"zniżka" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zniżka" İngilizce çeviri

PL zniżka
volume_up
{dişil}

zniżka (ayrıca: obniżka)
zniżka (ayrıca: obniżka)
zniżka (ayrıca: redukcja, obniżka, zmniejszenie, opust)
Normalnie w każdym państwie tak się dzieje; rząd i ministerstwa uzyskują zniżki sięgające 20-30 %.
This is normal practice in every country; the government and ministries are entitled to reductions of 20-30%.
Powinna także brać pod uwagę specjalne oferty i zniżki dla osób młodych oraz studentów, a także osób pochodzących ze środowisk mniej uprzywilejowanych.
It should also take into consideration opportunities and price reductions for young people and students, as well as disadvantaged categories.
Na przykład jakie zabezpieczenia rozważała Komisja by dopilnować, aby zniżki dla osób starszych i innych grup nie przynosiły efektu odwrotnego do zamierzonego?
For example, in any new legislation, what safeguards has the Commission considered to ensure that reductions for elderly people and concessionary groups are not adversely affected?
zniżka (ayrıca: układ, porozumienie, umowa, oferta)
volume_up
deal {isim}
zniżka (ayrıca: bonifikata, rabat, skonto, opust)
Jedni dostali 100 zniżki, inni 20 zniżki, kolejni 50 zniżki, i tak dalej.
And some people get 100 percent discount, and some people get 20 percent discounts, and some people get 50 percent discount, etc.
Chcesz poznać kraj i wejść na potrzebne witryny o noclegach, transporcie i zniżkach?
Do you want to discover the country and have access to essential websites on accommodation, transports and discounts?
Pobieranie dodatkowych opłat lub oferowanie zniżki na dany dokument płatniczy zgodnie z prawodawstwem europejskim pozostawiono swobodnemu uznaniu przedsiębiorcy.
The issue of surcharging or offering a discount on a given payment instrument is, according to European legislation, left to the discretion of the merchant.

"zniżka" için eşanlamlılar (Lehçe):

zniżka