"állami" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"állami" İngilizce çeviri

EN

HU állami
volume_up
{sıfat}

állami
volume_up
state {sıf.}
A speciális állami támogatási rendszer hetedik meghosszabbításáról beszélünk.
We are talking about the seventh extension of the special State aid regime.
. - (PL) Az Európai Unió ismételten az önálló állami jogokat bitorolja.
. - (PL) The European Union is once more usurping the right to be a separate state.
Meglepetésünkre az egyik táblánk visszajött korrekciókkal a kínai állami cenzoroktól.
And to our surprise we got one of our boards back with corrections from the Chinese state censorship.

İngilizce' de "állami" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA terv az állami költségvetés tekintetében szigorú, és meg is fogjuk valósítani.
It is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
HungarianÁllami iskolában tanítok, és meg akarok osztani egy történetet a felügyelőmről.
I'm a public school teacher, and I just want to share a story of my superintendent.
HungarianAz európai szellem erősebb, mint az állami - elnézést, az igazságügyi - struktúra.
Europe's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
HungarianA gépjárműipar nem kaphat állami pénzeszközöket és biankó csekkeket, mint most.
There should be no public funds or blank cheques for the car industry, as it now is.
HungarianSzeretném elmondani, hogy alapvetően megbízom az állami felügyelet rendszerében.
I would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
HungarianEz különösen fontos a vállalatok és az állami szervek közötti fizetések esetében.
This is of particular importance for payments between companies and government bodies.
HungarianA kampánynak az összes érintettet meg kell céloznia, köztük az állami szerveket is.
The campaign should be aimed at all those involved, including public bodies.
HungarianHa az állami szektor nem fektet be, nem várhatjuk ezt a magánszektortól sem.
If the public sector does not invest, we cannot expect the private sector to do so.
HungarianEurópa-szerte látjuk, hogy az állami források 60%-át regionális szinten használják fel.
We see right across Europe that 60% of public funds are used at regional level.
HungarianHa nem jön közbe semmi, egyenesen a scarborough-i állami rendőrőrszobára hozzák.
I did not wake you with this news because Kemp is standing on his right to remain silent.
HungarianAz Unió nem ígérhet 35 milliárd euró állami finanszírozásnál kevesebbet.
The Union cannot reasonably pledge less than EUR 35 billion in public finances.
HungarianEzt a piac egyedül nem fogja megoldani, állami intézkedésekre van szükség.
The market will not take care of this by itself; public measures are needed.
HungarianEz minden szinten előnyös lesz a magán költségek mellett az állami költségek számára is.
This is beneficial at all levels: private costs in addition to national costs.
Hungariana helyi infrastruktúra, ideértve kültéri állami infrastruktúrák hatékony megvilágítása.
local infrastructure, including efficient lighting of outdoor public infrastructure.
HungarianA nyereséget privatizálják, a nagybani veszteségek állami tulajdonba kerülnek.
Privatisation of profits and public ownership of large-scale losses ...
HungarianAz állami szektorban a kutatók 35%-a nő, a magánszektorban csak 18%-uk.
In the public sector 35% of researchers are women, in the private sector just 18%.
HungarianEz önmagában az állami kiadások és juttatások tömeges emelkedéséhez fog vezetni.
This alone will cause a massive rise in public spending and benefits.
HungarianDe a tagállamoknak, valamint azok magán és állami szereplőinek be kell szállniuk a ringbe.
Yet the Member States, and their private and public parties, must get on board.
HungarianA mi strukturális problémánk az, hogy túlzottan sokáig folyt az állami túlköltekezés.
The structural problem of ours has been that public overspending went on for too long.
Hungarian2007-ben a mianmari Állami Béke és Fejlődés Tanácsa folytatja az elnyomást.
In 2007 Myanmar's Peace and Development Council continues its oppression.