"érzéki" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"érzéki" İngilizce çeviri

HU érzéki
volume_up
{sıfat}

érzéki (ayrıca: vérengző, testi, gyilkos, hívságos)
volume_up
carnal {sıf.}
Visszadőltem, és nagyon mozdulatlanul feküdtem, amíg el nem hagyott ez az érzéki őrület.
I lay back again, and was very still until this carnal madness had left me.
Lehetséges, hogy gátlástalanul érzéki öleléseim tették még erősebbé a falat a múlt és a jelen között.
Indeed, perhaps rny frankly carnal embraces made the wall in his mind, between past and present, all the more strong.
Lebegnél, időtlenül és egyedül, kívülről hallgatva a világ érzéki hangjait, miközben szeretetre és megértésre szomjazol?
Drifting, timeless, and alone, listening to the carnal voices of the world, apart, and thirsting for love and understanding?'
érzéki (ayrıca: szexuális, szerelmi, buja, erotikus)
volume_up
erotic {sıf.}
Olyan érzéki izgalomba jött tőlük, amelyet semmivel sem bírt lehűteni,
The erotic arousal was so intense that he could do nothing to curb it.
Az érzéki háborút megnyerted; a Női Alapelv legyőzte a Férfit!
You have won the erotic war; the Female Principle has defeated the Male!
Nem óhajtottam kideríteni, hogy érzéki éhség-e.
If it was an erotic hunger, I did not intend to find out.
érzéki (ayrıca: szexuális)
volume_up
amatory {sıf.}
érzéki (ayrıca: buja, kéjsóvár)
érzéki (ayrıca: vonzó, étvágygerjesztő, édeskés, buja)
She smiled at him with a luscious tenderness.
This is a luscious robobitch, he said.
érzéki (ayrıca: testi, buja, kéjes, bujálkodó)
volume_up
sensual {sıf.}
A testi funkciók csodálatos, mondhatni érzéki dolgok!
Bodily functions are a wonderful, ndeed sensual, thing.
Épp azt próbáltam eldönteni, lelőjelek-e hallotta Erika mély, érzéki, megnyugtató hangját a kamra hátsó végéből.
Erika's deep sensual voice came reassuringly from the rear of the chamber.
Ez a bölcsesség ugyanis nem felülről származik, hanem földi, érzéki, sátáni.
For this is not wisdom, descending from above: but earthly, sensual, devilish.
érzéki (ayrıca: érzékeny)
Akkor senki se képzelte a gyerekeket érzéki gerjedelmektől mentes ártatlanoknak.
Nobody then thought children were innocent of sensuous pleasures.
Minden érzéki élményt átváltoztatok tisztasággá és szépséggé.
I would turn all sensuous experiences to goodness and purity.
- Pontosan, mint A földi gyönyörök kertje, az a buja, érzéki paradicsom!
Exactly, like Bosch's Garden of Earthly Delights, that kind of lus- cious sensuous paradise!
érzéki (ayrıca: kéjsóvár, kéjes)
Palotádban számtalan érzéki ifjú lakozik; e tekintetben soha nem kell hiányt szenvedned.
There seems an adequate population of voluptuous boys; in this regard you never need fear deprivation.
A beautiful animal, a voluptuous woman.
Ma ezeket csúcstechnológiájú anyagokkal és mérnöki munkával társítom, hogy érzéki, hullámzó formákat hozzak létre, melyek épületnagyságúak.
Now I combine them with hi-tech materials and engineering to create voluptuous, billowing forms the scale of buildings.

İngilizce' de "érzéki" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianÖnmagukat jelentik; egy csomó kellemes érzéki élményt jelentenek a közönség számára.
They mean themselves; they mean a lot of agreeable sensations to the audience.
HungarianCoulter az érzéki döbbenet csitultával körülnézett, feltámadt benne az eleven kíváncsiság.
When her senses had adjusted, Mrs. Coulter looked around, alive with curiosity.
HungarianA mozgása erőteljesebb lett, görcsös, érzéki rángások futottak végig rajta.
Its motion became more violent: a mingling of fit and sensuality.
HungarianÉn is többször tűnődtem rajta mondta Armand , hogy szellemi-e vagy érzéki?
I have asked myself that question, Armand answered, many times.
HungarianRikító, szenvedélyes, harcias és érzéki grafikák villantak fel.
Lurid graphics with an emphasis on passion, violence, and sensationalism popped into view.
HungarianÉhség, irigység, becsvágy, félelem, harag, hit és érzéki kéj mind tárgytalan és ismeretlen.
Hunger, envy, ambition, fear, indignation, religion, and sexual lust are irrelevant and unknown.
HungarianBarbara csak ekkor vette észre, hogy az érzéki ajkú fickó nem egyedül érkezett.
Barbara realized that a second man was in the room.
Hungarian♫ ♫ Bőröm fehérebb, akár a hó, ♫ ♫ Hangom érzéki, vérforraló.
♫ ♫ My feet, they glide and float, ♫ ♫ my eyes, they lure and glow.
HungarianDe nem a szellemi az első, hanem az érzéki, aztán következik a szellemi.
Yet that was not first which is spiritual, but that which is natural: afterwards that which is spiritual.
HungarianFiatal korában sem táplált érzéki vonzalmat egyik nem képviselői iránt sem.
In his prime, he had no interest in sex of any kind.
HungarianÓóóó szólalt meg érzéki hangon Kay, miközben manikűrözött, vörösre lakkozott kezével csupasz lábujját babrálta.
Oo, said Kay, voluptuously wriggling bare toes with scarlet manicured nails.
HungarianAmikor eljött a hajnal, látta, hogy a lány szép: nyúlánk, karcsú, a haja sötétvörös, a szája érzéki.
When dawn came, he saw that she was lovely; long and lean with smoky red hair and a generous mouth.
HungarianFülledten érzéki, mély hang jött ki a száján.
As for the voice which came out of the body, it was sultry and low.
HungarianMég a vállamban érzett fájdalom sem több, mint érzéki csalódás.
HungarianÉrzéki testet vetnek el - szellemi test támad föl.
It is sown a natural body: it shall rise a spiritual body.
HungarianBánatos kutyaszemei, vörös orra elárulta, legalább húsz éve rendszeresen iszik érzéki, vastag ajkak...
The hound-dog eyes, the nose that was ‘bashed red by decades of drinking,’ the thick-lipped mouth.
HungarianHajszolta és mérhetetlenül élvezte az érzéki örömöket.
Went in for the lusts of the flesh and enjoyed them.
HungarianÉrzéki és értelmes hangon, távolról sem lekicsinylőén megkér, hogy töltsem ki a szükséges nyomtatványokat.
In a sultry and intelligent voice, quite unbimbolike, she asks me to fill out the necessary employment forms.
HungarianMég Eddie jegyeinél is jobb felelte a férjének egy csakis neki tartogatott érzéki mosollyal az asszony.
Even better than Eddie's marks at school, she replied with a soft, sexy smile she reserved for her husband alone.
HungarianKét csengetés után érzéki, vontatott női hang válaszolt.