"wykroczyć" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wykroczyć" İngilizce çeviri

PL wykroczyć
volume_up
{fiil}

wykroczyć (ayrıca: przejść)
Inaczej mówiąc, musimy wykroczyć poza cel w wysokości dwóch stopni Celsjusza.
In other words, we must go beyond 2° Celsius.
Powinniśmy lepiej połączyć naszą energię i naszą politykę, a czasami musimy wykroczyć poza granice zwykłej koordynacji.
We need to pool our energies and our policies more, and at times we need to go beyond mere coordination.
Niezależnie od wyboru techniki legislacyjnej prawodawca wspólnotowy nie może wykroczyć poza zakres wniosku prawodawczego.
Irrespective of the choice of legislative technique, the Community legislator may not go beyond the aim of the proposal.

İngilizce' de "wykroczyć" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMusimy wykroczyć poza myślenie krajowe i zacząć myśleć po europejsku.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
PolishRozwiązanie pozwalające wykroczyć poza zasadę "oko za oko” nie jest ani moralne, ani wojskowe, lecz polityczne.
The solution for transcending the demands of 'an eye for an eye' is neither moral, nor military, but political.
PolishGra toczy się obecnie o to, czy państwa członkowskie mogą wykroczyć poza polityki oparte dotychczas na odrębnych porozumieniach.
What is at stake now is whether Member States can move beyond the policies based hitherto on separate deals.
PolishTak więc, gdy punktujemy jedno z państw członkowskich i staramy się wykroczyć poza własne uprawnienia, wysyłamy niewłaściwy sygnał.
So when we single out a Member State, and when we try to act outside our competence, we send a wrong signal.