"sedno" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"sedno" İngilizce çeviri

PL sedno
volume_up
{nötr}

1. genel

sedno (ayrıca: istota, esencja, meritum)
Sedno problemu nie tkwi tylko w korzystaniu z baz danych DNA.
The essence of this is not just about the use of DNA databases.
Sedno tej sprawy tkwi w czymś zupełnie innym: pominięciu Parlamentu Europejskiego.
The essence of the matter is something else entirely: the lack of involvement of the European Parliament.
David Sibbet z organizacji The Grove, oraz Kevin Richards z Autodesk wykonali 650 rysunków, starając się uchwycić sedno idei każdego z prowadzących.
David Sibbet from The Grove, and Kevin Richards, from Autodesk, made 650 sketches that strive to capture the essence of each presenter's ideas.
sedno (ayrıca: sens, istota)
volume_up
gist {isim}
Jest to sedno sprawozdania, nad którym dziś debatujemy.
This is the gist of the report that we are debating tonight.
To wrażliwość na środowisko fizyczne, zdolność wyłapywania wzorców w środowisku -- pojmowanie sedna.
It's a sensitivity to the physical environment, the ability to pick out patterns in an environment -- derive a gist.
To jest sedno europejskiego przekazu do Białorusi, którą Komisja przekazała ponad rok temu i która zawiera "12 punktów ku demokratyzacji”, o czym mówi rezolucja.
This is the gist of the European message to Belarus that the Commission released over a year ago and which includes the '12 points for democratisation' that your resolution mentions.
sedno (ayrıca: istota, guzik, guziczek, guzek)
volume_up
nub {isim}
Właśnie w nieodpowiedzialnym zadłużaniu się, które trwało latami, tkwi sedno kryzysu.
That is the nub of the crisis - irresponsible indebtedness that has been carried on for many years.
(Śmiech) (Brawa) Twierdzę więc, że chodzenie w piątki do pracy w dżinsach i polo nie trafia w sedno tej sprawy.
(Laughter) (Applause) It's my contention that going to work on Friday in jeans and [a] T-shirt isn't really getting to the nub of the issue.
sedno (ayrıca: jądro, ziarno)
volume_up
kernel {isim}
sedno (ayrıca: konkrety, sprawy praktyczne)
volume_up
nitty-gritty {isim} [gün. dil]
na piśmie. - (NL) Sprawozdanie posłanki Gomes słusznie wskazuje różne niedopuszczalne praktyki stosowane przez Chiny w Afryce i niekiedy dochodzi do sedna sprawy.
. - (NL) The Gomes report rightly points to various unacceptable Chinese practices in Africa, and sometimes gets down to the nitty-gritty.
Czasem mam uczucie, że wciąż próbujemy wyrazić nasze życzenia wobec szefów państw i rządów zamiast przejść do sedna spraw, które należy załatwić.
Sometimes I have the feeling that we are still trying to express our wishes to the Heads of State or Government rather than getting down to the nitty gritty of what needs to be done.
sedno (ayrıca: waga, istota, albedo, miękisz)
volume_up
pith {isim}
sedno (ayrıca: używka, substancja)
Pora, abyśmy porzucili retoryczne rozważania i przeszli do sedna sprawy.
It is about time that we cut the rhetoric and get down to the substance.
I will now get back to the substance.
Panie przewodniczący! Zanim przejdę do sedna sprawy, chciałabym, za pozwoleniem pana przewodniczącego, powiedzieć dwa słowa na temat formy.
Mr President, before coming to the substance, I would like to say a word, if you would allow me, on the form.
sedno (ayrıca: sprawa, cel, temat, sens)
volume_up
point {isim}
Pasuje ona do dzisiejszej debaty, ukazuje bowiem sedno sprawy.
This is relevant to the debate today because it emphasises the key point.
Sedno polega na tym, że to sprawozdanie nie odnosi się do wolności podstawowych.
The point is that this report is not about fundamental freedoms.
Wiec sedno w tym, żeby nie ustawiać problemów według ważności, ale ustawić według ważności rozwiązania problemów.
So the point is not to prioritize problems, but the point is to prioritize solutions to problems.

