"wziąć" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wziąć" İngilizce çeviri

volume_up
wziąć {per. fi.}

PL wziąć
volume_up
{perfektif fiil}

1. genel

wziąć (ayrıca: uważać, zdjąć, odstawić, odstawiać)
Należy wziąć jedną tabletkę, odczekać godzinę i wziąć następną tabletkę.
Take a tablet now, wait an hour, then take another tablet.
Przy opracowaniu danych należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:
Presentation of data will take into consideration the following recommendations:
Musimy wziąć pod uwagę realia rynkowe w niektórych państwach członkowskich.
We have to take into consideration the market reality in various Member States.
wziąć (ayrıca: oberwać, dostać, przyjąć, przyjechać)
NIE - to włoskie władze zdecydują, czy możecie tam wziąć ślub.
NO - It is up to the Italian authorities to decide if you can get married there.
Możesz wrócić w dowolnym czasie i wziąć sobie orzeszek.
Then you can come back anytime and get yourself a peanut.
Więc oto pytanie, za które ja i moi studenci chcieliśmy się wziąć.
So this is the question my students and I wanted to get at.
wziąć (ayrıca: brać)
Tedy go wezmą ojciec jego i matka jego, i przywiodą go do starszych miasta swego, i do bramy sądowej miejsca onego,
then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of his city, and unto the gate of his place;
Pick up the syringe from your work surface.
Pick up the 1 ml small syringe.
8 - Pick up the syringe.
wziąć (ayrıca: porwać, pochwycić, capnąć, schwycić)
So, I'm just going to grab a chair here.
Wyrwał mi je z ręki i rzucił mi nimi prosto w twarz i poczułem, że mogę - oko za oko - wziąć odwet i rzuciłem jednym w niego.
He grabbed them out of my hand and threw them at my face, and I felt that I could -- eye for an eye -- I could retaliate, and throw one back at him.
Kiedy miałem ok. 15 lat, pewnego dnia podszedł do mnie brat z sześciopakiem piwa, nie wiem skąd je miał, wziął mnie i siostrę i poszliśmy do lasu.
When I was about 14 or 15, one day my brother came home and he had this six-pack of beer -- I don't know where he got it -- and he grabbed me and my sister and we went out in the woods.

2. Hukuk: "do depozytu sądowego"

İngilizce' de "wziąć" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishUważam, że powinniśmy wziąć sobie do serca słowa pani komisarz Geoghegan-Quinn.
I think we should heed the words of the Research Commissioner, Mrs Geoghegan-Quinn.
PolishTo sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.
It is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
PolishNależy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez H. influenzae.
This should be taken into account when treating infections caused by H. influenzae.
PolishBaronessa Ashton powinna wziąć odpowiedzialność za zapewnienie lepszej koordynacji.
Baroness Ashton should have been responsible for ensuring better coordination.
PolishNależy wziąć to pod uwagę stosując produkt Faslodex u pacjentek z grupy ryzyka.
This should be taken into consideration when prescribing Faslodex to patients at risk.
PolishW rzeczywistości 30% wyborców nie ma zamiaru wziąć udziału w nadchodzących wyborach.
In fact, 30% have no intention of participating in the forthcoming elections.
PolishNależy wziąć to pod uwagę jeśli pacjent pozostaje na diecie ubogosodowej.
This should be taken into consideration if you are on a controlled sodium diet.
PolishMusicie też wziąć pod uwagę na stan umysłu podczas tego typu przesłuchań.
And you also have to consider the state of mind you're in when you're doing this.
PolishNajwyższy wódz rzekł do nich: "Niestety, nie możemy was wziąć ze sobą, spowolnicie nas.
You'll slow us down. ~~~ We have to flee our women and children, we have to run."
PolishNależy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną zawartością sodu.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishNależy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów będących na diecie ubogosodowej.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishNależy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie o kontrolowanej zawartości sodu.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishPowinniśmy wziąć pod uwagę także wpływ oczekiwań na rozwój tej choroby.
We must also consider the impact of expectations on the evolution of this disease.
PolishInną możliwością, którą trzeba wziąć pod uwagę, jest pojawienie się chemicznej złożoności.
The other thing we need to think about is the emergence of chemical complexity.
PolishBył to otwarty i przejrzysty proces, w którym udział mogli wziąć wszyscy chętni.
It was an open and transparent process in which anyone could participate if they so wished.
PolishNależy też wziąć pod uwagę, że Parlament udzielił mu w maju absolutorium.
It should be taken into account that Parliament granted it discharge in May.
PolishNależy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishNależy wziąć pod uwagę krajowe zalecenia dotyczące szczepień przeciwko wirusowi grypy.
Prescribers should refer to national guidelines for influenza vaccination.
PolishGdy tylko zdaliśmy sobie z tego sprawę, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce.
Once we realized that, we decided it was time to do our own planning.
PolishNatomiast teraz próbujemy wziąć poprawkę na to, co zdarzyło się zaledwie wczoraj.
Now we are trying to include something which happened only yesterday.