"surowiec" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"surowiec" İngilizce çeviri

PL surowiec
volume_up
{eril}

surowiec
Najpierw odpowiedni surowiec, najlepiej dostępny lokalnie, żeby produkcja była lokalna.
The first is selecting a feedstock, preferably something that's regional, that's in your area, right -- local manufacturing.
Surowiec należy umieścić w maszynie, wypełnić nim formę, wybraną w zależności od potrzeb.
The next is actually taking this feedstock and putting in a tool, physically filling an enclosure, a mold, in whatever shape you want to get.
Dziś używamy jednego surowca, ropy naftowej, do ogrzewania, napędzania samochodów i w produkcji tworzyw, które widzicie wokół.
Today, we use a single feedstock, petroleum, to heat our homes, power our cars and make most of the materials you see around you.
surowiec
Jest to surowiec podlegający ewolucji w roślinach uprawnych.
It's the raw material, the stuff, of evolution in our agricultural crops.
Jako surowiec, byśmy mogli tę cechę wykorzystać w przyszłości.
As a raw material, as a trait we can use in the future.
W źródłach alternatywnych surowiec ten jest mniej skoncentrowany niż w tradycyjnych złożach.
The non-traditional sources have a lower concentration of the raw material than the traditional deposits.
surowiec (ayrıca: klamra, zszywka, skobel)
volume_up
staple {isim}
surowiec (ayrıca: wywar, stan, zasób, towar)
volume_up
stock {isim}
Aktywa na giełdach są potężne, a spekulanci obecnie chwytają wiatr w żagle zamiast inwestować w surowce.
Assets on the stock markets are huge and speculators are now climbing aboard instead of investing in raw materials.
Musimy rozwiązać problem braku stabilności i wahań cen, powodowanych spekulacjami na rynkach surowców i malejącymi zapasami żywności.
We must address the instability and fluctuating prices caused by speculation on the commodity markets and declining food stocks.

İngilizce' de "surowiec" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishGrzybnia to niesamowity surowiec, ponieważ powstaje samoczynnie.
Now, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
PolishWyspy Salomona tylko rok dzieli od wycięcia lasów zdatnych na surowiec, stanowiących podstawę ich eksportu.
And that's going to be spectacular for the economy of the Solomons.
PolishW pewnym sensie stworzyliśmy zupełnie nowy surowiec.
In a sense what we've done is we've created a new consumable.
PolishStają się aktywne i są w stanie znaleźć potrzebny surowiec w otoczeniu, podobnie jak widzieliśmy wcześniej.
They become very energetic, and able to find the resource in the environment, similar to what we saw before.
PolishWiemy, że to surowiec ograniczony i szaleństwem jest wyrzucanie 1,5 litra benzyny zawsze, kiedy dostaniemy paczkę.
We recognize this is a finite resource, and it's simply crazy to do this, to put a liter and a half of petrol in the trash every time you get a package.
PolishZastanówmy się czy przypadkiem nie powtórzy się sytuacja jak po reformie rynku cukru, gdzie mamy problemy z zaopatrzeniem w ten surowiec.
We should consider whether we will not see a repeat of the situation which followed reform of the sugar market, and which has meant that we now have problems with the supply of that resource.
PolishUważam, że w stosunku do partnera handlowego, który wykorzystuje surowiec energetyczny jako broń politycznego nacisku, powinniśmy prowadzić sprawiedliwą, ale twardą politykę.
I believe that we must pursue a fair but strict policy towards a trading partner that uses the raw materials of energy as a weapon with which to exert political pressure.