"spożywać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"spożywać" İngilizce çeviri

volume_up
spożywać {imper. fi.}

PL spożywać
volume_up
[spożywam|spożywałbym] {imperfektif fiil}

W czasie gdy tabletka znajduje się w jamie ustnej pacjenci nie powinni spożywać jakichkolwiek posiłków czy napojów.
Patients should not consume any food and drink when a tablet is in the buccal cavity.
W czasie gdy tabletka znajduje się 1 w jamie ustnej pacjenci nie powinni spożywać jakichkolwiek posiłków czy napojów.
Patients should not consume any food and drink when a tablet is in the buccal cavity.
Nie należy spożywać jedzenia przez 2 godziny po podaniu efavirenzu.
No additional food should be consumed for up to 2 hours after administration of efavirenz.
spożywać (ayrıca: zjadać, zeżreć, zżerać, jeść)
W dniu przyjęcia leku można spożywać normalne posiłki.
You may eat normally on the day you are treated with Aclasta.
Nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów przez przynajmniej 6 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia.
You should not drink or eat for at least 6 hours before starting anaesthesia.
Nie należy wyjmować saszetek z butelki ani nie spożywać ich zawartości.
These pouches should stay in the bottle all the time and are not to be eaten.
spożywać (ayrıca: uważać, zdjąć, odstawić, odstawiać)
Nie należy spożywać soku grejpfrutowego w czasie stosowania produktu Tekturna.
Grapefruit juice should not be taken together with Tekturna.
Nie należy spożywać soku grejpfrutowego w czasie stosowania produktu Rasilez.
Grapefruit juice should not be taken together with Rasilez.
Nie należy spożywać soku grejpfrutowego w czasie stosowania produktu Riprazo.
Grapefruit juice should not be taken together with Riprazo.

İngilizce' de "spożywać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPo drugie, musimy zapewnić, że owoce i warzywa można bezpiecznie spożywać.
Secondly, we must ensure that fruit and vegetables are safe for consumption.
PolishNie należy wyjmować saszetek z butelki ani nie spożywać ich zawartości.
These pouches should stay in the bottle all the time and are not to be eaten.
PolishNie należy spożywać soku grejpfrutowego w czasie stosowania produktu Rasilez HCT.
Grapefruit juice should not be taken together with Rasilez HCT.
PolishNie należy spożywać soku grejpfrutowego w czasie stosowania produktu Tekturna.
Grapefruit juice should not be taken together with Tekturna.
PolishNie należy spożywać jedzenia przez 2 godziny po podaniu efavirenzu.
No additional food should be consumed for up to 2 hours after administration of efavirenz.
PolishNie należy spożywać soku grejpfrutowego w czasie stosowania produktu Rasilez.
Grapefruit juice should not be taken together with Rasilez.
PolishNie należy spożywać soku grejpfrutowego w czasie stosowania produktu Riprazo.
Grapefruit juice should not be taken together with Riprazo.
PolishNie należy spożywać soku grejpfrutowego w czasie stosowania produktu Sprimeo.
Grapefruit juice should not be taken together with Sprimeo.
PolishNie należy spożywać pokarmu przez 2 godziny po podaniu efawirenzu.
No additional food should be consumed for up to 2 hours after administration of efavirenz.
PolishNie należy spożywać soku grejpfrutowego w czasie stosowania produktu Enviage.
Grapefruit juice should not be taken together with Enviage.
PolishPrzed, w trakcie ani po zażyciu leku Circadin nie należy spożywać alkoholu.
Do not drink alcohol before, during or after taking Circadin.
PolishPodczas stosowania leku Lyrica nie powinno się spożywać alkoholu.
It is advised not to drink alcohol while taking LYRICA
PolishNie należy spożywać środka osuszającego.
PolishAby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku VIAGRA, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.
To get the maximum benefit from your medicine, you are advised not to drink excessive amounts of alcohol before taking VIAGRA.
PolishW trakcie stosowania leflunomidu nie wolno spożywać alkoholu ze względu na możliwość wystąpienia dodatkowego działania uszkadzającego wątrobę.
Due to a potential for additive hepatotoxic effects, it is recommended that alcohol consumption be avoided during treatment with leflunomide.
PolishStosowanie leku ZYPADHERA z jedzeniem i piciem Nie należy spożywać alkoholu po podaniu leku ZYPADHERA, ponieważ lek w skojarzeniu z alkoholem może wywoływać senność.
Using ZYPADHERA with food and drink Do not drink any alcohol if you have been given ZYPADHERA as together with alcohol it may make you feel drowsy.
PolishDzieci muszą się nauczyć na przykład, że prócz tego, że marchew można spożywać na gorąco, można spożywać ją również w postaci zupy, sałatki, ciasta lub potraw pieczonych.
Children must learn, for example, that, as well as a hot vegetable, carrots can also be enjoyed in the form of soup, salad, cakes or in baked dishes.
PolishW międzyczasie, pani komisarz, zapraszam do odkrycia jednego z tych lokalnych win różowych z Gaillac, z tysiącem kolorów regionu Tarn, które oczywiście należy spożywać odpowiedzialnie.
In the meantime, Commissioner, I invite you to discover one of these little rosés from Gaillac, with a thousand colours of the Tarn, to be enjoyed responsibly, of course.
PolishO ile naukowo udowodniono, że wyroby tytoniowe są szkodliwe, o tyle alkohol jest szkodliwy jedynie spożywany w nadmiernych ilościach lub przez osoby, które go spożywać nie powinny.
While it has been shown scientifically that tobacco products are harmful, alcohol is harmful only when consumed in excessive quantities or by persons who should not drink it.
PolishJeżeli nie możemy przestać spożywać mięsa i trzeba prowadzić ubój zwierząt, to należy je poddawać temu ubojowi w ich krajach pochodzenia i przewozić do innych krajów w postaci tusz.
While we cannot stop the meat being consumed, if animals are to be slaughtered, they must be slaughtered in their countries of origin and transported to other countries as carcasses.