"értelemszerűen" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"értelemszerűen" İngilizce çeviri

HU értelemszerűen
volume_up
{zarf}

értelemszerűen (ayrıca: fenntartás nélkül, ki nem mondva)

İngilizce' de "értelemszerűen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA 9. cikk értelemszerűen a Parlament hatáskörén kívül eső tevékenységekre vonatkozik!
By definition, Article 9 applies to activities beyond the scope of this Parliament!
HungarianA 12. cikk (1) bekezdésében megállapított eljárást értelemszerűen kell alkalmazni.
THE PROCEDURE LAID DOWN IN ARTICLE 12 ( 1 ) SHALL APPLY MUTATIS MUTANDIS .
HungarianÉrtelemszerűen minden tagállamnak nagyon óvatosnak kell lennie a vízumok kibocsátásakor.
Obviously, each Member State will have to be very careful when issuing visas.
HungarianA megszorítás értelemszerűen nem jelentheti azt, hogy a kiadások az infláció mértékével nőnek.
Austerity, however, cannot mean that expenditure rises in line with inflation.
HungarianDe valakinek meg kellett csinálnia, a két delfin pedig értelemszerűen alkalmatlan volt rá.
But it had to be done, and the two dolphins were by nature unqualified.
HungarianÉrtelemszerűen megtapasztalhatjuk a varázslat fantasztikumát és a világot az értelmünkkel irányíthatjuk.
Obviously, you can experience the fantasy of magic and control the world with your mind.
HungarianA b), d), e), f), g) és h) pontokat értelemszerűen kell alkalmazni a közigazgatási hatóságra is.
Subparagraphs (b), (d), (e), (f), (g), and (h) shall apply by analogy to the administrative authority.
HungarianEz persze nem könnyű, mivel a klienseinknek értelemszerűen nagyon nehéz dolguk van diplomáciai szempontból.
It's not easy, because our clients, by definition, are having a difficult time, diplomatically.
HungarianEzt a kézikönyvet értelemszerűen el fogják küldeni az európai bíráknak; befejezése ez év végére várható.
Obviously, this handbook will be sent to European judges and will be finished for the end of this year.
HungarianÉrtelemszerűen nagyon sok múlik azon, hogy a megállapodást végrehajtják-e, és ha igen, milyen mértékben.
A great deal will de facto depend on whether, and to what extent, the agreement is actually implemented.
HungarianA 6 vagy 3 hónapnál fiatalabb állatok esetében ezen időszakot értelemszerűen a születéstől kell számítani.
This period shall date from birth in the case of animals which are less than 6 or 3 months old respectively.
HungarianNem tartozom azok közé, akik azt mondják "ha ennyi óráig szállítják az állatot, az értelemszerűen jó.”
I am not one of those people who say 'if you transport the animal for so many hours, that is by definition good'.
HungarianÜdvözlöm - értelemszerűen brit képviselőként - az Egyesült Királyság kormányának álláspontját méltató meleg szavakat.
I welcome - certainly as a British Member - some warm words for once about the UK Government position.
HungarianA 79. cikk rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a tisztviselő vagy a volt tisztviselő özvegyére."
The provisions of Article 79 shall apply mutatis mutandis to the widower of an official or of a former official.'
HungarianA levonásra kerülő összeg kiszámítása során értelemszerűen az 5. cikk rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.
The amount to be deducted shall be calculated, with due regard, where appropriate, to the provisions of Article 5.
HungarianAz (1) és (2) bekezdésben megállapított eljárást értelemszerűen alkalmazni kell a fenti módosítások bevezetésére.
The procedure laid down in paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to the introduction of such amendments.
HungarianÉs értelemszerűen, mindannyian, akik ebben a teremben tartózkodnak világléleknek kell tartsák magukat, világpolgárnak.
And by definition, every one of you who is in this room must consider yourself a global soul, a global citizen.
HungarianAz én választókerületemben sok olasz származású ember él; az egyikük tanár, és értelemszerűen folyékonyan beszél olaszul.
In my constituency there are many people of Italian origin, one of whom is a teacher and, obviously, a fluent Italian speaker.
HungarianEz értelemszerűen alapvető.
HungarianA kritériumok megfordításával azonban értelemszerűen alkalmazhatók az M1 kategóriájú jobbkormányos járművekre is.
In category M1 vehicles in which the driver is on the right, these requirements shall be applied by reversing the criteria where appropriate.