2. Felsefe

sedno (ayrıca: esencja, natura, istota rzeczy)

3. "sprawy"

sedno
volume_up
crux {isim} (pl. cruxes or cruces)
Co robimy, by rozwiązać ten podstawowy problem, stanowiący sedno naszej całej debaty?
What are we doing about this major issue, which is the crux of this whole debate?
Według mnie sedno całej sprawy stanowi polityka zerowej tolerancji.
In my view, the crux of this whole story is zero tolerance.
Oddzielenie płatności od produkcji - to jest sedno reformy i słusznie poświęca mu pan poseł uwagę.
Decoupled payments: that is the whole crux of the reform, and you are quite right to push that forward.

"sedno" için eşanlamlılar (Lehçe):

sedno

İngilizce' de "sedno" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTa informacja powinna stanowić sedno, a nie być zapisana gdzieś małą czcionką.
This information should be upfront and not buried away in the small print.
PolishWłaśnie to poszanowanie stanowi sedno godności człowieka oraz sedno tolerancji.
It is this respect which is the core of human dignity, and it is the core of tolerance.
PolishPartnerstwo wschodnie trafia w sedno wyzwań, przed którymi dziś stoimy.
The Eastern Partnership goes to the very heart of the challenges we face today.
PolishWszystkie te sprawy będą składały się na sedno prezydencji francuskiej.
All of these issues will be at the heart of the priorities of the French Presidency.
PolishNasze propozycje są jasne, ale uważam, że sedno sprawy tkwi gdzieś indziej.
Our proposals are clear, but now I think the crucial issue is another.
PolishA wiemy, że właśnie w tym leży sedno konkurencyjności Unii Europejskiej.
However, we know that this is where the heart of European Union competitiveness resides.
PolishSzczerze sądzę, że odpowiedź prezydencji trafia w samo sedno problemu.
I honestly believe that the Presidency's answer hit the nail on the head.
PolishMoim zdaniem pan Daul na początku debaty trafił w samo sedno.
In my opinion, Mr Daul hit the nail on the head at the beginning of this debate.
PolishTo sedno problemu: musimy zbadać możliwości, w jaki sposób osiągnąć w tej kwestii porozumienie.
That is the core of the problem: we have to see how we can get an agreement on this.
PolishZatem musimy zmienić ich sposób postępowania i to jest właśnie sedno przedmiotowego sprawozdania.
So it is behaviour we have to change, and this is at the heart of this report.
PolishTo stanowi więc sedno planu działania przyjętego w październiku przez Komisję Europejską.
This is therefore the main thrust of the action plan adopted by the Commission last October.
PolishTo jest sedno problemu.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, that is a bit of a problem.
PolishPowinniśmy zadbać o to, żeby sedno naszej strategii stanowiły badania naukowe i nacisk na innowacyjność.
We need to ensure that research and innovation are at the heart of our strategy.
PolishPoszanowanie dla praw człowieka we wszystkich krajach europejskich to sedno współpracy UE.
Respect for fundamental human rights in all countries in Europe is the heart of EU cooperation.
PolishSedno tkwi jednak w utrzymaniu norm technicznych; kryteria trzeba zachować.
However, the core of the issue is that the technical standards must be upheld; the criteria must remain.
PolishNie ma to szczególnego celu, i to jest samo sedno zabawy.
It doesn't have a particular purpose, and that's what's great about play.
PolishZapamiętajcie to, to sedno definicji. ~~~ To, co jest imitowane.
Remember that, that's the core definition: that which is imitated.
PolishPowinniśmy się z nich cieszyć, ponieważ stanowią one sedno spraw, o których mówimy.
We should be celebrating them, because those differences are at the very core of the things that we talk about.
PolishMyślę, że pan poseł Leinen trafił w sedno.
Madam President, I think that Mr Leinen put his finger on it.
PolishMimo że cele sprawozdania są słuszne, obawiam się, że pomija ono sedno problemu.
Yes, the objectives of the report are right, but I am afraid that it fails very badly in addressing the core problem.