"znajdować się" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"znajdować się" İngilizce çeviri

volume_up
znajdować się {dön. imper. fi.}

PL znajdować się
volume_up
[znajduję się|znajdowałbym się] {dönüşlü imperfektif fiil}

W powiadomieniu powinny znajdować się szczegółowe informacje na temat problemu związanego z naruszeniem zasad oraz przykładowej strony, na której wykryto problem.
The notification you received should contain details regarding the policy issue and an example page on which we found the issue.
znajdować się (ayrıca: być, mieścić się)
Musimy teraz zdecydować, gdzie powinna znajdować się siedziba główna organu nadzorczego programu Galileo.
Now we have to decide where the headquarters of Galileo's supervisory authority should be located.
Ten kraj ma szczęście znajdować się w miejscu spotkania dwóch światów: jedną nogą stoi na europejskim Zachodzie, a drugą - w Azji.
Turkey is fortunate in being located at the meeting of two worlds: it has one foot in the European West and one in Asia.
W sprawozdaniu naszego Parlamentu mówi się o więzieniach CIA, które mogły znajdować się w amerykańskich bazach wojskowych w Europie.
Parliament's report refers to the CIA prisons that might have been located in American military bases in Europe.
znajdować się (ayrıca: istnieć, bywać, być, podziać się)
dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
is receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
W witrynie internetowej musi znajdować się informacja o ochronie danych.
In practice, this is usually done by ticking a box on the order form.
znajdować się (ayrıca: mieścić się)
znajdować się (ayrıca: postawić, wytrzymać, wytrzymywać, stać)

İngilizce de "znajdować się" için benzer çeviriler

znajdować fiil
się zamir

İngilizce' de "znajdować się" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishW czasie nabierania roztworu butelka musi znajdować się w pozycji pionowej.
The bottle should remain in an upright position when withdrawing the solution.
Polishdla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
is receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Polishdla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Polishampułko- strzykawek (nie wszystkie rodzaje opakowań muszą się znajdować w obrocie). yb
packs of 2, 7, 10 and 20 pre-filled syringes (not all pack sizes may be marketed). du
PolishZbudowaliśmy więc model, który pokazywał, gdzie to poletka mogły się znajdować.
So, we built a model that explains where those fields might have been.
PolishJeśli na przykład chodzi o to, gdzie powinna znajdować się siedziba Parlamentu, zareagujmy.
If, for example, it is on the place where Parliament should sit, we should respond.
PolishMuszą się znajdować w miejscu siedziby Komisji Europejskiej (Bruksela lub Luksemburg).
Their location has to be at the seat of the European Commission (Brussels or Luxembourg).
PolishEnergia jądrowa zawsze powinna znajdować się pod kontrolą państwową i międzynarodową.
Nuclear energy should always be under state and international control.
Polishx 500 ml 6 x 500 ml Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.
Pack Sizes 1 x 500ml 6 x 500ml Not all pack sizes may be marketed
PolishReceptory dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
is receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
PolishReceptory dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
PolishW witrynie internetowej musi znajdować się informacja o ochronie danych.
In practice, this is usually done by ticking a box on the order form.
PolishJednak tam, gdzie powinna znajdować się Rada, widzę puste miejsca.
However, there are only empty seats where the Council is supposed to be.
PolishNie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie we wszystkich państwach.
However, not all pack sizes may be marketed in all countries.
PolishW centrum naszego zainteresowania muszą znajdować się obywatele.
Mr President, the citizen must be at the heart of our concerns.
Polishml, 50 ml, 100 ml, 250 ml i 500 ml Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, and 500 ml Not all vial sizes may be marketed.
PolishReceptory dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych. po
Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells. du
PolishMusimy położyć kres temu wędrownemu cyrkowi, a w sercu debaty musi znajdować się Parlament.
We must end this travelling circus, and Parliament itself must be at the heart of the debate.
PolishWewnątrz wstrzykiwacza może wciąż znajdować się kilka małych pęcherzyków powietrza.
There may still be some small air bubbles left in the pen.
PolishI stworzyliśmy mapę prawdopodobnych miejsc, gdzie mogli się znajdować.
And we built a probability map about where they might have been.