HU élénk
volume_up
{isim}

élénk (ayrıca: kopogó, elsőrendű, kiváló, csörgő)

İngilizce' de "élénk" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianAz elénk terjesztett javaslat nagyon is időszerű, és teljes támogatásomat érdemli.
What we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
HungarianÜdvözlöm a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy elénk tárja e közleményét.
I welcome the efforts made by the Commission to present this communication to us.
HungarianKocsik csillogtak, barna köpenyes ember állt fel egy zsámolyról, s elénk jött.
Cars glistened and a man in a brown smock got up off a stool and came forward.
HungarianAz öregnek dús, fehér haja volt, s olyan élénk volt, mint egy fiatal vörösvércse.
The old man had a fuzz of white hair and looked as alert as a young kestrel.
HungarianSzeretném megkérni a Bizottságot, hogy tárja elénk az elemzései eredményeit.
I would like to call on the Commission to present the results of its analyses.
HungarianA Devon Belle fedélzetén mindenki élénk érdeklődéssel szemlélte a Gooseacre-sziklát.
Everybody on the Devon Belle stared with fascinated interest at the Gooseacre Rock.
HungarianHa ez nem sikerül, az alternatíva természetesen félelmetes kilátásokat tár elénk.
The alternative, if it fails, would, of course, be a frightening prospect.
HungarianPersze élénk gyanakvással fogadták, amíg nem ellenőőrizték az információit.
Of course he was regarded with intense suspicion until his information checked out.
HungarianMerrick még egyszer megfordította a vizitkártyát, aztán elénk tette, hogy lássuk.
She turned it over once, then back again, and laid it down for us to see.
HungarianMár alig várom, hogy ebben a vonatkozásban a Bizottság mit fog elénk terjeszteni.
I am eager to see what the Commission will produce for us in this regard.
HungarianMegígérhetem Önöknek, hogy élénk figyelemmel kísérjük a tejpiac helyzetét.
I can promise you that we are closely following the situation in the dairy market.
HungarianElmara mocorgott egyet ültében és fáradtan intett, de suttogás, élénk volt - Nem!
Elmara was stiff with sitting and swayed with weariness, but she whispered fiercely, No!
HungarianNagyszerű, hogy ez a dokumentum létrejött, és hogy elénk terjesztették.
It is good that it has come into being and that it has now been submitted to us.
HungarianMandy az Ûrből-Jött-Izével küzdött, s mindenfélének elmondta, igencsak élénk szókinccsel.
Mandy was struggling with the Thing-from-Outer-Space, calling it all the names.
HungarianCotton, aki mögöttünk lépett a szobába, oda tartotta elénk a csomagolópapírt.
Cotton, following us into the room, held out the brown paper in his hand.
HungarianMindent egybevetve, igen elégedettek lehetünk az elénk terjesztett csomaggal.
On the whole, we can be very content with the package on the table today.
HungarianSzeretnék gratulálni a téma iránti élénk érdeklődésükért és odaadásukért.
I want to congratulate you on your level of interest and dedication to the subject.
HungarianLehet, hogy csak a gyerekeknek volt élénk a fantáziája, de sok hasonló rajzot találtunk.
It could be a child's imagination, but several children did similar drawings.
HungarianÕ kitöltött két csésze kávét egy fényét vesztett, nikkelezett kannából, és letette elénk.
He drew two cups of coffee from a tarnished nickel urn and set them in front of us.
HungarianAutóval érkeztünk, s házigazdánk a tolókocsijában jött elénk a hallban.
We drove there and our host came wheeling himself along the hall to meet us.