"wnet" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wnet" İngilizce çeviri

PL wnet
volume_up
{zarf}

wnet (ayrıca: niedługo, maluczko)
wnet (ayrıca: niebawem, wkrótce, zaraz, niedługo)
volume_up
soon {zarf}

İngilizce' de "wnet" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishA świekra Szymonowa leżała, mając gorączkę, o której mu wnet powiedzieli.
Now Simon's wife's mother lay sick of a fever; and straightway they tell him of her:
PolishA wnet obejrzawszy się, nikogo więcej nie widzieli, tylko Jezusa samego z sobą.
And suddenly looking round about, they saw no one any more, save Jesus only with themselves.
PolishA wnet wstąpiwszy w łódź z uczniami swoimi, przyszedł w strony Dalmanutskie.
And straightway he entered into the boat with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.
PolishI szli, i wnet wstąpili w łódź, a onej nocy nic nie pojmali.
They went forth, and entered into the boat; and that night they took nothing.
PolishA wnet przystąpiwszy do Jezusa, rzekł: Bądź pozdrowiony, Mistrzu
And straightway he came to Jesus, and said, Hail, Rabbi; and kissed him.
PolishPowiedzcie, iż go Pan potrzebuje; a wnet je tu pośle.
say ye, The Lord hath need of him; and straightway he will send him back hither.
PolishA on odpowiadając, rzekł im: Powiadam wam, jeźliby ci milczeli, wnet kamienie wołać będą.
And he answered and said, I tell you that, if these shall hold their peace, the stones will cry out.
PolishLecz wnet rzekł do nich Jezus, mówiąc: Ufajcie
But straightway Jesus spake unto them, saying Be of good cheer; it is I; be not afraid.
PolishI zarazem spadły z oczów jego jako łuski i wnet przejrzał, a wstawszy ochrzczony jest.
And straightway there fell from his eyes as it were scales, and he received his sight; and he arose and was baptized;
PolishW sercu mądrego odpoczywa mądrość, ale wnet poznać, co jest w sercu głupich.
Wisdom resteth in the heart of him that hath understanding; But [that which is] in the inward part of fools is made known.
PolishZa nią wnet huczy dźwiękiem, grzmi głosem zacności swojej, i nie odkłada innych rzeczy, gdy bywa słyszany głos jego.
He sendeth it forth under the whole heaven, And his lightening unto the ends of the earth.
PolishAle bracia wnet wysłali Pawła, aby szedł jakoby do morza; a Sylas i Tymoteusz tam zostali.
And then immediately the brethren sent forth Paul to go as far as to the sea: and Silas and Timothy abode there still.
PolishOna skoro usłyszała, wnet wstała i szła do niego.
And she, when she heard it, arose quickly, and went unto him.
PolishWnet poszedł za nią, jako wół, gdy go na rzeź wiodą, a jako głupi do pęta, którem karany bywa.
He goeth after her straightway, As an ox goeth to the slaughter, Or as [one in] fetters to the correction of the fool;
PolishTedy wyszedłszy Faryzeuszowie, uczynili wnet radę z Herodyjany przeciwko niemu, jakoby go stracili.
And the Pharisees went out, and straightway with the Herodians took counsel against him, how they might destroy him.
Polishwnet się okazałeś moim przeznaczeniem ♫
♫ in the cutest mime that you was in jail. ~~~ ♫
PolishTedy Nabuchodonozor w popędliwości i w gniewie rozkazał przyprowadzić Sadracha, Mesacha i Abednego, których wnet przywiedziono przed króla.
Then Nebuchadnezzar in [his] rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abed-nego.
PolishA wnet zeszło się ich tak wiele, że się zmieścić nie mogli ani przede drzwiami; i opowiadał im słowo Boże.
And many were gathered together, so that there was no longer room [for them], no, not even about the door: and he spake the word unto them.
PolishDrugie zasię padło na miejsce opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi; i wnet weszło, iż nie miało głębokości ziemi.
and others fell upon the rocky places, where they had not much earth: and straightway they sprang up, because they had no deepness of earth:
PolishA odpowiadając rzekł do nich: Któregoż z was osieł albo wół wpadnie w studnię, a nie wnet go wyciągnie w dzień sabatu?
And he said unto them, Which of you shall have an ass or an ox fallen into a well, and will not straightway draw him up on a sabbath day?