"zewnątrz" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zewnątrz" İngilizce çeviri

EN

PL zewnątrz
volume_up
{zarf}

zewnątrz (ayrıca: na dworze, na zewnątrz, poza, na ulicy)
Są na zewnątrz, udzielają wywiadów dla telewizji i próbują przedstawić swoje stanowisko.
They are outside, giving television interviews and trying to present their position.
Proszę opuścić Izbę i kontynuować rozmowę na zewnątrz.
Mr Brok, will you please leave the Chamber and have your discussion outside.
Na zewnątrz huczą czołgi, powietrze pełne smrodu drży gniewnie.
Outside, tanks are rolling past; the air trembles and stinks from burned petrol.

"zewnątrz" için eşanlamlılar (Lehçe):

zewnątrz
Polish

İngilizce' de "zewnątrz" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishSą to kamery klasy IP66 przygotowane do montażu na zewnątrz od razu po dostarczeniu.
These cameras have an IP66 rating and are ready for the outdoors at delivery.
PolishKamery sieciowe AXIS Q60 są dostępne w wersji do użycia w pomieszczeniach i na zewnątrz
AXIS Q60 Network Cameras are available in indoor and outdoor-ready models
PolishObecnie mamy co najmniej tyle samo inwestycji płynących z zewnątrz do państw członkowskich.
Nowadays, we have at least as many investments coming into our Member States.
PolishKolejne pchnięcia zabiją ducha i powinny rozchodzić się na zewnątrz.
The subsequent placings extinguish spiritual life and should radiate outward.
PolishWartości te wyrażamy również na zewnątrz, w tym również przy pomocy symboli.
These values are also expressed outwardly, including, but not exclusively, through symbols.
PolishNasze wspólne bezpieczeństwo nie ogranicza się już do obrony przeciw atakiem z zewnątrz.
Our common security is no longer limited to military protection against external attack.
PolishCzy możemy stworzyć proste rzeźby, które są inspirujące zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz?
Or can we create simply sculptures that are very inspiring to be in and to be around?
PolishProsimy o odwagę i czynienie Europy silną, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz.
Please be courageous and make Europe strong, both inside and out.
PolishAzaż nie rozumiecie, iż wszystko, co zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go pokalać?
Perceive ye not, that whatsoever from without goeth into the man, [it] cannot defile him;.
PolishNajważniejszą kwestią jest jednak reprezentowanie strefy euro na zewnątrz.
The most important consideration, however, is the external representation of the Euro Zone.
PolishJednak procesu pokojowego nie można zagwarantować wysyłając środki z zewnątrz.
But the peace process is not guaranteed by external subventions.
PolishTymczasem kraje ASEAN przejęły dowodzenie nad koordynacją pomocy z zewnątrz.
In the mean time, the ASEAN countries have taken the lead in coordinating external assistance.
PolishZamiast wypompowywać wodę na zewnątrz, wykorzystali kanały, aby z powrotem ją tam sprowadzić.
Instead of pushing water out, they used the channels to pull water back in.
PolishDostępu nie powinny mieć zatem do nich osoby z zewnątrz, inaczej mówiąc, obywatele.
Outsiders, citizens if you like, should not be given them then.
PolishNie mogę pojąć jak obywatele Unii Europejskiej mogą być osobami z zewnątrz.
I cannot understand how European Union citizens can be outsiders.
PolishPrzygoda z zegarem powinna być głęboka, z zewnątrz powinien być niewidoczny.
And they're doing pretty well, but they've got a bit of trouble.
PolishNa zewnątrz czeka armia lobbystów, którzy chcą ustanowić szczególne przypadki dla swoich przemysłów.
Out there is an army of lobbyists, all making special cases for their industry.
PolishPrzeszkadza to, zatem odnieść ważność tych badań na zewnątrz do populacji ogólnej.
This hampers the external validity to the general population.
PolishNie wiedziałem co się dzieje, ale tak bardzo byłem częścią procesu wydobywania tego na zewnątrz.
I didn't know what was going on, but I was so part of the process of getting that out.
PolishParlament może swobodnie mianować albo osoby z zewnątrz, albo posłów do PE.
Parliament is free to appoint either external figures or MEPs.