PL stałe
volume_up
{dişil çoğul}

stałe (ayrıca: elementy stałe)
volume_up
constants {çoğ.}

İngilizce' de "stałe" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishJeżeli roztwór jest mętny lub zawiera cząsteczki stałe nie wolno go wstrzykiwać.
If the solution is cloudy, or contains particulate matter, it must not be injected.
PolishRównocześnie jednak ta Izba stale domaga się zwiększenia wydatków na szczeblu UE.
At the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
PolishZaleca się założenie na stałe elastycznego cewnika dożylnego, patrz punkt 4. 4.
Insertion of a flexible in-dwelling venous catheter is recommended, see section 4.4.
PolishChcę powiedzieć, że traktat nie może być tak zły, jak się go stale przedstawia.
What I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.
PolishMiejsce wstrzyknięć podskórnych należy stale zmieniać, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
PolishNie stosować leku Humalog Pen jeśli jest on zabarwiony lub widoczne są cząstki stałe.
Do not use Humalog Pen, if the solution is coloured or it has solid pieces in it.
PolishTak jak ja to widzę, jedna sprawa z tym związana jest teraz niemal stale aktualna.
As I see it, one issue is now almost in perpetual motion in this connection.
PolishJeśli u pacjenta rozwinie się PML, podawanie produktu TYSABRI trzeba przerwać na stałe.
If a patient develops PML the dosing of TYSABRI must be permanently discontinued.
PolishNie używać roztworów zawierających widzialne cząteczki stałe lub mętnych (G).
Do not use solutions that contain visible particles or that are cloudy (G).
PolishNie stosować leku Liprolog Pen jeśli jest on zabarwiony lub widoczne są cząstki stałe.
Do not use Liprolog Pen, if the solution is coloured or it has solid pieces in it.
PolishNie używać roztworu, który zawiera cząstki stałe lub nie jest przejrzysty.
Do not use if the solution contains particles or if the solution is not clear.
PolishNie jest to typowe tylko dla Etiopii, ale dzieje się tak stale w całej Afryce.
And this is not just specific to Ethiopia, but happens over and over, all over Africa.
PolishPreparatu nie należy stosować, gdy roztwór zawiera cząstki stałe lub nie jest klarowny.
Do not use if the solution contains particles or if the solution is not clear.
PolishNależy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego produktu, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
PolishNasz indeks wyszukiwania stale ewoluuje, w miarę jak zmienia się zawartość internetu.
Our search index is constantly evolving as content is added and modified on the web.
Polishzakład Duo zostanie zamknięty na stałe nie później niż do 31 grudnia 2006 roku.
the Duo Mill shall be permanently closed no later than 31 December 2006.
PolishNależy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego preparatu, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
PolishFOSAVANCE może być skuteczny w leczeniu osteoporozy tylko wtedy, gdy jest zażywany stale.
FOSAVANCE can treat your osteoporosis only if you continue to take the tablets.
PolishADROVANCE może być skuteczny w leczeniu osteoporozy tylko wtedy, gdy jest zażywany stale.
ADROVANCE can treat your osteoporosis only if you continue to take the tablets.
PolishPrzepaść pomiędzy polityką a ludźmi stale się powiększa, stając się szersza i głębsza.
The gulf between policy and people is steadily increasing, getting wider and deeper.