"wnieść wkład" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wnieść wkład" İngilizce çeviri

PL wnieść wkład
volume_up
{perfektif fiil}

wnieść wkład (ayrıca: pomóc, wspomóc, współtworzyć, dokładać)
Pomoże nam to wnieść wkład do przyszłej wspólnej perspektywy.
It will then help us to contribute to a common perspective for the future.
W istocie rzeczy uważamy, że każdy powinien wnieść wkład w zwalczanie skutków kryzysu.
Indeed, we believe that everyone should contribute towards dealing with the crisis.
Rada jest aktywna i chce wnieść wkład w tę kwestię.
The Council is pro-active and wishes to contribute.

İngilizce de "wnieść wkład" için benzer çeviriler

wnieść fiil
wkład isim

İngilizce' de "wnieść wkład" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishW niektórych obszarach działalności również UE może wnieść istotny wkład.
In some areas of activity, the EU may also be able to make a useful contribution.
PolishMusi ona wnieść pozytywny wkład w rozwiązanie konfliktu, w miarę swoich możliwości.
It must make a positive contribution to resolving the conflict, insofar as it is able.
PolishSektory energochłonne muszą również wnieść swój wkład w zmniejszenie emisji CO2.
The energy-intensive sectors must make their contribution to cutting CO2 emissions as well.
PolishUważam, że możemy wnieść ten wkład na kilku frontach na szczeblu UE.
I believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
PolishW ten sposób mogą one wnieść znaczny wkład w lepsze stanowienie prawa.
In this way, they can make a considerable contribution to better law making.
PolishJak TIK mogą wnieść tak ogromny wkład w przekształcenie naszej gospodarki?
How can ICTs make this major contribution to transforming our economy?
PolishKomisja Europejska i Rada muszą w tym wypadku wnieść znaczący wkład.
The European Commission and the Council must make a major contribution here.
PolishZgodnie z tym, co powiedział tu dziś pan Reinfeldt, UE obiecała wnieść poważny wkład.
Just as Mr Reinfeldt said here today, the EU has promised to make a reasonable contribution.
PolishDebata to doskonała okazja, aby wnieść swój wkład w kształtowanie przyszłości Europy!
Take this opportunity to play your part in defining the road ahead.
PolishUE może wnieść ogromny wkład w pokój i dobrobyt naszej planety.
The EU can make a powerful contribution to the peace and prosperity of our planet.
PolishOceny te mogą wnieść istotny wkład w proces lepszego stanowienia prawa.
IAs can thus make a significant contribution to better law making.
PolishW tym kontekście globalnego partnerstwa gospodarki wschodzące powinny również wnieść swój wkład.
In this context of global partnership, the emerging economies should also do their share.
PolishPonadto TIK mogą wnieść ogromny wkład w ważne sektory: mieszkalnictwa i transportu.
Next, they can make an enormous contribution in the major sectors, in the housing and transport sectors.
PolishUważam, że Parlament może wnieść ogromny wkład w poprawę jakości działania Komisji.
I believe that Parliament can make a great contribution towards raising the Commission to another level.
PolishOceny te mogą wnieść istotny wkład w proces lepszego stanowienia prawa.
IAs can make a significant contribution to better law making.
PolishLokalna infrastruktura może wnieść znaczny wkład w tę dziedzinę. Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie.
Local facilities have a major contribution to make and I welcome this report.
PolishKażdy stara się wnieść swój niewielki wkład i każdy chciałby dodać kolejny rozdzialik.
Everyone comes along with his or her small contribution, and wants to add one section to another section.
PolishKażda z osób biorących udział w tej pracy chciała wnieść jakiś wkład.
Every one of the participants wanted to add something to it.
PolishNie możemy jednak zapominać, że wszyscy musimy wnieść własny wkład, jeśli chcemy ten cel osiągnąć.
However, we must not forget that to attain this goal, we all need to make our own contribution.
PolishTo właśnie wieloetniczność ubogaca ten kraj i może wnieść wkład do Unii Europejskiej.
The latter is precisely what makes this country rich and what could be its contribution to the European Union.