"wszędzie" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wszędzie" İngilizce çeviri

PL wszędzie
volume_up
{zarf}

wszędzie
(Śmiech) Rozdawaliśmy prezerwatywy wszędzie, Rozdawaliśmy prezerwatywy wszędzie, na ulicach, w taksówkach.
(Laughter) And then we gave condoms out everywhere on the streets -- everywhere, everywhere.
Wszędzie jest tłok i problem ten wszędzie powoduje dużo stresu i stratę czasu.
There is congestion everywhere, and that is a problem that leads to a great deal of stress and wasted time everywhere.
Use your influence in support of comprehensive sustainable change everywhere.
wszędzie (ayrıca: w przybliżeniu, prawie, niemal, w pobliżu)
volume_up
about {zarf}
Terroryści mogą być wszędzie: jutro rano mogą znaleźć się na pokładzie samolotu, którym będziemy lecieć.
They can get everywhere: tomorrow morning, they may be on the plane we are just about to take.
A amerykański jazz i Amerykańskie filmy... są wszędzie.
Or just think about American jazz or American movies -- they go everywhere.
Lobbowanie odbywa się wszędzie, dotyczy ono Komisji, Parlamentu, Rady.
Lobbying takes place just about everywhere; there is lobbying of the Commission, of Parliament, of the Council.
wszędzie
wszędzie
volume_up
everyplace {zarf} [Amer.] [gün. dil]
wszędzie
volume_up
all over the place {zarf} [gün. dil]
Powstają wszędzie te niezwykłe barokowe dekoracje.
And then you get these extraordinary baroque decorations all over the place.
Inteligencja pojawia się wszędzie, w różnych przebraniach.
Intelligence appears all over the place, in all kinds of guises.
Ale to dzieje się wszędzie także dzięki takim narzędziom.
But it's happening all over the place, and these tools are part of what's making it possible.

"wszędzie" için eşanlamlılar (Lehçe):

wszędzie

İngilizce' de "wszędzie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishUE musi jednogłośnie wspierać demokrację wszędzie tam, gdzie zaczyna ona kwitnąć.
The EU must be unequivocal in support of democracy wherever it begins to flower.
PolishOczywiście wszędzie na świecie ogrodzenia są kartezjańskie, całkowicie liniowe.
And of course fences around the world are all Cartesian, all strictly linear.
PolishZacząłem z kwotą 70 dolarów i zbierałem pieniądze wszędzie, gdzie tylko pojechałem.
I started this with 70 dollars, and start fundraising money to where I've been going.
PolishCóż, albo targacie wszędzie kabel USB albo kupujecie czytnik kart i też targacie.
Well, you either haul around a USB cable or you buy a card reader and haul that around.
PolishDlatego też w Austrii i wszędzie indziej wzywamy do otwartych negocjacji.
That is why in Austria, and elsewhere, we are calling for open-ended negotiations.
PolishMieliśmy wtedy militarny zamach stanu, i żołnierze byli wszędzie wśród nas.
We had just had a military coup, and soldiers were pervasive in our society.
PolishTo jest oczywiste w Europie, w Chinach, wszędzie - i władze chińskie o tym wiedzą.
This is clear in Europe, in China, and wherever, and the Chinese authorities know this.
PolishMusimy walczyć z dyskryminacją wszędzie, gdzie do niej dochodzi, nie tylko w miejscu pracy.
We need to fight discrimination wherever it is found not just in the workplace.
PolishNic dziwnego, że wszędzie na świecie ludzie cierpią i że tyle zbrodni popełnia się z miłości.
No wonder people suffer around the world, and we have so many crimes of passion.
PolishTo efekt globalizmu, który dociera wszędzie, w tym i do szkolnictwa.
This is a result of globalisation, which affects everything, including education.
PolishPodobnie sądzi EBC oraz wiele państw członkowskich, ale nie wszystkie i nie wszędzie.
So does the ECB and a number of Member States, but not all of them and not in all places.
PolishWszędzie indziej rozpacza się nad faktem, że ludność Europy się starzeje.
Elsewhere, it bemoans the fact that Europe has an ageing population.
PolishZnajdziemy je wszędzie tam, gdzie spotkamy bystrych ludzi sukcesu.
Now, we find these in places where really smart, successful people show up.
PolishMusimy nauczyć te słonie, że trawa nie wszędzie jest - i nie będzie - ich własnością.
We have to teach those elephants the lesson that not all the grass is, or will ever be, theirs.
PolishW tym filmie Newman gra adwokata w życiowym dołku, który zaczyna na siłę szukać wszędzie klientów.
And in the movie, he plays a down-and-out lawyer who's become an ambulance chaser.
PolishPowiedziałam, że potępiam łamanie praw człowieka na całym świecie, na Kubie i wszędzie indziej.
I said that I condemn human rights abuses anywhere in the world, in Cuba as elsewhere.
PolishMożna je znaleźć wszędzie, gdzie się spojrzy, jeśli tylko wie się, w jaki sposób ich szukać.
You can find these kinds of things wherever you look, once you learn how to look for them.
PolishMamy też głęboką świadomość, że rynek wewnętrzny zadziałał wszędzie tam, gdzie było to możliwe.
We also have the strong realisation that the internal market worked where it could work.
PolishTaki znak widać wszędzie w USA. ~~~ Taki znak widać wszędzie w USA.
And you have to really wonder who are the laws made for, and who has gotten above the laws.
PolishNie wszędzie docenia się pracę wolontariuszy tak, jak ona na to zasługuje.
(PL) Mr President, the work of volunteers is not always valued as highly as it should be.