"zwyczajny" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zwyczajny" İngilizce çeviri

volume_up
zwyczajny {sıf. er.}

PL zwyczajny
volume_up
{sıfat eril}

1. genel

zwyczajny (ayrıca: ogólny, wspólny, powszechny, popularny)
volume_up
common {sıf.}
Nie jest to priorytet prawicowy ani lewicowy, to zwyczajny zdrowy rozsądek.
It is not a right-wing or a left-wing priority, it is simply common sense.
This is not the common man.
(Śmiech) Jeśli coś jest zwyczajne, to nie jest już newsem - wypadki samochodowe, przemoc domowa - to są ryzyka, które was martwią.
(Laughter) When something is so common, it's no longer news -- car crashes, domestic violence -- those are the risks you worry about.
zwyczajny (ayrıca: przeciętny, standardowy, typowy, zwykły)
Czternaście lat temu pierwszy raz natknęłam się na ten zwyczajny materiał - sieć rybacką, od wieków używaną w ten sam sposób.
Fourteen years ago, I first encountered this ordinary material, fishnet, used the same way for centuries.
Zatem ostatecznym celem psychoterapii psychoanalitycznej było to, co Freud nazywał zwyczajną niedolą.
So the ultimate goal of psychoanalytic psychotherapy was really what Freud called ordinary misery.
Dlaczego pokazuję właśnie kalafior, bardzo zwyczajne i stare warzywo?
Now why do I show a cauliflower, a very ordinary and ancient vegetable?
zwyczajny (ayrıca: absolutny, zdecydowany, bezpośredni, jawny)
Five-year-olds lie outright.
zwyczajny (ayrıca: przeciętny)
zwyczajny (ayrıca: spokojny, nieciekawy, bez przygód)
zwyczajny (ayrıca: przeciętny)
zwyczajny (ayrıca: pospolity, zwykły)
zwyczajny (ayrıca: przeciętny, przyziemny, bez polotu, zwykły)
zwyczajny (ayrıca: skromny)
zwyczajny (ayrıca: powszedni, codzienny, roboczy)
zwyczajny (ayrıca: standardowy, zwykły)
volume_up
vanilla {sıf.} [gün. dil]

2. "nie luksusowy"

İngilizce' de "zwyczajny" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishJest to spowodowane indukcją enzymów metabolicznych przez dziurawiec zwyczajny.
This is due to the induction of metabolising enzymes by St John’s wort.
PolishJest to spowodowane indukowaniem przez dziurawiec zwyczajny enzymów metabolizujących lek.
This is due to the induction of drug metabolising enzymes by St John's wort.
PolishJest to spowodowane indukowaniem przez dziurawiec zwyczajny enzymów metabolizujących lek.
This is due to the induction of drug metabolising enzymes by St John’s wort.
PolishDziałanie to spowodowane jest indukcją przez dziurawiec zwyczajny enzymów metabolizujących lek.
This is due to the induction of drug metabolising enzymes by St John's wort.
PolishDziurawiec zwyczajny jest często używany w preparatach ziołowych, które są dostępne bez recepty.
St John’s wort is often used in herbal medicines that you can buy yourself.
PolishStosowanie w skojarzeniu preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny i rytonawiru jest przeciwwskazane.
Herbal preparations containing St John's wort must not be used in combination with ritonavir.
PolishStosowanie w skojarzeniu preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny i rytonawiru jest przeciwwskazane.
Herbal preparations containing St John’s wort must not be used in combination with ritonavir.
PolishZrozumiałem to dopiero, gdy przetłumaczyłem to z języka architektury na zwyczajny język jako tworzenie logo.
Which I understood after I translated it from architecture speech in to regular English, basically as logo making.
Polishpreparatów zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), ponieważ może on hamować właściwe działanie leku Norvir.
products containing St John’s wort (Hypericum perforatum) as this may stop Norvir from working properly.
PolishJeśli pacjent już przyjmuje preparat zawierający dziurawiec zwyczajny, należy odstawić preparat i gdy to możliwe, oznaczyć poziom wiremii.
If a patient is already taking St John's wort, stop St John's wort and if possible check viral levels.
PolishJeśli pacjent już przyjmuje preparat zawierający dziurawiec zwyczajny, należy odstawić preparat i gdy to możliwe, oznaczyć poziom wiremii.
If a patient is already taking St John’s wort, stop St John’s wort and if possible check viral levels.
PolishJednocześnie jednak to co mówi pan poseł Gallagher wydaje się logiczne, ponieważ ostrobok zwyczajny jest gatunkiem przemieszczającym się.
At the same time, what Mr Gallagher says seems to be logical, as horse mackerel is a transient species.
Polishdziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).
PolishNie jest to zwyczajny marketing.
PolishNapełnia się ją w zwyczajny sposób.
PolishŻe ten człowiek, zwyczajny człowiek -- twój dziadek, twój wujek, twój ojciec, twój syn, twój sąsiad, twój nauczyciel, twój uczeń.
And this man, he's every man -- your grandfather, your uncle, your father, your son, your neighbor, your professor, your student.
PolishTrzeci to zwyczajny zapis na papierze, bo to standard przy diecie i ćwiczeniach. ~~~ bo to standard przy diecie i ćwiczeniach.
And the third was just a pen and paper log, because that's the standard intervention you typically get when you start a diet-and-exercise program.
PolishJest to zwyczajny błąd.
PolishStężenie rytonawiru w surowicy może się zmniejszyć w wyniku jednoczesnego stosowania preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).
Serum levels of ritonavir can be reduced by concomitant use of herbal preparations containing St John's wort (Hypericum perforatum).