"zapytanie" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zapytanie" İngilizce çeviri

volume_up
zapytać {per. fi.}
EN

PL zapytanie
volume_up
{nötr}

1. genel

zapytanie (ayrıca: dochodzenie, śledztwo)
zapytanie (ayrıca: dochodzenie, kwerenda)
Ministerstwo udzieliło odpowiedzi na nasze zapytanie.
The Ministry sent an answer to our inquiry.
zapytanie
volume_up
query {isim}
Możesz usunąć zapytanie lub dodać do niego kolejne słowa, postępując zgodnie z jedną regułą: kontynuuj pisanie.
You can delete your query or add on another word or two by following this one rule: just keep typing.
Zamiast potraktować gwiazdkę jako symbol wieloznaczny, w odpowiedzi na zapytanie [ 34 * 87 ] Google zwróci obliczony wynik.
Google will show calculator results for the query [ 34 * 87 ] rather than use the 'Fill in the blanks' operator.
Podczas przeprowadzania wyszukiwania w Google zapytanie jest wysyłane do centrum danych Google w celu pobrania wyników wyszukiwania.
When you perform a Google search, your query is sent to a Google data center in order to retrieve search results.
zapytanie (ayrıca: pytanie, sprawa, zastrzeżenie, kwestia)
Po tej transakcji osobiście przekazałem panu komisarzowi zapytanie pisemne.
I personally submitted a written question to the Commissioner following this transaction.
That is why this question was so welcome.
W takiej sytuacji w grę wchodzą emocje i dlatego chcieliśmy skierować to zapytanie.
In these conditions, emotions come into play, and that is why we wanted to ask this question.

2. IT

zapytanie (ayrıca: kwerenda)
volume_up
query {isim}
Możesz usunąć zapytanie lub dodać do niego kolejne słowa, postępując zgodnie z jedną regułą: kontynuuj pisanie.
You can delete your query or add on another word or two by following this one rule: just keep typing.
Zamiast potraktować gwiazdkę jako symbol wieloznaczny, w odpowiedzi na zapytanie [ 34 * 87 ] Google zwróci obliczony wynik.
Google will show calculator results for the query [ 34 * 87 ] rather than use the 'Fill in the blanks' operator.
Podczas przeprowadzania wyszukiwania w Google zapytanie jest wysyłane do centrum danych Google w celu pobrania wyników wyszukiwania.
When you perform a Google search, your query is sent to a Google data center in order to retrieve search results.

"zapytanie" için eşanlamlılar (Lehçe):

zapytanie
zapytać

İngilizce' de "zapytanie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishOdpowiedź jest oczywista: poprzez zapytanie ich o przyszłość i wysłuchanie odpowiedzi.
The answer is obvious: by asking them about the future and by listening to their answers.
PolishOdpowiedzi Komisji na zapytanie o takie informacje dotarły do Włoch kilka tygodni temu.
The Commission's answers to the request for information reached Italy just a couple of weeks ago.
PolishMożna nawet podać nie dokładne zapytanie i zobaczyć czy Wolfram Alpha zrozumie o co nam chodzi.
You can also just sort of give vague input and then try and have Wolfram Alpha figure out what you're talking about.
PolishW 2007 roku skierowałem do brytyjskiej Agencji Morskiej i Rybołówstwa zapytanie o to, ile ryb łowionych jest na brytyjskich wodach.
I enquired in 2007 of the UK Marine and Fisheries Agency how many fish were being caught in British waters.
PolishGdy kierowałem w tej sprawie zapytanie do Komisji, zawsze odpowiadano mi, że jest to problem z zakresu kompetencji rządu krajowego.
When I submitted questions to the Commission on the subject, they always indicated that this is an issue for the national government.
PolishO ile każda podpowiedź pochodzi od użytkowników Google, po połączeniu z Twoim tekstem może utworzyć unikalne zapytanie.
While each prediction shown in the drop-down list has been typed before by Google users or appears on the web, the combination of your primary text along with the completion may be unique.
PolishZapytanie opinii publicznej nie byłoby złym pomysłem, gdyż proces decyzyjny nabiera większej legitymizacji, jeśli ludzie mają wpływ na niego.
It would not be such a bad idea if the public were asked about it, as the decision-making process will acquire greater legitimacy if the people are allowed to influence it.
PolishJeśli na przykład kierujesz reklamy włoskiej restauracji na Nowy Jork, może ona zostać wyświetlona klientowi z Florydy, który wpisze zapytanie „Nowy Jork pizza”.
For example, if you're advertising an Italian restaurant and targeting New York, your ad could appear to a customer located in Florida who searches for "New York pizza."