"zrywać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zrywać" İngilizce çeviri

volume_up
zrywać {imper. fi.}

PL zrywać
volume_up
[zrywam|zrywałbym] {imperfektif fiil}

1. genel

zrywać (ayrıca: zerwać, oderwać, odrywać)
volume_up
to peel away {fi.} (layer, paper, plastic)
zrywać (ayrıca: zerwać, wybić, zabić, zabijać)
zrywać (ayrıca: zerwać, drzeć, podrzeć)
volume_up
to rip up {fi.} (sth)
zrywać (ayrıca: zerwać)
volume_up
to rip off {fi.} (wind: roof)
I nie tylko to, bo czasem zrywał gałązkę z liśćmi, a następnie te liście usuwał. ~~~ Dostosowanie przedmiotu do określonego zastosowania to początek wytwarzania narzędzi.
And not only that -- he would sometimes pick a leafy twig and strip the leaves -- modifying an object to make it suitable for a specific purpose -- the beginning of tool-making.

2. "oderwać"

Musimy zerwać z mentalnością "zrywania czereśni”.
We need to dispense with the 'cherry picking' mentality.
We're always picking after you.
W każdym razie, zauważyłam, że Dawid Siwobrody zrywa źdźbła trawy i używa ich do wyciągania termitów z podziemnego gniazda.
Anyway, David Greybeard -- and I saw that he was picking little pieces of grass and using them to fish termites from their underground nest.
zrywać (ayrıca: oderwać, obrywać, zedrzeć, oberwać)

3. "unieważnić"

zrywać (ayrıca: przerwać, odłamać, zerwać, urwać)
Sądzę jednak, że w obydwu przypadkach zrywanie rozmów byłoby błędem.
In both cases, however, I think it would be wrong to break off the talks.
zrywać (ayrıca: urwać, odciąć, odcinać, rozłączyć)
Wzywam Unię Europejską do dalszego prowadzenia dalekowzrocznej polityki zagranicznej względem Rosji, nie zaś do zrywania stosunków.
I call for the European Union to continue to pursue a sustainable foreign policy with Russia and not to sever relations.
Po pierwsze, na szczeblu państw członkowskich, gdzie podzielam opinię, że rozmowa na takie tematy jest sensowniejsza od zrywania stosunków.
First of all, at Member-State level, where I share the position that it is more sensible to talk about such topics than to sever relations.

4. "poderwać"

Zajmowanie się tylko własnymi problemami i zrywanie kontaktów ze światem zewnętrznym oznaczają koniec.
When you turn in on yourself, when you stop having exchanges with the outside world, then you start to die.

6. "z siebie"

zrywać (ayrıca: ściągać, ściągnąć, zerwać)

İngilizce' de "zrywać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNie musimy zrywać stosunków z Rosją.
We do not need to interrupt relations with Russia.
Polishzrywać boki ze śmiechu
PolishNie znaczy to jednak, że powinniśmy, jak chcieliby tego niektórzy politycy europejscy, odwracać się od Rosji czy wręcz zrywać z nią wszelkie relacje.
However, this does not mean that we should, as some European politicians would wish, turn our backs on Russia or even suspend all relations with her.
PolishJeżeli chodzi o kwestię zbrodni wojennych, Chorwacja zdaje się zrywać z przeszłością, na przykład poprzez zapewnienie wsparcia dla powrotu uchodźców wojennych.
When it comes to addressing the issue of war crimes, Croatia seems to be moving away from its past, for example by providing support for returning war refugees.