"zapoznać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zapoznać" İngilizce çeviri

volume_up
zapoznać {per. fi.}

PL zapoznać
volume_up
{perfektif fiil}

Po bliższym zapoznaniu z parametrami adresu URL przejdźmy teraz do kwestii konfigurowania go pod kątem funkcji ValueTrack. ~~~ Poniżej przedstawiamy przykłady.
Now that you're more closely acquainted with URL parameters, let's go over how to set up a URL for ValueTrack using the examples below.
Niemniej jednak ważne jest bliższe zapoznanie się z przeszłością każdego kraju, abyśmy mogli docenić demokrację i przyjąć jaśniejsze perspektywy na przyszłość.
Nevertheless, it is important to get better acquainted with each country's past so that we are able to appreciate democracy and adopt a brighter future outlook.
zapoznać (ayrıca: zaspokajać, poznać, zastać, zastawać)
Po zapoznaniu się z tymi sprawozdaniami możemy stwierdzić, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii spełnia wszystkie kryteria przewidziane w swej mapie drogowej.
Having studied these reports, we can say that the Former Yugoslav Republic of Macedonia meets all of the criteria in its road map.

"zapoznać" için eşanlamlılar (Lehçe):

zapoznać

İngilizce' de "zapoznać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNależy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla fosaprepitantu.
Please refer to the Summary of Product Characteristics for fosaprepitant.
PolishNależy zapoznać się z przeciwwskazaniami dotyczącymi używania pomp insulinowych.
Refer to the technical manual for contraindications relating to the use of insulin pumps.
PolishJeżeli jednak oparto się na dowodach, sądzę, że powinniśmy z tymi dowodami się zapoznać.
Or, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
PolishNależy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego każdego z nich.
Please refer to the Summary of Product Characteristics for these medicinal products.
PolishNależy zapoznać się z Charakterystykami Produktów Leczniczych tych leków.
Please refer to the Summary of Product Characteristics for these medicinal products.
PolishNależy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki przed rozpoczęciem stosowania leku.
Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine
PolishNależy również zapoznać się z Ulotką dla pacjenta dołączoną do opakowania leku BYETTA.
Also read the BYETTA Package leaflet that comes with the BYETTA pen carton.
PolishNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.
Read all of this leaflet carefully before your child starts receiving this vaccine.
PolishNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.
Read all of this leaflet carefully before you start receiving this medicine.
PolishNależy zapoznać się z treścią wytycznych przed przygotowaniem i podaniem leku Busilvex.
Read this guide prior to the preparation and administration of Busilvex.
PolishJeśli podjęliście decyzję wczoraj, to nie mieliście pewnie okazji nawet zapoznać się z tekstem.
If you made the decision yesterday, then you cannot possibly have read the text.
PolishNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.
Read all of this leaflet carefully before you start receiving this vaccine.
PolishLekarze powinni zapoznać się z dostępną oddzielnie informacją o każdym z leków.
Physicians should refer to the individual prescribing information for these medicinal products.
PolishUwaga: przed przepisaniem leku należy zapoznać się z Charakterystyką produktu leczniczego.
Please refer to the Summary of Product Characteristics before prescribing.
PolishNależy zapoznać się dokładnie z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine
PolishNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.
Read all of this leaflet carefully before your child receives this vaccine.
PolishCzego możemy oczekiwać od takiej oceny i kiedy dokładnie będziemy mogli się z nią zapoznać?
What can we expect from this assessment and when will we actually be able to read it?
Polishcz leczenia, należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także stanowiącą część EPAR) bądź
th Leaflet (also part of the EPAR) or contact your doctor or pharmacist.
PolishProsimy zapoznać się z pełną informacją o jednocześnie stosowanych lekach przeciwwymiotnych.
Refer to the full product information of co-administered antiemetic agents.
PolishPrzed zastosowaniem leku należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki.
Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine