"alkalmazható" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"alkalmazható" İngilizce çeviri

HU alkalmazható
volume_up
{sıfat}

alkalmazható
Ez a menekültjogi eljárásoknál alkalmazható minimális elvárásokkal foglalkozik.
It deals with the minimum standards applicable to asylum procedures.
Alkalmazható például bizonyos tagállamokban a kibocsátás-kereskedelmi rendszerben.
For example, it is also applicable in the emission trading system in some Member States.
De ha már létrehozzuk ezt az új paradigmát, az a Keletre is legyen alkalmazható.
But when we create this new paradigm it should also be applicable to the East.
alkalmazható (ayrıca: alkalmazkodó, hozzáilleszthető, rugalmas)
alkalmazható (ayrıca: érvényesíthető, perelhető)

İngilizce' de "alkalmazható" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianAmit az Alzheimer-kórról mondtam, az alkalmazható a családokat szétszakító rákra is.
What I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
HungarianEgy pillanat műve elfogadni ezeket, és máris alkalmazható a pénzügyi felügyelet.
It will take no time at all to approve them, and financial supervision will be applied.
HungarianA védzáradék a szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépésétől alkalmazható.
This safeguard clause can be invoked from the entry into force of the FTA.
HungarianA melléklet 7. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazható 1987. február 1- jéig.
However, Article 7 (2) of the Annex shall not apply until 1 February 1987.
HungarianA Cadec-jelentés számos lényeges, az EU által alkalmazható eszközt említ.
The Cadec report mentions several important instruments that the EU can use.
HungarianEz az osztályozás azonban nem alkalmazható a hasadt csészéjű amerikai szegfűre.
HOWEVER , THIS CLASSIFICATION MAY NOT BE USED FOR AMERICAN CARNATIONS WITH A SPLIT CALYX .
HungarianEl kell azonban azt is mondanom, hogy jelenleg is vannak alkalmazható jogszabályaink.
But I have to say that, for the time being, we have regulations in place.
HungarianA szerzői jog az internet előtt létezett, s egy másik korszakra volt alkalmazható.
Copyright existed before the Internet, and refers to a different era.
HungarianKissé kételkedem abban, hogy gyakorlatilag alkalmazható volna, amit mond, Mr.
I rather doubt the practical applicability of what you say, M. Poirot.
HungarianEmellett az irányelv nem alkalmazható kizárólag a versenyjog megsértésére.
In addition, the directive cannot apply solely to cases of infringement of competition law.
HungarianMinden kártyán van egy jellem-dilemma, ami alkalmazható az Életvonalra.
Now, on each card is a character dilemma which applies to the Life Line.
HungarianTalálnunk kell egy gyakorlati megoldást, amely valamennyi esetre alkalmazható.
We must find a pragmatic solution that is adapted to each case.
HungarianEz jelenleg még nem alkalmazható, hanem folyamatban lévő kutatás.
Now this is not something that's ready for the public, but it is in working progress.
HungarianNincs általános, mindenhol egyformán jól alkalmazható megoldás.
There is no general solution which can be applied in the same way everywhere.
HungarianAmit a felügyelő úr Edmundról rögtönzött, terád sokkal inkább alkalmazható.
The remarks that Inspector Craddock improvised to address to Edmund apply far more aptly to you.
HungarianEgyszerre csak közli, hogy országában nem alkalmazható az Alapjogi Charta.
Now he suddenly explains that the Charter of Fundamental Rights should not apply in his country.
HungarianAmennyiben a vámoknál minimális vám is meghatározásra került, ez a minimális vám nem alkalmazható.
Where duties specify a minimum duty, that minimum duty should not apply.
HungarianEbben az esetben a visszatérítésre korrekciós tényező alkalmazható.
In this case, a corrective amount may be applied to the refund.
HungarianVagyis azt akarja mondani, hogy európaiakra nem alkalmazható javított ki.
It doesn't work on Europeans, you mean, she corrected me.
HungarianAz intézkedés csak a Bizottság döntésének hatálybalépéséig alkalmazható.
The measure shall operate only until the coming into operation of the decision taken by the Commission.