"sterować" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"sterować" İngilizce çeviri

volume_up
sterować {imper. fi.}

PL sterować
volume_up
[steruję|sterowałbym] {imperfektif fiil}

1. genel

Są podświadome, więc trudno nimi sterować.
We can't carefully control them because they're subconscious for us.
I możemy tym sterować za pomocą mikrokontrolerów by stworzyć w pełni przestrzenny, trójwymiarowy wyświetlacz, używając tylko 256 diod LED.
And so we can control that with micro-controllers and create a fully volumetric, three-dimensional display with just 256 LEDs.
Znowu wracamy do koncepcji ultra-precyzyjnego sterowania.
So again, we're sent back to the idea of ultra-precise control.
sterować (ayrıca: ukierunkowywać)
A ponieważ bank centralny ma monopol na emisję pieniądza, może sterować krótkoterminowymi stopami procentowymi.
As it has a monopoly on the issuing of money, the central bank can steer short-term interest rates.
Wiceprezydent Al Gore będzie mówił jak można sterować zmianami klimatu tak aby zmniejszyć ryzyko katastrofy.
Vice President Gore will talk about how we could steer the climate trajectory into a lower probability of catastrophic risk.
Przekraczamy ważną granicę, kiedy jesteśmy dość dorośli, by zrozumieć co nami kieruje i zacząć tym sterować.
But a major threshold is passed when you mature enough to acknowledge what drives you and to take the wheel and steer it.

2. "np. skomplikowane przedsięwzięci"

sterować (ayrıca: zaplanować, zorganizować)
volume_up
to mastermind {fi.} [Amer.]

3. "kimś"

sterować (ayrıca: prowadzić, oszukiwać, omamić, mamić)

"sterować" için eşanlamlılar (Lehçe):

sterować
Polish

İngilizce' de "sterować" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPoszedłem z tym do PLAY-DOH i powiedziałem, że mogę tym sterować.
You know, I said -- I went to Play-Doh, and said, "Look, I can animate this."
PolishCzy powinniśmy więc poddać się lękowi dotyczącemu zdrowia i regulacji prawnych i dać mu się sterować?
Do we need to sink into a health and regulatory phobia and drift?
PolishJednakże, nie bardzo wiemy jak tym poczuciem sterować.
We don't really know how to manipulate it, though, that well.
PolishMożna sterować tym stworzeniem by szło w lewo czy w prawo.
The scientists can make this creature go left, right.
PolishDlatego musimy rozważnie sterować oczekiwaniami.
Therefore, we have to manage expectations carefully.
PolishPrzez 20 lat starałem się, żeby pacjenci mogli sterować ruchem w łokciu i dłoni intuicyjnie, jednocześnie.
For 20 years, my goal was to let somebody [be] able to use their elbow and hand in an intuitive way and at the same time.
PolishPytanie brzmi: ile macie miejsca na manewrowanie, panie premierze, aby sterować statkiem i skorygować kurs?
The question is: what room for manoeuvre do you have, Prime Minister, in order to right the ship and correct the course?
PolishMówili, że za 30-50 lat samochodami będziemy sterować elektronicznie, bez tej całej mechaniki.
They pointed out that, I believe it was between 30 and 50 years from today, they will be steering cars by wire, without all that mechanical stuff.
PolishDorosłemu nie dałbym sterować robotem.
PolishNa pewno wymyślilibyśmy masę różnych aplikacji rozrywkowych którymi można by sterować za pomocą tego urządzenia.
And so the last thing I want to show you is -- you know, I'm sure we can all think of a lot of entertainment apps that you can do with this thing.
PolishPodkreślam, że powinniśmy podążać za tym rozwojem, żeby uniknąć zatrzaśnięcia w przestarzałych ideach, byśmy byli w stanie sterować tym rozwojem.
I stress that it is up to us to keep up with these developments, to avoid being locked into outdated ideas so that we are in a position to guide the former.
PolishAby wydawać dźwięki, musimy być w stanie przytrzymać oddech i sterować nim. ~~~ A zatem cały system musi być, co do zasady, szczelny, by pochwycić i zatrzymać powietrze.
We need to be able to hold and manipulate that breath in order to form sounds. Therefore, the system must be essentially airtight in order to capture air.
PolishW UE jest znaczny odsetek obywateli, którzy uważają się za eurosceptyków i według nich Bruksela nie powinna sterować obszarem kształcenia i szkolenia.
There is a large enough percentage of the EU population who consider themselves Eurosceptic for it to be deemed inappropriate that Brussels be at the helm of education and training.
Polish. ~~~ Tak można bardzo precyzyjnie sterować wskaźnikiem.
And so when you see on the market these systems that have just a few light emitting diodes on the side and are very low resolution, it's nice that they exist because it still is better than nothing.