"államcsíny" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"államcsíny" İngilizce çeviri

HU államcsíny
volume_up
{isim}

1. Siyaset

államcsíny (ayrıca: puccs)
Egy államcsíny Afrikában és pontosabban Mauritániában nem ér meglepetésként.
A coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
Ilyen körülmények között helytelenítendő az államcsíny?
Should the coup d'état be condemned in these circumstances?
- A gond az, hogy az elnök meg van győződve róla, hogy államcsíny történt a szovjeteknél.
'Sir, the President is convinced that there has been a coup d'etat in the Soviet Union.'

İngilizce' de "államcsíny" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianNem tipikus iszlám ország is, és sok, vérontás nélküli államcsíny áldozata.
It is also an untypical Islamic country and the victim of many bloodless coups d'état.
HungarianA következő napirendi pont hat állásfoglalási indítvány az Államcsíny Mauritániában témakörrel kapcsolatban.
The next item is the debate on six motions for a resolution on the coup in Mauritania.
HungarianAz államcsíny első napjától kezdve világos volt az álláspontunk.
From the first day of the coup, our position has been clear.
HungarianA juntának választási semlegességre kell köteleznie magát, csakúgy, mint azt a 2005-ös legutóbbi államcsíny után tette.
The junta must commit to electoral neutrality as they did after the last coup in 2005.
HungarianLáthattuk, mennyit érnek a megállapodások egy-egy államcsíny után a visszafogadási megállapodások vonatkozásában.
We have seen what agreements are worth after a coup in the case of the readmission agreements.
HungarianA hondurasi katonai államcsíny esetében ezt nem tettük meg.
We did not do this for the military coup in Honduras.
HungarianA katonai államcsíny nem a megfelelő kiút a válságból.
HungarianMiért kellene a mauritániai halászoknak megfizetni azért, mert hirtelen történt egy államcsíny az országukban?
Why do fishermen in Mauritania have to pay for the fact that, suddenly, there has been a coup in their country?
HungarianA mostani államcsíny Mauritániában kiábrándító.
HungarianMindössze egy év elteltével ez az államcsíny tönkretett mindent és óriási a csalódottság a demokraták között.
After just one year this coup has shattered everything and there is huge disappointment among the ranks of the democrats.
HungarianA Fülöp-szigeteki államcsíny egyszerűen kínálkozó lehetőség volt számukra a régen óhajtott területfoglalások végrehajtására.
The Philippine coup was just a fortuitous opportunity for the Chinese to complete their long sought-after conquest.
HungarianNéhány európai nagykövetség jelenleg nem zárja ki egy katonai államcsíny lehetőségét: egy valódi katonai államcsíny bekövetkeztét Irakban.
Some European embassies do not currently rule out the eventuality of a military coup, an actual military coup in Iraq.
HungarianÁllamcsíny Mauritániában (szavazás)
HungarianA banditizmus, a csalás, a feketepiac, a zsarolás, a kábítószer, a prostitúció és a gyilkosság volt a mesterségük, de egy államcsíny...
Gangsterism, fraud, black market, extortion, narcotics, prostitution, and murder were their specialty, but a coup détat was high stakes indeed.
HungarianÁllamcsíny Mauritániában
HungarianEgy olyan ország számára, amelyik hatalmas lépéseket tett a demokrácia irányába az elmúlt években, ez az államcsíny visszalépést jelent az elért eredmények után.
For a country which has made much progress towards democracy in recent years, this coup is a setback to such advancements.
HungarianA mauritániai államcsíny szóbeli elítélése nem elegendő, ha az Európai Unió ugyanakkor nem tesz konkrét szankciókat a junta elkülönítésére.
A verbal condemnation of the coup in Mauritania is not enough if the European Union does not take concrete sanctions at the same time to isolate the junta.
HungarianEgy államcsíny megtervezésekor Moszkvában - és a világ bármely pontján - az egyik legsürgősebb feladat a védelmi minisztérium birtokbavétele.
Of all the installations a planner of a coup détat in Moscow or any capital would have to possess, and quickly, the Defense Ministry would be high on the list.
HungarianA február elején, a felfegyverzett felkelő csoportok által végrehajtott államcsíny-kísérlet, és az ezt követő események csak még inkább megerősítettek ebbéli meggyőződésemben.
The attempted coup at the beginning of February by armed rebel movements and ensuing events have served to reinforce this conviction.