"tył" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"tył" İngilizce çeviri

volume_up
tyć {imper. fi.}
PL

tył {eril}

volume_up
1. genel
tył (ayrıca: koniec)
zastrzyk wykonuje ktoś inny, można też wykorzystać tył ramion. tl
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Rozsuwała moje palce i przesuwała się w tył ręki.
It was prying my fingers apart and moving to the back of my hand.
Zatem, robimy krok w tył od podejścia redukcjonistycznego.
So, instead of a reductionist view, we're taking a step back.
Montowane z tyłu konstrukcje zabezpieczające przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (
Rear-mounted roll-over protection structures of narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors (
Wbudowano cztery mikrokontrolery, które przy każdym obrocie pierścienia, gdy mijają tył wyświetlacza, pobierają sygnał pozycyjny.
There are four on-board micro-controllers that, each time this ring rotates it, as it passes the rear of the display, it picks up a position signal.
Ale dźwięk który nas powitał, gdy pokój skąpał się w symulowanym żarze późno popołudniowego światła, przypomina umysłowi brudną męską toaletę na tyłach Greckiej kawiarni.
But the sound we are greeted with, as the room is bathed in the simulated glow of late-afternoon light, recalls to mind a dirty men's room in the rear of a Greek coffee shop.
tył (ayrıca: tylna strona)
Zobaczyliśmy, jak to wygląda od tyłu. ~~~ Okazało się, że jeśli połączymy zraszacz z drzewem palmowym otrzymujemy pożądany efekt.
So we walked around the backside, just to see what was going on here, where -- it turns out wherever there's a sprinkler head and a palm tree, you get the effect.
2. Askeri
tył (ayrıca: tyły)
tył (ayrıca: tyły)

"tył" için eşanlamlılar (Lehçe):

tył
tyć
Polish

İngilizce' de "tył" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPodałeś mi tył nieprzyjaciół moich, abym tych, którzy mię nienawidzą, wykorzenił.
They cried, but there was none to save; Even unto Jehovah, but he answered them not.
PolishWięc, zawsze unikajcie wojny, one zawsze cofają ludzkość w tył.
So, always avoid war, because that always pushes human beings backward.
PolishSkutek jest według mnie taki, że wykonamy krok w tył, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny.
The upshot, in my view, is that we will be taking a step backwards in relation to the internal market.
PolishPodkradł się do nas od tył i zaśpiewał niskim głosem.
He kind of just snuck up behind us and he sang out in a low voice.
PolishOdskakuje w tył a tam, oczywiście, jest przyszły Budda Maitreja.
And then, suddenly, there's a pfft, a noise like that.
PolishSprawiłeś, żeśmy tył podali nieprzyjacielowi, a ci, którzy nas mają w nienawiści, rozchwycili między się dobra nasze.
Thou hast made us like sheep [appointed] for food, And hast scattered us among the nations.
PolishCiało przechyla się w tył - wprost spektakularny ruch.
The body flexes backwards -- just a spectacular movement.
PolishKrok w tył nie jest ani możliwy, ani akceptowalny.
A backward step is neither possible nor acceptable.
PolishRobicie krok w tył i ograniczacie o połowę obowiązujące obecnie poziomy mające zastosowanie do zakupów towaru przez osoby fizyczne.
You are taking a step backwards and halving current levels for purchase by private individuals.
PolishNie tylko lewo, prawo, tył przód, góra, dół... ale dodatkowe wymiary przestrzeni, z których jeszcze nie zdajemy sobie sprawy.
He proposed that our universe might actually have more than the three dimensions that we are all aware of.
PolishW tej sytuacji jednak zrobiono pod tym względem krok w tył, który mam nadzieję nie powtórzy się już nigdy więcej.
However, on this occasion there has been a backward step in that regard, and one which I hope will never ever happen again.
PolishTurcja posuwa się raz w przód, raz w tył.
PolishWybrałem się na tył domu, a tam była ta stara zardzewiała okrągła rzecz i dwa łóżka; wszystko dość przerażające i dziwne.
I finally went down there, and it was this old rusted circular thing, and two beds, and very kind of creepy and weird.
PolishWręcz przeciwnie, raz za razem otwierano nowe rozdziały negocjacji, podczas gdy Turcja robi raczej krok w tył niż naprzód.
On the contrary, new chapters have been opened time after time, while Turkey is moving backwards rather than forwards.
PolishReporter: I nie w przód i w tył?
PolishNie dołączymy do tych, którzy gloryfikują rezultat, który jest krokiem w tył w porównaniu do traktatu konstytucyjnego.
We will not join in the glorification of this result, which contains only backward steps compared with the Constitutional Treaty.
PolishTo tył jego głowy.
I just basically gnawed all this stuff out of plastic.
PolishCzynimy w istocie krok w tył, pod tym względem, że znowu robimy ograniczenia dla przewoźników w ramach rynku europejskiego.
We are actually taking a step backwards, in that we are once again restricting the scope of hauliers within the European market.
PolishCzemuż tych widzę zatrwożonych, tył podawających, a mocarzy ich startych i prędko uciekających, tak, że się ani oglądają?
Polish. - (SV) Nie uważamy, aby poprawka Komisji Rybołówstwa wnosiła coś pozytywnego do wniosku Komisji Europejskiej, jest to raczej krok w tył.
We do not consider that the Committee on Fisheries' amendment adds anything positive to the Commission's proposal, but is instead a step backwards.