"założona" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"założona" İngilizce çeviri

volume_up
założona {sıf. diş.}
PL

założona {sıfat dişil}

volume_up
EMSA została założona po szeregu poważnych incydentów morskich i ma do odegrania istotną rolę w zakresie ograniczenia takich wypadków w przyszłości.
EMSA was established in the wake of a number of serious maritime incidents and has an important role to play in minimising such future occurrences.

"założyć" için eşanlamlılar (Lehçe):

założyć

İngilizce' de "założona" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishZe wstrzykiwacza wycieka Igła mogła zostać założona niedokładnie (np. pod kątem).
Needle may have been attached imprecisely (e.g. at a slant).
PolishIgła mogła zostać założona niedokładnie (np. pod kątem). insulina.
Needle may have been attached imprecisely (e.g. at a slant).
PolishStolica Słowenii, Lublana, została założona w czasach Imperium Rzymskiego.
The capital, Ljubljana, was founded in Roman times.
Polishna piśmie - (DE) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) została założona w roku 2004.
in writing. - (DE) The European Network and Information Security Agency (ENISA) was founded back in 2004.
PolishICAN założona została na długo przed tym, zanim pan Obama został prezydentem Stanów Zjednoczonych, jako międzynarodowa inicjatywa na rzecz zniesienia broni jądrowej.
ICAN was there long before Obama as an international campaign for the abolition of nuclear weapons.
PolishZałożona w XIII wieku Kopalnia soli w Wieliczce to niemalże całe podziemne miasto, z sanatorium, teatrem, kościołem i kawiarnią.
The Wieliczka salt mine, constructed in the 13th century, contains an entire town below ground with a sanatorium, theatre, church and café!
PolishSpójrzcie na organizację Changing the Present (Zmienianie Teraźniejszości) założoną przez TEDznajomego, kiedy będziecie potrzebować prezentu ślubnego, czy świątecznego.
Take a look at Changing the Present, started by a TEDster, next time you need a wedding present or a holiday present.
PolishFoscan musi być podany dożylnie przez założoną na stałe kaniulę do dużej żyły kończyny w odcinku proksymalnym,, najlepiej do żyły w rejonie zgięcia łokciowego.
Foscan must be administered intravenously via an in-dwelling cannula in a large proximal limb vein, preferably in the antecubital fossa.
PolishPodając preparat dożylnie, przez uprzednio założoną kaniulę, można go podać bezpośrednio lub wykorzystać w tym celu mały pojemnik z 0, 9 % roztworem soli fizjologicznej (25 lub 50 ml).
Intravenous administration should be through an existing intravenous line either directly or using a small volume (25 or 50ml) 0.9 % saline minibag.
PolishPonadto sądzę, że mamy rację ponowne podkreślając, że UE została założona w oparciu o środki zwalczania wszelkich form rasizmu i ksenofobii i w ogóle wszelkich form dyskryminacji.
Furthermore, I think we are right to emphasise yet again that the EU was actually founded on measures to combat all forms of racism and xenophobia and indeed all forms of discrimination.
PolishNa dzień dzisiejszy IDE India - organizacja założona przez Amitabha - sprzedała to rozwiązanie ponad 300 tysiącom rolników, których plony i zyski średnio podwoiły się lub potroiły.
As of today, IDE India, Amitabha's organization, has sold over 300,000 farmers these systems and has seen their yields and incomes double or triple on average, but this didn't happen overnight.
PolishMój zespół w Biosense, firma założona ze znajomymi inżynierami i lekarzem, stworzył technologię o nazwie ToucHB. ~~~ Umożliwia badanie poziomu hemoglobiny we krwi bez nakłuć i igieł.
My team at Biosense, a startup I co-founded with my doctor and engineer friends, has built a technology called ToucHB, which can do blood testing of hemoglobin without pricks, without needles.