"zdecydowana większość" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zdecydowana większość" İngilizce çeviri

PL zdecydowana większość
volume_up
{dişil}

zdecydowana większość
Tak więc zdecydowana większość wydatków była zgodna z zasadami.
So the vast majority of spending has been done in accordance with the rules.
Zdecydowana większość tych firm to małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób.
The vast majority of these undertakings are SMEs employing fewer than 10 workers.
Zdecydowana większość wirusów pochodzi od zwierząt.
The vast majority of viruses come from animals.

İngilizce de "zdecydowana większość" için benzer çeviriler

zdecydowana sıfat
English
zdecydowany sıfat
większość isim

İngilizce' de "zdecydowana większość" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMam nadzieję, że jutro zdecydowana większość posłanek i posłów poprze tę umowę.
I hope that we will have a broad majority in favour of this agreement in this House tomorrow.
PolishZ badań wynika, że zdecydowana większość populacji tego kraju żyje w skrajnym ubóstwie.
Research has shown that the decided majority of the country's population lives in extreme poverty.
Polish. - (DE) Cieszy mnie fakt, iż zdecydowana większość poparła rezolucję w sprawie Turcji.
I welcome the clear majority in favour of the resolution on Turkey.
PolishTreść gwarancji ma zadowalać zdecydowaną większość obywateli irlandzkich i europejskich.
The content of the guarantees has to satisfy the broad majority of the Irish and European citizenship.
PolishTu, w naszym Parlamencie, zdecydowana większość popiera cywilne zastosowanie energii nuklearnej.
Here in this Parliament there is a clear majority in favour of the civil use of nuclear energy.
PolishZdecydowana większość posłów w tej Izbie zgodzi się z treścią pańskiego wystąpienia.
The broad majority of the Members of this House will agree with the content of the speech that you have given.
PolishTakie stanowisko zostało poparte przez zdecydowaną większość w komisji.
This was supported by a large majority in committee.
PolishPo pierwsze zdecydowana większość tego Parlamentu chce doprowadzić do szybkiego zawieszenia broni.
The first is that an overwhelming majority of this Parliament wants to bring about a quick ceasefire.
PolishW komisji wniosek ten poparła zdecydowana większość.
There was a very broad majority in favour of this in the committee.
PolishZdecydowana większość Europejczyków sprzeciwia się przystąpienia do naszej Unii kraju nieeuropejskiego.
The large majority of Europeans are opposed to the accession of a non-European country to our Union.
PolishWidzę, że zdecydowana większość podziela naszą opinię.
Member of the Commission. - Mr President, I have seen that a very broad majority has the same opinion that we have.
Polish(Większość grup politycznych, a nawet zdecydowana większość w niektórych przypadkach, jest za tymi zmianami.)
(The majority of the political groups and, in some cases, even the decided majority, was in favour of these changes)
PolishZdecydowana większość członków naszej grupy popiera kompromis uzgodniony ze sprawozdawcą, za który pragnę mu podziękować.
A large majority of our group supports the compromise reached with the rapporteur, for which I thank him.
PolishZ drugiej strony zdecydowana większość ludzi pragnie usług zdrowotnych tak blisko domu, jak to tylko możliwe.
On the other hand, the great majority of the population want health services as close as possible to their own homes.
PolishZdecydowana większość Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) poprze przedmiotowe sprawozdanie.
A large majority of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) will support this report.
PolishDziś mamy w Parlamencie zdecydowaną większość.
PolishTeraz potrzebna jest nam zdecydowana większość w głosowaniu.
PolishJestem głęboko przekonany o tym, że w jutrzejszym głosowaniu nad przedmiotową umową będziemy w stanie uzyskać zdecydowaną większość.
I firmly believe that we will be able to finalise this agreement tomorrow with a great majority.
PolishTa ustawa i embargo były wielokrotnie potępiane przez zdecydowaną większość członków ONZ na Zgromadzeniu Ogólnym.
This law and embargo have been condemned repeatedly by the overwhelming majority of UN members at General Assemblies.
PolishZatwierdzając ten dokument, zdecydowana większość posłów była przekonana, iż broni on praw pacjenta do informacji.
The large majority that approved this document were convinced about the defence of the patient's right to information.