"ábrázol" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"ábrázol" İngilizce çeviri

HU ábrázol
volume_up
{fiil}

ábrázol (ayrıca: leír, lefest, érzékeltet)
Hyde-White szentélyében találtunk egy festményt, ami egy humán lányt ábrázol.
There was a picture of a norm woman in HydeWhite's sanctum.
'And had you seen the man in the picture?'
What does a nongeometric picture say?
ábrázol (ayrıca: körvonalaz, vázol, ismertet)
ábrázol (ayrıca: leír, lefest)
It depicts... something that feels familiar, sir.
ábrázol (ayrıca: leír)
ábrázol (ayrıca: lefest, megfest, arcképet készít, lerajzol)
ábrázol (ayrıca: térképez, szerkeszt, kieszel, kifőz)
ábrázol (ayrıca: játszik, leír, alakít, lefest)
ábrázol (ayrıca: előad, kifejez, alakít, mutat)
Van egy faragott kínai elefántcsont, mely egy patkányt ábrázol, amint tojást szürcsöl, és végül egy kristálygolyó, akkora, mint egy babszem, arany levélbe foglalva...
There is a carved ivory from China representing a rat sucking an egg; and there is last - ah ha! - a ball of crystal as big as a bean set on a gold leaf.'
ábrázol (ayrıca: jellemez, jelképez)

İngilizce' de "ábrázol" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianShimrod egy darabig figyelte, de képtelen volt kinézni, mit ábrázol a készülő kép.
Shimrod watched a moment, but could not clearly define the nature of the image.
HungarianAz európai zászló kék mezőben kört alkotó tizenkét arany csillagot ábrázol.
The European flag consists of 12 golden stars in a circle on a blue background.
HungarianEgyes kérdéseket ráadásul kettős szemszögből ábrázol: földrajzi és tematikus szemszögből.
Some issues are even examined from a dual perspective: geographical and thematic.
HungarianAmit játékfilmjében ábrázol, az fikció, egy fiktív föld alatti világ.
What he presents in his feature film is fiction, a fictitious underground world.
HungarianAzért neveztem úgy, hogy "Mennyek és poklok", mert mindennapi mennyeket és poklokat ábrázol.
And I call it "Hells and Heavens" because it's daily hells and daily heavens.
HungarianMikor Merrick megfordította a tárgyat, láttam, hogy a másik lap egy egész alakot ábrázol.
As Merrick turned the object, I saw that a full figure was etched into the other side.
HungarianAzt kérdezem önöktől, mindnyájuktól, felismerik-e, kit ábrázol ez a kép?
I ask you, all of you, do you recognize the girl in that photograph?
HungarianKeene kisasszony úgy tett, mint akinek sejtelme sincsen róla, kit ábrázol a kép.
Miss Keene pretended that she didn't know anything about it.
HungarianAzt hiszem, egész idő alatt tudtam, kit ábrázol az a fénykép, amelyet mutatott.
Guess I knew who that photo of yours was all the time.
HungarianPoirot nem tudta, mit ábrázol, és érezte, hogy ingerültsége egyre nő.
Poirot, who did not know what it was, felt a mounting annoyance.
HungarianEgy újabb változat érdekes attraktorokra: forgó alakzatokká alakuló pontfolyamot ábrázol.
Another series of strange attractors: a flowing series of points, making strange rotational shapes.
HungarianÕrülten pörgő textúrázott labdákat ábrázol az OpenGL segítségével.
Draws an animation of textured balls spinning like crazy in GL.
HungarianEzek közül a portrék közül hány ábrázol valóságos személyt? kérdezte.
How many of these are portraits of actual people? she said.
HungarianEgy papírdarabhoz hasonlatos, egy kivágott gyerekrajzhoz, ami olajfoltot vagy napot ábrázol.
And it was almost like a sheet of paper, like a cutout of a childlike drawing of an oil spill or a sun.
HungarianA program egy komplex spirális görbén haladó szakaszt ábrázol.
It draws a line segment moving along a complex spiraling curve.
HungarianAzt is mondta, hogy több mint száz darabja van már, mind különböző, de mind hintázó kislányokat ábrázol.
She said she had more than a hundred of them, all different, but all of little girls on swings.
HungarianOlyan sejtautomatát ábrázol, mely egy véletlenszerű mezőből kiindulva sávokba és spirálokba rendeződik.
A cellular automaton that starts with a random field, and organizes it into stripes and spirals.
HungarianA fekete képernyőt végigpásztázó reflektort ábrázol, melynek fénye megvilágítja a munkaasztal egyes részleteit.
Draws a spotlight scanning across a black screen, illumnating the underlying desktop when it passes.
HungarianA halvány, sárgás figurából a megkérgesedett piszok miatt alig lehetett kivenni, hogy lovat ábrázol.
The faint pale image against the dark encrusted grime of the panel could hardly be distinguished as that of a horse.
HungarianPedig pofon egyszerű, ha az ember tudja, mit ábrázol.