta Kremátor, immár düh nélkül.
You will have help for that, Carrion said, his wrath apparently quenched.