"wasz" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wasz" İngilizce çeviri

PL wasz
volume_up
{zamir}

wasz (ayrıca: twój, twoje, twoja, swój)
volume_up
your {zam.}
Może zmienić sposób, w jaki porozumiewacie się z innymi, może zmienić wasze ciało i wasz umysł.
It can change the way you communicate with others, it can change your body, it can change your mind.
Tam gdzie oko nie patrzy, wasz wzrok jest znacząco zubożony.
And where your eye isn't looking, you're remarkably impoverished in your vision.
Uchodzi za przepiękne, jeśli to jest wasz punkt odniesienia.
And many people think this is really, really beautiful, if this is your baseline.
wasz (ayrıca: twój, pański)
volume_up
yours {zam.}
Więc takie małe ustrojstwo ma genom 200 razy większy niż Wasz.
So, this little thingamajig has a genome that's 200 times the size of yours.
Is it really yours?"
Mr President, ladies and gentlemen, Mr Maystadt, fellow countrymen, we need a bank like yours.
wasz (ayrıca: twój, pan, pani, pana)
volume_up
thy {zam.} [ark.]
Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze.
for where thy treasure is, there will thy heart be also.
Odejmij odemnie wrzask pieśni swoich; bo ich i dźwięku harf waszych słuchać nie chcę.
Take thou away from me the noise of thy songs; for I will not hear the melody of thy viols.
I prowadziłem was przez czterdzieści lat po puszczy; nie wiotszały szaty wasze na was, i obuwie wasze nie wiotszało na nogach waszych.
And I have led you forty years in the wilderness: your clothes are not waxed old upon you, and thy shoe is not waxed old upon thy foot.

İngilizce' de "wasz" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Polish. ~~~ Wasz punkt widzenia określa wasz ogląd.
The question that you will ask will determine much of the answer that you get.
PolishZgołaście przeklęci, iż mię tak łupicie, wy i wszystek naród wasz.
Ye are cursed with the curse; for ye rob me, even this whole nation.
PolishWasz wzrok przykuwają oczy i skóra, którą uwielbiacie dotykać.
What you're drawn to are her eyes and the skin you love to touch.
PolishA było to w dzień przygotowania przed wielkanocą, około szóstej godziny, i rzekł Piłat Żydom: Oto król wasz
Now it was the Preparation of the passover: it was about the sixth hour.
PolishJeżeli wasz syn lub córka chcą studiować na Berkeley niech przyjdą do mojego laboratorium, rozwiążemy to.
If you have a son or a daughter that wants to come to Berkeley, come to my lab and we'll figure this out.
PolishI zastanawiam się, jaki byłby wasz wybór, ponieważ pytałem już przyjaciół i gdy padło to pytanie, wszyscy chcieli cofnąć się w czasie.
And you can go backwards, you can go forwards; you cannot stay where you are.
PolishDziękuję państwu za wasz tak pełny wkład w tę pracę.
Mr President, thank you, Commissioner, thank you, ladies and gentlemen, for having contributed so fully to this work.
PolishI jest nader obecny w tłumie takim, jak wasz.
PolishI powiedział, "Zamierzam zmierzyć Wasz czas.
PolishJak się miewa Wasz genom dzisiaj?
PolishOto wasz instrument badawczy.
PolishNiech usłyszę wasz szum.
PolishJa, Jam jest pocieszyciel wasz.
I, even I, am he that comforteth you: who art thou, that thou art afraid of man that shall die, and of the son of man that shall be made as grass;
PolishJednej grupie powiedział, Zamierzam zmierzyć Wasz czas by ustalić normy, średnie tego jak długo to zwykle zajmuje komuś rozwiązanie tego rodzaju problemu.
To one group he said, "I'm going to time you to establish norms, averages for how long it typically takes someone to solve this sort of problem."
PolishI rzekła do onych mężów: Wiem, że wam dał Pan ziemię tę; bo strach wasz przypadł na nas, i osłabiali wszyscy obywatele tej ziemi przed wami.
and she said unto the men, I know that Jehovah hath given you the land, and that the fear of you is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land melt away before you.
PolishMożna oczywiście powiedzieć, że Pan i Pańscy ministrowie mieli mnóstwo czasu, by zajmować się prezydencją, biorąc pod uwagę, że Wasz rząd był jedynie tymczasowy.
One could, of course, say that you and the ministers have had plenty of time to deal with the Presidency, given that you were only running a caretaker government.