"újonnan" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"újonnan" İngilizce çeviri

HU újonnan
volume_up
{zarf}

újonnan (ayrıca: nemrég, újra, újból, frissen)
volume_up
newly {zarf}
Megadja, hová kerüljön az egérmutató az újonnan megnyílt párbeszédablakokon.
Specifies if and how the mouse pointer will be positioned in newly opened dialogs.
A kereszténységet újonnan felvett emberek a halál veszélyével néznek szembe.
People who have newly adopted Christianity are exposed to the risk of death.
Egy nagy kereskedő klán újonnan befogadott tagja drága kerékpáron közlekedett.
The newly adopted into a great commercial clan rode an expensive bicycle.

İngilizce' de "újonnan" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianMég az említett júliusi nyilatkozat után is voltak újonnan felfedezett esetek.
In fact, however, even after that statement in July, there were new discoveries.
HungarianAzt hiszem, oda kell figyelnünk a mondandójukra közölte Ryan a két újonnan érkezővel.
I think we need to listen to what they have to say, Ryan told his two new arrivals.
Hungariankérdezte a két újonnan érkezettől.
So, tell me, what fashion of robots are you? he asked the two newcomers.
HungarianMagánberuházásokon alapuló vállalkozásokból és újonnan létrehozott vállalkozásokból.
They are going to come from private investment enterprise and new business start-ups.
HungarianEz tovább mélyítené az EU15-ök és a 12 újonnan csatlakozott tagállam közötti különbséget.
This will further increase the gap between the EU15 and the 12 new Member States.
HungarianEbbe a jelenetbe léptek bele az újonnan érkezők magasan, büszkén és nemes tartással.
Into this grieving swept new arrivals, slim and straight-backed and proud.
HungarianUgyancsak nem célja a stratégiának, hogy újonnan bevont forrásokat pumpáljon a térségbe.
Neither does the strategy involve new resources being injected into the area.
Hungarian- Egy ilyen meghívásra nem lehet nemet mondani - felelte az újonnan érkezett.
'One does not reject an invitation of this sort,' the Patriarch replied.
HungarianA meglévő irányelvek csak az újonnan üzembe helyezett gördülőállományt szabályozzák.
The current directives regulate only new rolling stock placed in service.
HungarianA magas támlájú széke mellett állt, az újonnan behozott széles ágya előtt.
Though it lacked a high headboard carved with her coat-of-arms, it was a bed for her.
HungarianEz lesz a bizonyítéka, hogy az újonnan érkezettek nemcsak követni tudnak, hanem vezetni is.
This will prove that the newcomers are able not only to follow, but also to lead.
HungarianÚjonnan megtért se legyen, nehogy felfuvalkodjék, és a sátán sorsára jusson.
Not a neophyte: lest, being puffed up with pride, he fall into the judgment of the devil.
HungarianFürchtner nem törődött az újonnan jövőkkel, beljebb lépett és körülnézett.
Furchtner ignored the new at-rivals, and took a few steps to look around.
HungarianAz első újonnan beállított tabulátortól korábban balra eső tabulátorok megszűnnek.
Existing tabs to the left of the first tab that you set are removed.
HungarianKísértetei mindenhová követték, újonnan megtalált rezignáltsága ellenére.
Everywhere his ghosts foDowed him, in spite of his newfound resignation.
HungarianFél földi nappal utánuk jött 86.912 újonnan felfegyverzett civil férfi 1738 hajón.
A half an Earthling day behind them came 86,912 recently-armed male civilians in 1,788 ships.
HungarianEbben az esetben emelte meg mosolyogva a poharát igyunk újonnan felfedezett barátságunkra.
In that case, he said, with a smile and a raised eyebrow, I offer you a friendly drink.
HungarianKhamot nem vonzotta túlzottan a kilátás, hogy újonnan szerzett pénz nélkül menjen haza Lissához.
The prospect of going home to Lissa without fresh cred was not very appealing.
HungarianA jelentés kimondja, hogy az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országok belépése siker volt.
The report states that the new accessions to the European Union have been a success.
Hungarian- Hogy ne fizessen piaci árat minden újonnan szerzett ingatlanáért.
Meaning the lady didn't pay fair market value for all the property she owns, Polly said.